Портфоліо Вигнанець Ольги з теми "Шлях до успіху"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Шлях до успіху

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, суспільствознавство, математика, українська мова і література

Вік учнів, клас

14 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Проект призначено для учнів 9-их класів. Він буде розроблятись впродовж двох тижнів під час вивчення теми: «Інформація. Інформаційні процеси та системи».

Під час роботи учні будуть досліджувати інформаційне суспільство в нашому місті. Діти об’єднуються в групи, які проводять соціологічні опитування щодо інформатизації учнів школи, порівняють отримані результати з результатами інформатизації в містах з такою ж кількістю населення, але з інших країн.

Результатом роботи буде лист-звернення до спонсорів з аргументами та розрахунками щодо можливості поповнення школи комп’ютерною технікою та виступ з результатами дослідження на загальношкільних батьківських зборах.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Обговорення з учнями теми для досліджень, формують гіпотезу. Учні будуть вчитись здійснювати вибір та приймати комплексні рішення. В них буде формуватись вміле та відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблеми.

Розробка форм оцінювання власної діяльності. Учні повинні усвідомити власне розуміння навчання та свої потреби щодо навчання, визначити навчальне завдання, виділити головні завдання та здійснити їх без зовнішнього стороннього нагляду; розвивати оригінальність та інноваційність в діяльності.

Визначення ознак інформаційного суспільства. Знайомство з Законом про авторське право. Учні повинні засвоїти поняття «інформаційне суспільство», «інформаційні ресурси», «інформаційна безпека», «інформаційна культура». Навчаться нормам інформаційної етики і права, дотримання авторських прав на інформаційні ресурси для розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації.

Дослідження стану інформатизації. В учнів вдосконалюються навички збору та обробки інформації. Підвищується швидкість роботи в текстовому редакторі та в редакторі електронних таблиць. Формується вміння створювати діаграми, що дозволяє аналізувати і синтезувати інформацію для вирішення проблем.

Пошук інформації в Інтернеті. В учнів покращується вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

Робота над презентацією свого проекту. Формуються навички роботи в Wiki-середовищі, розуміння, що комп’ютерні технології – це інструмент для спілкування, досліджень, оцінювання інформації.

Презентація учнівського проекту. Діти вдосконалюють вміння працювати в групах і парах, висловлювати свої думки, відстоювати власну точку зору.

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання буде відбуватись впродовж всього навчання за темою і буде формуючим. Визначення попередніх знань учнів відбувається при заповнені асоціативного куща і таблиці З-Х-Д. Поточне оцінювання буде здійснюватись на основі форм оцінювання та контрольних списків:

 1. Форма оцінювання збору даних і їх інтерпретації
 2. Контрольний список з використання математичних знань і прийомів при вирішенні проблеми
 3. Контрольний список внеску учасника до роботи групи
 4. Форма оцінювання учнівської Wiki

Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з балами з кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Контрольні списки допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку для оцінювання внеску учасника до роботи групи.

Діяльність учнів та вчителя

 • Вчитель проводить роботу з адміністрацією школи з доцільності використання методу проектів в навчальній діяльності школи, застосовуючи публікацію.
 • Перед початком роботи у проекті створює презентацію, в якій пропонує тему і цілі проекту, а також обговорює з учнями теми для досліджень.
 • Учні проходять оцінювання вхідних навичок.
 • Учні формують гіпотезу.
 • Вчителем і учнями розробляються форми оцінювання власної діяльності.
 • Вчитель об’єднує учнів в 4 рівноцінні групи (кожна група відповідає за окремий клас), які будуть виконувати аналогічну роботу.

Дослідження, які виконують учні:

 1. Визначають ознаки інформаційного суспільства;
 2. Підбирають питання та складають опитування;
 3. Тестують учнів та знайомих;
 4. Аналізують отримані дані
 5. Порівнюють отримані дані з даними інших місцевостей.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Вигнанець


Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики


Навчальний заклад

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10

Місто\село, район, область

м. Коломия, Івано-Франківська обл.

Контактні дані

E-mail:

vigolg@rambler.ru
vignanets@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10 червня 2013 - 15 червня 2013

Місце проведення тренінгу

м. Івано-Франківськ, ІППО

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього", Івано-Франківськ, 10 - 15 червня 2013

Тренери

Надія Манько, Тетяна Орлова