Портфоліо Бойка Сергія з теми "Будова і еволюція Всесвіту"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Тема: Будова і еволюція Всесвіту

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Астрономія

Вік учнів, клас

17 років, 11 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Подорожуй з нами!» розроблено відповідно до навчальної програми рівня стандарт з астрономії для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «Будова та Еволюція Всесвіту». Завданням проекту є розвиток уявлень про Всесвіт, його будову та структуру. Розказати учневі про усю красу та багатогранність нашого Світу. Повідати дітям про усю чарівність зірок, іх різновиди, розказати про нашу зірочку Сонце. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня, а саме: висувати гіпотези щодо того, чи можливо сумістити декілька речей: перша – зарекомендувати себе та власну ідею за допомогою презентації і друга – використовувати презентацію як важливий засіб комунікації переконання. Результати діяльності будуть представлені на шкільній презентаційній кампанії учнівських інформаційних проектів «Подорожуй з нами!», на яку планується запросити батьків та вчителів.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію , а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо форматів аудіо та відеофайлів Таблиця З-Х-Д та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому Контрольний список для оцінки веб сайтів (Приклад 1, Приклад 2). Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні. Також для цього вчителем розроблені завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3). Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи ) та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3). Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми оцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів та презентацій, вчителем створено спеціальні форми: Форму оцінювання Вікі-сайтів та Форму оцінювання презентацій. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту і Контрольного списку для блогу та захист створеної презентації під час проведення шкільної презентаційної кампанії учнівських інформаційних проектів – "Подорожуй з нами!"

Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку навчання за цією темою потрібно: Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Результатом роботи є надіслані кожному автору сайту (блогу) листи з проханням про дозвіл на використання (приклад листа).Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (сторінка1, сторінка2) з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми Презентація.Для фасилітації з використанням ІКТ На початку виконання учнями проектів вчитель ознайомлює з роздрукований План вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів.

Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму.

Тиждень 1.

На початку ставимо перед учнями Ключове питання: Чи є життя на інших планетах? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та обробки відео засобами сучасного програмного забезпечення. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань: -Коли Всесвіт виник і з чого складається? - Де починається і де закінчується Всесвіт? - Що сприяло його утворенню? Учні об’єднуються у групи по 5-6чол і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження:

• Андромеда

• Скульптор

• Скорпіон

Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку кожної групи (Приклад візитки) і свій блог. На цьому ж тижні проводиться робота з батьками та учнями щодо ознайомлення їх з документами на відкриття електронної поштової скриньки для публікації учнів в мережі інтернет і збережені конфіденційності учнів. Результатом роботи є заповнені батьким та учнями 3 документи: Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма щодо збереження конфіденційності учня 2014/2015 н.р. і Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет.

На протязі усього проекту замітки про виконану роботу учні роблять в електронній таблиці "Карта успішності команд", щоб відслідковувати завершення окремих етапів/завдань кожного учня чи команди.

Тиждень 2.

Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів з інформацією що до авторського права за допомогою презентації «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення Приклад 1,Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Андромеда»:

1. Проаналізувати різні означення поняття – Всесвіт;

Завдання для групи «Скульптор»:

1. Проаналізувати різні означення поняття – космологія;

Завдання для групи «Скорпіон»:

1. Проаналізувати різні означення поняття – вакуум;

Тиждень 3.

На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження.

Завдання для групи «Андромеда»:

1.Описати історію Всесвіту;

2.Скласти реферат про різновиди зірок у Всесвіті

Завдання для групи «Скульптор»:

1. Дослідити з чого складається галактика;

2.Скласти реферат про ервоне зміщення галактик;

Завдання для групи «Скорпіон»:

1. Дослідити з чого складається галактика;

2. Скласти реферат про ервоне зміщення галактик;


Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів.

Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблений для них оцінювальний документ оцінювання виконання групового завдання тощо.

Тиждень 4.

На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

Завдання для групи «Андромеда»:

1.Розробити відео на тему: «Всесвіт»

2.Описати як змінюються пори року на Землі.

3. Вивчити на проаналізувати які існують теорії походження Всесвіту.

Завдання для групи «Скульптор»:

1. Переглянути відео матеріал про історію Всесвіту

2.Дослідити та описати усі зоряні величини.

3.Вивчити на проаналізувати будову нашої Галактики.

Завдання для групи «Скорпіон»:

1. Переглянути відео матеріал про історію Всесвіту

2.Дослідити та описати усі зоряні величини.

3.Вивчити на проаналізувати будову нашої Галактики.

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання Вікі-сайтів та Форму оцінювання презентації. Результати діяльності будуть представлені у шкільній презентаційній кампанії учнівських інформаційних проектів – «Подорожуймо з нами», на яку планується запросити батьків та вчителів. Наприкінці всі відомості проекту «Подорожуймо з нами» будуть об'єднані у таблицю ПІДСУМКИ

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бойко Сергій Михайлович

Фах, навчальний предмет

Фізика


Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайло Коцюбинського Інститут математики, фізики і техноголічної освіти


Місто\село, район, область

М. Вінниця

Контактні дані

antikacapura на gmail


Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

26.02.2015 – 13.05.2015

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайло Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна