Портфоліо Бурденкова Богдана з теми "Десяткові дроби та дії над ними"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

У світі відсотків

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет математика,другорядні історія

Вік учнів, клас

10-11 років,5-й клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Цей проект призначений для учнів 5 класу, які вивчають тему: «Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа. Знаходження числа за його відсотками». У проекті учні будуть розділені на п’ять груп:

- історики;

- математики;

- казкарі;

- банкіри;

Кожна група отримує індивідуальне завдання (пошукове та математичне). Це дає можливість для самостійного розвитку та кращого усвідомлення матеріалу.

Ключове запитання

Відсотки в житті людини – постійний супутник чи випадкове знайомство?

Тематичні запитання

Як використовують відсотки у розв’язанні прикладних задач?

Для чого мені потрібні знання про відсотки?

Як не витратити зайвих грошей, повертаючи кредит банку?

Змістовні запитання

Що таке відсотки?

Як обчислюються відсотки?

Як обчислюються відсотки від даного числа?

Знаходження числа за відсотками?

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання це не одноразова подія. Оцінювання є безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту.

Оцінювання при навчанні за допомогою методу проектів повинно бути сплановано так, щоб:

  • Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання
  • Вести оцінювання у продовж всього навчального циклу
  • Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми
  • Залучати учнів до процесу оцінювання

 З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчителі повинні забезпечити  учнів наступним:

  • Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів
  • Моделями та інструкціями для високоякісної роботи
  • Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні
  • Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність
  • Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів
  • Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання 
Етап Методи оцінювання Інструменти оцінювання
На початку проекту

       Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використав: Опитувальник Word який створив у документі Microsoft Word за допомогою малюнку SmartArt, щоб перевірити знання учнів з навчальної теми;Опитувальник Google який створив за допомогою  Google форм, для того, щоб визначити уміння учнів;  Таблиця ЗХД Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання; Вправа у learningappsвправа, що допоможе визначити попередні знання учнів.

        Робота з Презентація вчителя учні визначать основні питання, над якими будуть працювати.

Впродовж роботи над проектом

       Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форма оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд записів учнів  дозволяє оцінити їх розуміння і скерувати їх навчання в потрібному напрямі. Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження проекту для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. 

Наприкінці роботи над проектом

       Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

       Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Оцінювання мультимедійного проектуФорма оцінювання блогу призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують форми:,  Контрольний список для WIKI сайту, ​Контрольний список запитань до рефлексії,  роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. 

       По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Презентація вчителя

Таблиця ЗХД

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бурденков Богдан

Фах, навчальний предмет

Математика, інформатика

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

burdenkovbogdan199623@gmail.com

Відомості про тренінг

http://wiki.iteach.com.ua/

Дати проведення тренінгу

5 січня 2018 - 17 січня 2018 року

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна