Портфоліо Ведмідської Наталії з теми «Швидко шукай – даремно час не витрачай»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Швидко шукай – даремно час не витрачай.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний предмет - інформатика

Навчальна тема

"Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті"

Вік учнів, клас

13- 14 років,9 клас

Стислий опис проекту

Цей проект з навчального предмету - інформатика. У ньому беруть участь учні 9-х класів. Проект буде розроблятися під час вивчення теми: Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті та в позаурочний час. Завдання учнів – дослідити переваги та недоліки різних пошукових систем (за декількома показниками) та оцінити якісні характеристики кожної з них, провести анкетування та здійснити аналіз отриманих результатів. Для цього клас об’єднується на три групи: «шукачі невідомого», «журналісти» та «програмісти». Основні види діяльності учнів – пошук інформації з різних джерел, дослідження декількох пошукових систем різних країн, робота з різними інтернет-ресурсами, проведення опитування серед учнів школи, аналіз отриманих результатів. Учні виконують різні учнівські ролі («шукачі невідомого», «дослідники» та «програмісти»). Кінцевим результатом проекту є створення публікації з корисними порадами про найкращу пошукову систему і створення блогу з розміщенням його в інтернеті.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Учні доводять важливість та корисність використання зручної пошукової системи в мережі Інтернет. Пояснюють обумовленість вибору теми. Вчаться висловлювати власну думку, аналізувати ідеї та власні пропозиції. Учні навчаються розподіляти завдання кожного у команді, працювати групами, нести відповідальність за свою частину роботу. Аналізуючи проблему визначають питання для опитування. Розвивають та вдосконалюють комунікативні вміння. Вчаться аналізувати, узагальнювати, систематизувати результати дослідження. Під час вивчення програми MS Excel навчаються заносити необхідні дані до таблиці та за ними будувати діаграму. Розвивають навички колективної роботи в групі. Навчаються усно та письмово висловлювати власні думки стосовно прочитаного, розвивають уміння виділяти найважливіше у прочитаному. При підготовці і створенні презентацій учні навчаються коротко формулювати свою думку, розвивають навички виступати перед аудиторією, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості для цікавого подання, оформлення презентації для полегшення сприймання та розуміння побаченого іншими людьми. Створюючи публікації в MS Publisher, школярі, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку, використовуючи науковість, стислість, що сприяє підвищенню рівня сприймання тексту. Набувають вмінь з оформлення публікації, використання різних засобів надання привабливості публікації. При розробці блогу учні набувають вмінь збирати та обробляти інформацію, створювати інтерактивну сторінку для користувачів. Оволодівають навичками посилатися на використані джерела інформації. Учні розвивають організаторські здібності, вміння виступати перед аудиторією, висловлювати власну думку.

Опис оцінювання

Вчителем проводиться формуюче оцінювання під час виконаня всього проекту, тобто оцінювання буде проводитись на всіх етапах роботи над проектом. На початку роботи над проектом учні заповнюють З-Х -Д-таблицю та заповнюють Асоціативний кущ, у якій дають можливість вчителю дізнатися про те, якими знаннями вони володіють, про що хочуть дізнатися. Учитель проводить декілька разів опитування навчальних потреб учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з теми пошукові системи. Учні ведуть щоденник спостережень впродовж всього виконання проекту. Цей вид роботи допомагає вчителю стежити, як саме іде процес навчання учнів, які труднощі в них виникають і на чому слід більше актцентувати свою увагу. Кожна група обов’язково розробляє свій план роботи і узгоджує його з учителем. Впродовж роботи над проектами учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проекту. Форма оцінювання презентацій, публікації та блогу використовується для того, щоб учні могли самостійно оцінити свої проекти попередньо до оцінки учителя. Форма оцінювання містить основні критерії, за якими в подальшому вчитель буде виставляти бали за проект. Рефлексію учні будуть проводити у вигляді ведення блогу. Участь в його оцінюванні з допомогою відповідної Форми оцінювання беруть як керівник проекту так і учні класу. Учитель заносить бали за діяльність учнів у проекті у відомість оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя

Робота над проектом проходить у кілька етапів. В ході виконання проекту учні вдосконалюють свої знання з теми про пошукові системи, досліджують під керівництвом вчителя принципи роботи українських, російських та зарубіжних пошукових систем.

І етап. Учні ознайомлюються з презентацією основних питань вчителя, ключовими та тематичними питаннями, обговорюють актуальність даної проблеми, обирають план роботи над учнівським проектом та створюють список для управління проектом, який допоможе їм скерувати роботу над проектом у правильне русло. Вчитель створює буклет для батьків 1,2 , щоб вони краще розуміли, навіщо їхні діти працюють над проектом, наскільки вони корисні для їхніх дітей.Аналізують склад кожної групи та вибирають учасників кожної з них. Завдання вчителя на цьому етапі зацікавити учнів, спрямувати їхню подальшу діяльність в правильне русло. Важливим є поділ дітей на групи.

ІІ етап. Клас об’єднуються в групи, кожна з яких досліджує окремий напрям з теми, що вивчається. Всі учні перед початком проекту ставить перед собою конкретні цілі та завдання. 1 група.Перша група має назву «шукачі невідомого». Учні, котрі входять до цієї групи розробляють перелік питань та обирають контингент людей (учні, вчителі, батьки, друзі, родичі та інш.), які в подальшому будуть залучені до анкетування. Отримані результати учні опрацьовують та аналізують. Отримані результати вони оформляють у вигляді діаграм, які в подальшому представлять у своїй презентації. На цьому етапі вчитель має допомогти учням опанувати програму MS Excel під час створення графіків результатів опитування. Ще однією важливою частиною цього етапу є створення презентації у програмі MS PowerPoint. Вчитель скеровує учнів, дає поради, що саме необхідно помістити у презентації, але в той же час дає можливість учням проявити свою творчість. На цьому етапі вчитель пропонує інструкцію для фасилітації даної роботи. 2 група.Учні цієї групи мають назву «журналісти». Вони знаходять та аналізують принципи роботи різних пошукових систем та особливості пошуку інформації в них. Діти вчаться працювати з інтернет-ресурсами, різними друкованими виданнями. Кінцевим результатом цієї групи є розробка власного буклету з переліком порад користувачам, щодо здійснення ефективного пошуку інформації за допомогою пошукової системи. Учні вивчають програму MS Publisher з метою створення брошури, у якій відображають результати своєї роботи. Доповнюють зміст різноманітною інформацією, яка являється корисною та пов’язана з пошуковими системами. Учителю повинен ознайомити учнів із основними правилами створення публікацій, а також із самим середовищем програми MS Publisher. Тут також основна увага зосереджена на творчості учнів. 3 група.Учні третьої групи «програмісти» вивчаютьта аналізуютьрозробки інших членів групи, за допомогою вчителя вчаться створювати блоги у мережі Інтернет. На основі набутих знань і вмінь, вони розробляють та створюють власний блог «Швидко шукай - даремно часу не витрачай!!!», у якому зазначають інформацію про самих учнів, організовують інтерактивне опитування стосовно кращої пошукової системи та розміщують перелік порад стосовно вибору зручної пошукової системи.

ІІІ етап. Учні проводять захист проекту за круглим столом.Під час такого підсумкового засідання вони показують результати своєї діяльності у вигляді розробок власних презентацій із графіками та схемами проведених ними досліджень, видачі буклетів з корисними порадами та створення цікавого блогу, де учні мали змогу ділитися своїми враженнями від проекту, обговорювати різні питання та давати коментарі один одному. Вчитель протягом роботи учнів у проекті надавав їм систематичну підтримку, створюючи для них певні інструкції, проводив круглі столи, де вони обговорювали кожен з етапів їхньої проектної діяльності, проводились індивідуальні консультації. Кожен крок проекту оцінюється окремо як вчителем, так і самими учнями з використанням різних форм оцінювання про які сказано вище. Вчитель координує роботу учнів,надає поради (учительська фасилітація), просить батьків дати згоду для публікації роботи у мережі інтернет та збирає заповнені форми дозволу.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Ведмідська

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики

Навчальний заклад

Прилуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій

Місто\село, район, область

м.Прилуки, Чернігівська область

Контактні дані

natalina22222@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

29.10.2012-03.11.2012

Місце проведення тренінгу

м. Чернігів

Тренери

Манько Надія Миколаївна, Закревська Євгенія Сергіївна