Портфоліо Борзенко Алли Олексіївни з теми "Крокуючи слідами Піфагора"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, історія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

"Розв'язування прямокутних трикутників"

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас

Стислий опис

Проект з предмету Математика, відноситься до курсу Геометрія, 8 клас. Тема, яка розглядається - «Розв’язування прямокутних трикутників». В ході виконання проекту учні вивчають історію виникнення теореми Піфагора, способи її доведення, зв’язок теореми Піфагора з музикою, архітектурою, літературою (знаходять інформацію в підручниках, довідниках, енциклопедіях, мережі Інтернет), розглядають, як можна застосовувати теорему до розв’язування сучасних прикладних задач. В ході роботи учні будуть виконувати наступні ролі – історики-дослідники, математики-дослідники, дизайнери. Кінцевим продуктом діяльності буде учнівська конференція, на якій учні будуть демонструвати свої мультимедийні презентації з теми проекту.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Після завершення проекту учні будуть формулювати теорему Піфагора та обернену до неї теорему; знати історію виникнення теореми; знати формули для знаходження невідомої сторони прямокутного трикутника по відомим двом сторонам; застосовувати теореми при розв’язуванні геометричних та практичних задач;вміти застосовувати алгоритм розв’язування прямокутних трикутників до розв’язування простіших прикладних задач;учні набудуть вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично оцінювати інформаційні ресурси, сформують навички усвідомлення власного розуміння навчання, здійснення вибору та прийняття комплексних рішень, відповідального ставлення до авторського права;ефективно використовувати час та розподіляти робоче навантаження; публічного виступу; узагальнювати та оцінювати факти, формулювати та аргументувати власну точку зору.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою анкетування "Геометрія навколо нас". Форму З-Х-Д Таблиці З-Х-Дта організаційну діаграму[1] учні заповнюють під час вступної презентації вчителя "Крокуючи слідами Піфагора". Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності.

В ході проекту учні заповнюють контрольні списки планування проекту[2], контрольні списки групової роботи[3], Форми самооцінювання. За допомогою форм оцінювання [4] оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання[5] надаються учням на початку проектної діяльності, форми само оцінювання[6], форми взаємооцінювання групової роботи[7] використовуються всередині проекту.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку роботи учні знайомляться з методом проектів за допомогою публікації учителя «Метод проектів» (стор1.), (стор.2) На початку роботи над проектом учні проходять тестування «Авторське право»[8], надати список рекомендованих сайтів[9] для роботи над проектом, інструкцію для роботи з Інтернет-ресурсами[10]. 1-й урок. Запропонувати учням пройти анкетування за анкетою «Геометрія навколо нас»[11]. Після чого демонструвати презентацію «Крокуючи слідами Піфагора»[12] для визначення навчальних цілей, учні заповнюють З-Х-Д схеми [13], організаційні діаграми[14]. Ознайомившись з ключовим запитанням (Чи не втратили свою коштовність «золоті» відкриття прадавніх вчених?) та тематичними питаннями (Як відкриття Піфагора вплинуло на розвиток геометрії? Чи можна застосувати знання з геометрії в своєму житті?), учні об’єднуються в групи для спільної роботи над проектам. Кожна група складає план проектної діяльності. Ролі в групах можуть бути такими: історики-дослідники, математики-дослідники, дизайнери. Кожна група виконує такі завдання: - знаходять історичні матеріали щодо виникнення теореми Піфагора, досліджують вплив теореми Піфагора на розвиток геометрії та в інших галузях; - досліджують можливість застосування теореми Піфагора в повсякденному житті на практичному прикладі: створення клумби на шкільному подвір’ї. - оформлюють результати у вигляді презентації. Учні отримують контрольні списки до своїх продуктів проектної діяльності[15]. 2-3 уроки.Учням надається шаблон створення презентації[16]. Учні здійснюють пошук необхідної інформації. Оцінюють знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, що роздаються вчителем [17]. При використанні матеріалів учні вказують посилання на джерело інформації. В процесі роботи над проектом учні спілкуються за допомогою електронної пошти всередині групи для надсилання матеріалів, службами обміну миттєвими повідомленнями для спілкування он-лайн при обговоренні питань з теми. Виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми[18]. Заповнюють форми для самооцінювання[19] та взаємооцінювання[20].

4 урок Наприкінці роботи над проектом учні отримують результат: розпланування клумби на пришкільному участку. Учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності - презентацію[21]. Кожна група презентує свою роботу на учнівській конференції. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів.

Приклад буклету

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Алла Олексіївна Борзенко


Фах, навчальний предмет

Учитель математики, інформатики

Навчальний заклад

Безіменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

Село Безіменне, Новоазовський район, Донецька область

Контактні дані

0965618120

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.06.2012 - 09.06.2012

Місце проведення тренінгу

М.Донецьк

Тренери

Стрига Марина Валеріївна