Портфоліо Валентина Костенка з теми "Електронні підсилювачі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Електронні підсилювачі

Назва проекту

Проект "Цифрова доба"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи електроніки
Вимірювання електричних та магнітних величин.

Вік учнів, клас

18-19 років 5 курс ВПУ

Стислий опис проекту

Даний проект призначений для вдосконалення практичних навичок із застосуванням знань отриманих при вивченні різних предметів електротехнічного профілю, а саме «Основи електроніки», «Вимірювання електричних та магнітних величин», для соціальної допомоги незахищеним верствам населення учнями п’ятого курсу, які опановують професію «електромеханік з монтажу та обслуговування електричних машин і апаратів». Суть проекту полягає в тому, що з ініціативи Президента України соціально незахищені верстви населення отримали безкоштовно тюнери цифрового телебачення які необхідно під’єднати до існуючих телеприймачів, налагодити та вирішити комплекс проблем, які виникають при цьому. Ініціатива з впровадження даного проекту виходила від Автозаводського райвиконкому м.Кременчука та Управління соціального захисту населення. Для реалізації проекту була створена ініціативна група учнів на чолі з викладачем. Група була розділена на ланки, відповідно до місця проживання. Завдання для реалізації проекту група отримує за допомогою електронної пошти та обговорює на вебінарах. Учні виконуючи соціальні завдання разом з тим засвоюють навчальну програму з предмету та здобувають практичні навички із застосування набутих знань.

План вивчення теми

План вивчення теми план_впрвадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання проекту виконується за розробленими формами – вхідний та вихідний контроль карта «З-Х-Н»,

У ході виконання проекту учні контролюють себе, свою участь і внесок у проект а також оцінюють інших учасників проекту в залежності від їхнього вкладу в загальне діло згідно представлених форм.

Оцінювання блогу проекту
Форма оцінювання відповідальності за власне навчання
Форма оцінювання виконання групового завдання

Діяльність учнів та вчителя

Завдання до проекту:
1. Проаналізуйте етапи розвитку телебачення та наведіть приклади моделей телеприймачів відповідно до цього.
2. Розробіть анкету для користувачів для визначення основних критеріїв вибору апаратури.
3. Перегляньте можливі варіанти під'єднання апаратури та розробіть (знайдіть) необхідні схемотехнічні рішення.
4. Визначте у своєму місті зони невпевненого приймання цифрового телесигналу.
5. Запропонуйте свій варіант ефективної антени для цифрового телебачення.
6. Відвідайте, згідно із заявкою, квартиру де потрібно виконати налаштування пристроїв та творчо виконайте його.
Згідно з проектом, учні відвідують соціально незахищених громадян, які потребують допомоги у їх оселях, визначають методи способи вирішення проблемних питань з підключення цифрового телебачення.

Викладач демонструє учням свою презентацію проекту, з викладенням основних ідей, плану та стратегії оцінювання. Учні відповідають на запитання вхідного контролю, заповнюють карту «ЗХН». Група учнів розділяється на ланки, відповідно від теріторіального місця проживання (по 5 учнів в ланці), для більш ефективної співпраці над проектом кожна ланка отримує бригадира з числа кращих, найбільш підготовлених учнів. Через соціальну службу районного відділу соціальної допомоги викладач по електронній пошті отримує заяву з адресою людини, у якої з'явилися проблема з підключенням, дивиться у якому місці міста виникла проблема і видає завдання відповідній ланці учнів електронною поштою та обговорює це завдання на вебінарах, ресурс для яких спеціально створений на веб сервері училища. Учні знаходять інформацію про налагодження тюнерів на запропонованих вебресурсах. Коли виникає складна ситуація, щось потрібно зробити власноруч (наприклад налаштувати антену, виготовити антенний підсилювач або перехідник до нестандартних роз’ємів чи модулятор до дуже старих телевізорів), то в мережі відшукується інформація про даний виріб, його схемотехніку і учні власноруч усувають такі проблеми. Для цього учні вчаться користуватися вимірювальними приладами та застосовувати їх у проекті. При виклику до користувача учні заповнюють анкету-опитувальник, щоб скласти діаграму використання телевізійної техніки у місті. У своїй роботі учні користуються інструкцією, яку їм розробив викладач. По ходу виконання проекту учні розміщують знайдену інформацію у навчальному блозі проекту, описують нестандарті ситуації в яких вони опинилися та яким чином їм вдалося вирішити проблему. Також учні заповнюють форми самооцінювання своєї роботи у проекті та вкладу кожного учня у спільній реалізації проекту.

Блог до проекту "Цифрова доба"
Презентація проекту для визначення навчальних потреб учнів
Карта "З-Ц-Д
Інструкція по налаштуванню тюнерів
приклад буклету про проекти 1
приклад буклету про проекти 2

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Валентин Костенко

Фах, навчальний предмет

Викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, навчальні предмети: "Основи електроніки", "Основи промислової електроніки", "Вимірювання електричних та магнітних величин", "Основи автоматики", "Основи дискретної автоматики", "Основи автоматизації виробництва", "Будова і налагодження систем з ПУ", "Ситеми ЧПК в механообробці".

Навчальний заклад

Вище професійне училище №7

Місто\село, район, область

м.Кременчук, Полтавська область.

Контактні дані

E-mail: lehrer41 на ukr.net , lehrer.val на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24-29.06.2013р.

Місце проведення тренінгу

м.Вінниця, Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище.

Тренери

Шевчук Лариса Петрівна

Анна Скрипка