Портфоліо Бондар Ірини Миколаївни з теми « Теорема Піфагора»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Навчальна тема

Теорема Піфагора

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

алгебра, геометрія, історія, географія

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Даний проект дасть змогу долучитися учням до втілення теореми Піфагора в житті. При вивченні розділу «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ» учням 8-х класів пропонується виконати навчальний проект на тему «Піфагор у XXI ст.». Під час роботи над проектом учні працюють в малих групах(з завданнями для груп можна познайомитись у презентації вчителя), проектують мости, знаходять висоту пірамід, доводять теореми, обробляють інформацію, розв’язують задачі, ро-блять аналітичні висновки. По завершенню дослідження учні презентують свої результати, використовуючи засоби ІКТ (блог, презентацію, публікацію). В подальшому діти застосовують набуті знання та переваги колективної роботи для реалізації власних проектів та втілюють їх у життя.

Основні запитання:

Ключове запитання:

Чи зустрічається геометрія в нашому житті ?

Тематичні:

  • На яку висоту потрібно підняти розвідний міст, щоб мав змогу пройти той чи інший корабель?
  • Як знайти кут падіння сонячних променів?
  • Які знання потрібно використати для розрахунку потрібної висоти?
  • Як знання теореми Піфагора допоможе тобі для розрахунків?

Змістові:

  • Що таке прямокутний трикутник?
  • Як формулюється теорема Піфагора?
  • Які відомі тобі архітектори?

 По завершенню дослідження учні презентують свої результати, використовуючи засоби ІКТ (блог, презентацію, публікацію). В подальшому діти застосовують набуті знання та переваги колективної роботи для реалізації власних  проектів та  втілюють їх  у життя. 

План вивчення теми

план вивчення теми

План впровадження теми

план впровадження

Оцінювання

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом, використовуються on-line консультації та коментарі під час заповнення сайту проекту. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про «ознаки рівності прямокутних трикутників» відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці З-Х-Д. Під час роботи над проектом учні використовують план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. При створенні учнями продуктів результату роботи над проектом: презентації, публікації, блогу, вони мають використовувати Форму оцінювання сайту, Форму оцінювання презентації, які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на сайті проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. До закінчення створення роботи над проектом потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати групам зворотній зв’язок щодо покращення кінцевого продукту представлення роботи. Через роботу сайту учні ознайомлюються з думками та пропозиціями інших та отримують допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації та сайту. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання.

Графік оцінювання

На початку проекту
 Впродовж роботи над проектом
Наприкінці роботи над проектом 
Методи
Інструменти
Методи
Інструменти
Методи
Інструменти
 Обговорення Основних запитань Перегляд презентації вчителя та її обговорення Робота з таблицями «ЗХД»
Опитувальник Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хо-чу дізнатися; Дізнався) Презентація Основних запитань  Консультації Самостійна робота з формами оцінювання
контрольний список для вікі-сторінки Загальні критерії оцінювання контрольний список співробітництво в проекті вправа в LearningApps діаграма Демонстрація (захист проекту), презентація Робота з таблицями «ЗХД»
електронний журнал таблиця З-Х-Д

   Форма оцінювання для вікі-сайтів

Форма оцінювання для презентації

Електронний журнал оцінок

Діяльність учнів та вчителя

RTENOTITLE

І етап – підготовчий

До початку роботи над проектом потрібно:

• Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати

• Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та забезпечи-ти можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап - мотиваційний

Учні переглядають презентацію «Піфагор у XXI ст.», після цього перед ними ставиться ключове питання: Де можна зустріти геометрію в нашому житті ? Під час проведення мозкового штурму відбувається обговорення. Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми «Теорема Піфагора» всім класом заповніть дві колонки таблиці З-Х-Д. Щоб перевірити рівень володіння учнями основними геометричними поняттями з теми виконується завдання по заповненню організаційної діаграми. На наступному етапі учні формують три групи, обирають спосіб представлення результату своєї роботи:

І група – ті, які працюють над питанням «Як знайти кут падіння сонячних променів?»

ІІ група – ті, які працюють над питанням «Як проектуються мости?»
ІІІ група – ті, які працюють над питанням «Як визначити висоту піраміди Хеопса?» Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів та переглядають презентацію «Пошук інформації в Інтернеті», проводиться міні-лекція «Авторські права в Інтернеті». Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним керівники груп отримують лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності»

ІІІ етап – робота над проектом

Ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються пошуком інформації, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням. Другий тиждень роботи учні працюють над створенням презентації, публікації, блогу. Вчитель роздає учням документ Контрольний список (Учнівська презентація ходу та результатів проекту, Учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, Учнівський блог ходу та результатів проекту), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо учні забезпечуються формою оцінювання блогу, публікації та презентації, відбувається обгово-рити її з учнями груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. IV етап – захист проекту Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та кори-гують її за потреби. Призначається вчителем день захисту проекту. Кожна група здає вчителю лист-контроль «Оцінювання нави-чок спільної діяльності». Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається під-сумкове оцінювання вмінь та навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Підсу-мовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп. Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками (Учнівська презентація ходу та результатів проекту, Учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, Учнівський блог ходу та результатів проекту) та по ходу захисту оцінюють інших. Оскільки участь у проекті потребуватиме від учнів більшого часу на самостійну роботу, і, можливо, на роботу за комп'ютером – про початок проекту потрібно повідомити батькам на батьківських зборах і заручитися їхньою підтримкою.

Буклет про метод проектів

Презентація проекту з теми "Теорема Піфагора"

Опитувальник з теми "Теорема Піфагора"

сайт

вправа в LearningApps

діаграма

презентація учнів

Відомості про автора

Бондар Ірина Миколаївна


Фах, навчальний предмет

майбутній вчитель математики

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Місто\село, район, область

Кривий Ріг

Контактні дані

тел. 0689218590 Блог Бондар Ірини

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2017 - 17 січня 2017 року (1 група)

Дати проведення тренінгу

5 січня 2017 - 17 січня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна