Портфоліо Бондар Ірини з теми "Алгоритми у житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Алгоритми у житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет – сходинки до інформатики, тема "Алгоритми і виконавці"

Вік учнів, клас

8-9 років, 3 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

В цьому проекті учням 3 класу пропонується визначити використання лінійних алгоритмів в житті та народних казках. Учні працюють в групах. Одна група досліджує алгоритми у повсякденному житті, друга-у казках. Між учасниками групи розділені ролі: «журналіст», «інженер-проектувальник», «блогер», «дизайнер», «майстер». В процесі роботи над проектом учні ведуть блог, а в результаті отримують інформаційний буклет, роблять виставку буклетів та проводимо свято алгоритмів «Інсценізація».

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту: -виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення їхніх сподівань від проектної діяльності; -діагностика початкового рівня володіння учнями ІКТ; -діагностування початкових знань учнів з даної теми учні заповнюють Опитувальник та таблицю З-Х-Д.

Впродовж роботи над проектом: -виявлення обізнаності у використанні проектних технологій -ведення журналу спостережень

Наприкінці роботи; -оцінювання виконання групових проектів:, Форма оцінювання блогу та Контрольний список для бюлетеня Контрольний список для блогу ; -оцінювання рівня компетентності учнів у використанні ІКТ для реалізації міні-проектів, виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання.

оцінювання

Вчительська презентація

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Створюючи свої проекти в групах учні будуть виконувати ролі: «журналіст», «інженер-проектувальник», «блогер», «дизайнер», «майстер».

Журналіст проводять опитування учнів школи під час створення буклету. Інженер-проектувальник проектує загальний проект буклету . Блогер на протязі проекту веде блог. Дизайнер займається оформленням блогу та буклету. Майстер допомагає всім учасникам груи.

Діяльність учнів: І етап - Учні обговорюють тему проекту, складають план проекту, розподіляють завдання між учасниками. ІІ етап – учні досліджують матеріали в Інтернеті; добирають матеріали; проводять опитування учнів школи; аналізують результати опитування; вчаться робити і створюють буклет, використовуючи програму Microsoft Publisher; вчаться та створюють блог, на якому розміщують інформацію про свій проект. ІІІ етап – презентують та захищають свій проект.

  • 1 тиждень

учитель демонструє учням вступну презентацію і ставить учням ключове питання "Чи можливе життя без алгоритмів?"; учитель ставить тематичні питання « Чи можливо все життя підпорядкувати алгоритму ?», «Чи можуть алгоритми допомогти мені зрозуміти світ навколо мене?», «В яких казках зустрічаються алгоритми?». після обговорення учні заповнюють таблицю З-Х-Д; для попереднього оцінювання учні виконують вправу "Опитування"; учні створюють на комп′ютерах папку Портфоліо_проекту, де будуть зберігати всі необхідні матеріали та створені документи; учні заповнюють Опитувальник; учні ведуть Журнал спостереження; всі учні використовуючи текстовий редактор створюють інформаційний буклет для учнів школи; учні обговорюють, як можна використати бюлетень, який вони створили на уроці; учні отримують контрольний список для блогу і вносять корективи в створений блог відповідно до списку.

  • 2 тиждень

учні продовжують вести блог та працюють над буклетом за готовим шаблоном; учні заповнюють форму по оцінюванню блогу; всі учні складають алгоритм «День школяра» та алгоритм до улюбленої казки; демонструють та обговорюють результат своєї діяльності в парах та малих групах; учні вносять зміни з урахуванням порад однокласників; учні працюють з таблицею "З-Х-Д"; учитель з учнями організовують в класі виставку буклетів.


Учнівський блог

Журнал спостереження

Шаблон учнівського буклету

Учнівський буклет

Учительський буклет

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ірина Бондар

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики; інформатика, курс «Сходинки до інформатики», математика

Навчальний заклад

СШ № 91

Місто\село, район, область

м. Київ, Шевченківський район

Контактні дані

069bond@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25-30.03.2013

Місце проведення тренінгу

ліцей інформаційних технологій №79, м.Київ

Тренери

Анна Скрипка, Лариса Шевчук