Портфоліо Валерії Бобирь з теми "Графіки функцій"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Як графіки людям допомагають?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика (+фізика, астрономія, медицина, природознавство)

Вік учнів, клас

12-13 років , 7 клас

Стислий опис проекту

Вчитель пропонує учням взяти участь в проекті наприкінці вивчення тем "Функції" та "Графіки функцій". Метою даного проекту є не лише поглиблення знань учнів про функції та їх графіки, але і спонукання, навіть можна сказати заклик учнів до пошукової та дослідницької діяльності. Робота над проектом не лише є цікавою для учнів, не лише є чимось новим, але також і навчає їх. Робота над проектом розвиває уміння працювати в мережі Інтернет з різними джерелами інформації, формування навичок обробки та систематизації інформації, уміння працювати з сайтами, презентаціями (не лише PowerPoint, але і Prezi).

Під час виконання проекту учні об'єдналися в чотири групки. Учні першої групи "Фізики та астрономи" - досліджують, де графіки функції зустрічаються у фізиці та астрономії -різні фізичні явища та космічні тіла, їх рух, де саме тут є графік функції або як його можна продемонструвати. Учні другої групи "Природознавці" досліджують, а де ж графіки функції можуть показати себе у природі, в деревах, горах, або навіть можливо і в архітектурі (будинках, їх розташуванні). В третій групі -"Медики" -  учні вирішили показати всім, як же графіки функції можуть продемонструвати нам стан нашого здоров'я, на яких приладах їх можна побачити, що саме вони трактують. А от учні четвертої групи "Математики" взяли на себе важливу місію - продемонструвати нам основні математичні питання, що стосуються графіків функцій для того, аби ми ще раз переконалися в тому, що теорію ми знаємо на відмінно!

Основні запитання:

Ключове запитання:

 • Як я зможу застосувати математику у повсякденному житті?

Тематичні запитання:

 • Що можна дізнатися за допомогою функції?
 • Про що може розповісти графік функції?
 • Про що може розповісти графік функції медикам, фізикам та астрономам?

Змістовні питання:

 • Що називають функцією?
 • Що називають графіком функції?
 • Чи може графік функції складатися з однієї точки?
 • Чи будь-яка фігура на координатній площині може слугувати графіком функції?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання

Оцінювання є безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту.

Оцінювання при навчанні за допомогою методу проектів повинно бути сплановано так, щоб була змога:

 • Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання; 
 • Вести оцінювання у продовж всього навчального циклу; 
 • Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми ;
 • Залучати учнів до процесу оцінювання.

З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчителі повинні забезпечити учнів наступним:

 • Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів;
 • Моделями та інструкціями для високоякісної роботи;
 • Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні ;
 • Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність;
 • Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів;
 • Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання
Етап Методи оцінювання Інструменти оцінювання
На початку проекту

Для оцінювання учнів на початку проекту є методи, які значно полегшують роботу. Це опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. 

Для того, аби оцінити роботу учнів я застосували також сервіси Google - це  Мережевий опитувальник (Google форма); щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання використала створену в Google документі  Таблиця З-Х-Д Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися; також я розробила вправу  Вправа "Знайди слова", яка допоможе визначити попередні знання учнів.

Робота з  Презентацією основних питань (вчителя), учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з  переліком навичок XXI століття  вчитель спрямовує на набуття цих навичок.


Впродовж роботи над проектом

Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час роботи над проектом, яким займаються учні, вони мають використовувати  Контрольний список вклад в групову роботу, який спрямовує їх у навчанні та ставить перед ними певну мету.

Також необхідно заохочити учнів використовувати   План впровадження для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів та їх реалізації. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів над проектом.


Наприкінці роботи над проектом

Проводиться учнівська конференція (або захис проектів), де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка вчителем та учнями, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи, які є запропонованими для оцінювання проекту.

Під час виступу учня з презентацією використовують такі форми:  Форма оцінювання презентації - дає змогу оцінити наскільки злагоджено працювали учні в групі та як вони розмістили матеріал у презентації, Форма вміти аналізувати матеріал. Використовують форми: Форми оцінювання готовності до критичного мислення, Форми оцінювання питань до рефлексії , Загальні критерії оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу своєї групи і наскільки його вклад був цінним.

По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

Діяльність учнів та вчителя

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель:

 • створює  Сайт проекту, де зберігаються корисні посилання для навчання.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

 • разом з учнями розглянути публцікацію  "Навчання за методом проектів" та перелік навичок XXI століття
 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті, мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап – Мотиваційний
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "Графіки функцій" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити (відповісти на запитання) дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався)
 • Щоб оцінити знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню графічних схем
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
 • Проводиться міні-дискусія на тему «Авторські права в мережі Інтернет».
III етап - Конструктивний

Перший тиждень.

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються:

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Учні працюють над створенням презентацій, веб-сторінок (сайту).

Одним із документів фасилітації є Презентація основних питань вчителя. Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання учнів

IV етап - захист проекту 
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка Таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають цю таблицю З-Х-Д, оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити.
 • Учні пишуть підсумкову письмову роботу.
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з Google-таблиці.
 • Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах здійснити рефлексію.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бобирь Валерія Дмитрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг

Контактні дані

ел. адреса: leruha4@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2018 - 17 січня 2018 року (1 група)

Дати проведення тренінгу

5.01.2018-17.01.2018

Місце проведення тренінгу

м. Кривий Ріг

Криворізький державний педагогічний університет"

Альбом тренінгу МІ-14

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна

Портфоліо Тетяни Крамаренко з теми "Елементи математичної статистики"

Щоденник тренінгу