Портфоліо Бордіян Лариси з теми "З чого складається наш світ та ми"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

З чого складається наш світ та ми

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет -фізика; дотичний - інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Рух та взаємодія молекул

Вік учнів, клас

7 клас 12-13 років

Стислий опис проекту

1. Офорлення дозвільних документів 2. Роздача буклетів 3. Вхідна презентація за темою ( вчитель) 4. Роздаємо таблиці З-Х-Д, які заповнюються учнями частково 5. Провести тест 6. Ділимо учнів на групи та роздаємо завдання, при цьому вчитель оголошує про наявність блогу, в якому можна обговорювати данну тему 7. В продовж дослідницької роботи вчитель проводить оцінювання учнів 8. Виступи груп 9. Закінчити заповнення З-Х-Д 10. Обговорення тематичних питань учнями всього класу

Повний План вивчення теми

План впровадження

План проекту

Навчальні цілі

навчитися описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; вміти наводити приклади кристалiчних i аморфних тiл, прояву дифузiї в газах i рідинах; формулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; Оволодівати навичками 21 століття

Опис оцінювання

На протязі всієї навчальної теми вчитель проводить оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Окрім всього проводиться заповнення таблиці з-х-д. Учні з самого початку роботи над проектами використовують  контрольний список для сайту,  контрольний список для інформаційного бюлетеню,контрольний список для оцінювання однолітками презентації щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запрошуємо учнів використовувати  [ https://docs.google.com/file/d/0Bwrj5rNuszKJQVpfbGlwWU5JNzQ/editФорму оцінювання блогу,]  Форму оцінювання бюлетеня,Форму оцінювання переконуючої презентації,Форму оцінювання продукту проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Ті ж самі Форми оцінювання використовується і для оцінювання кінцевих результатів завершених проектів.

Наприкінці завершення проекту оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня,, блогу,усного виступу.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

1. Учні знайомляться з презентацією учителя (при цьому вони приймають активну участь в обговорюванні), заповнюють таблицю З-Х-Д Учні формують групи і кожна група виконує своє завдання: Група 1: 1. Що таке Броунівський рух 2. Створити буклет за темою ,,Броуніський рух в природі” 3. Проводять ряд експериментів і результати спостереження викладають в блозі 4. Знайти цікаві данні по броунівському руху в рідинах 5. Знайти цікаві данні по броунівському руху в газах 6. Створити презентацію для захисту проекту 7. Створити сайт для демонстрації своїх результатів

Група 2:

1. Яке явище називається дифузією?

2. Які чинники впливають на швидкість протікання дифузії

3. Створити буклет за темою ,,Дифузія в різних середах,,

4. Проводять ряд експериментів і результати спостереження викладають в блозі 5. Створити презентацію для захисту проекту 6..Створити сайт для демонстрації своїх результатів

Група 3: 1. Сформулювати основні положення МКТ 2. Знайти цікаві данні за темою,,Взаємодія молекул,, 3. Навести цікаві приклади, які доводять той факт, що всі частики в тілах між собою взаємодіють 5. Створити презентацію для захисту проекту 6..Створити сайт для демонстрації своїх результатів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бордіян Лариса

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики; Фізика

Навчальний заклад

ОЗОШ №39

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

0676628789

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07.08.2012; 08.08.2012

Місце проведення тренінгу

СЗОШ №94

Тренери

Кіт Ольга Григорівна Кіт Ігор Володимирович