Портфоліо Богачовой Наталлі Іванівни з теми "Хімія в навколишньому світі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Хімія в навколишньому світі.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

ХІМІЯ. 7КЛАС ВСТУП

Навчальна тема

Хімія-природнича наука. Хімія в навколишньому світі.

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Хімія в навколишньому світіс». Предмт хіміяя 7 клас, тема «Вступ». Основні види діяльності учнів на час виконання цього проекту - це інженери-хіміки,алхіміки,хіміки-технологи,лаборанти.: 1 група «Іженери-хіміки» - інформаційний бюлетень про сучасні хімічні речовини, та вчених які зробили певний внесок в цю науку; 2 група «Алхіміки» - повинні підготовити мультимедійну презентацію про історію хімії. 3 група «Хіміки-технологи» повинні зібрати інформацію про технологію сучасного хімічного виробництва.. 4 група «Лаборанти» повинні зробити виставку хімічного посуду та розповісти про його призначення

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

• Познайомити учнів з історією виникнення хімії, з першими хімічними поняттями. • Розвивати творчу та розумову діяльність учнів на уроці за допомогою рішення вправ дослідницького характеру, інтелектуальні якості особистості школярів такі, як самостійність, здатність до оціночних дій, узагальнення, швидкому переключенню; сприяти формуванню навичок самостійної роботи; формувати вміння чітко і ясно викладати свої думки . • Прищеплювати учням інтерес до предмету за допомогою вивчення історії та розвитку науки, застосування інформаційних технологій (з використанням комп'ютера); формувати вміння акуратно і грамотно виконувати математичні записи. • Проведення пошуку у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів, придатних для навчання та досліджень • Вміти створювати переконуючі презентації про історію появи хімії, про зв’язки хімії з іншими науками, з навколишнім середовищем, а також вміло їх демонструвати цільовій аудиторії.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення , навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації або контрольний список для інформаційного бюлетеню, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати Форму оцінювання продукту проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня, створеного предмета і учнівських письмових відповідей на запитання.

Діяльність учнів і вчителя

В початку проекту вчитель проводить анкетування, інформує батьків та вчителів про даний проект з допомогою публікації. Учні представлять результати своїх досліджень у вигляді презентації, або інформаційного бюлетеню. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів повинен щоденно бути включений у процес занять. 1 Урок Вступне слово вчителя:Що вивчає предмет «хімія»?  З чого складається земля під нашими ногами, сонце над головою, будинки, машини, рослини й наше власне тіло?  Спробуйте самі назвати предмети, що так чи інакше не пов'язані з хімією.  Наведіть приклади розмаїтості властивостей речовин.  Спробуйте запропонувати хімічні перетворення з оточуючого вас життя.  Які ви можете назвати хімічні елементи? Що вивчає хімія? Хімія - наука про хімічні елементи, їх сполуки і перетворення, що відбуваються в результаті хімічних реакцій. Вона вивчає, з яких речовин складається той або інший предмет; чому і як іржавіє залізо, і чому олово не іржавіє; що відбувається з їжею в організмі; чому розчин солі проводить електричний струм, а розчин цукру — ні; чому одні хімічні зміни відбуваються швидко, а інші — повільно. Головне завдання хімії — з'ясування природи речовини, головний підхід до рішення цієї задачі — розкладання речовини на простіші компоненти і синтез нових речовин. Використовуючи цей підхід, хіміки навчилися відтворювати безліч природних хімічних субстанцій і створювати матеріали, що не існують в природі. Сучасна хімія є широким комплексом наук, що поступово та повільно складався в ході її тривалого історичного розвитку. Найважливіші особливості сучасної хімії такі. 1. У фізичній хімії зараз з’являться багато самостійних наукових дисциплін (хімічна кінетика, хімічна термодинаміка, радіаційна хімія, електрохімія, термохімія, плазмохімія, фотохімія, лазерна хімія и тому подібне). 2. Хімія дуже жваво інтегрується з іншими науками, завдяки чому й була поява біохімії, молекулярної біології, космохімії, геохімії, біогеохімії. Геохімія вивчає — закономірності поведінки хімічних елементів в земній корі. Біогеохімія — це наука про процеси переміщення, розсіяння і концентрації хімічних елементів в біосфері за участю організмів. Основоположником біогеохімії є В. І. Вернадський. Космохімія вивчає хімічний склад речовини у Всесвіті. 3. У хімії щодо сьогодні з'являються принципово нові методи дослідження (структурний рентгенівський аналіз, мас-спектроскопія, радіоспектроскопія і ін.). Наука дуже швидко і якісно опановує нові галузі людства. Сучасна хімія вивчає перетворення, при яких молекули однієї сполуки обмінюються атомами з молекулами іншої сполуки, розпадаються на молекули з меншим числом атомів, а також вступають в хімічні реакції, в результаті, яких утворюються нові речовини. Атоми зазнають в хімічних процесах деякі зміни лише в зовнішніх електронних оболонках, атомне ядро і внутрішні електронні оболонки при цьому не змінюються.

Але перш питання: «Ці змінюється світ за допомогою хімії?». Діти намагаються дати відповідь на це запитання. Далі вчитель демонструє створену презентацію для учнів, у якої сформована тема та завдання цього проекту. Після демонстрації вчитель, з допомогою жеребкування, об’єднує клас у декілька груп. Учитель проводить бесіду щодо безпечної роботи в Інтернеті, роздає дітям контрольні списки. Кожна група отримує проектне завдання: 1 група – Інженери - хіміки повинні підготувати інформаційний бюлетень про відомих інженерів – хіміків. 2 група – Алхіміки - повинні підготувати презентацію на тему “Короткі відомості з історії хімії”. 3 група – Хіміки – технологи повинні підготувати відеоролик про технологічні процеси на хімічному виробництві. 4 група – Лаборанти повинні підготувати презентацію про правила поведінки учнів у кабінеті хімії. Обговорюються друковані та електронні ресурсі для збору даних. Вчитель знайомить учнів з формами оцінювання цього проекту. На цьому занятті вчитель здійснює перевірку початкових знань учнів (Таблиця З-Х-Д, схеми) оцінює знання учня на початку проекту. Вдома учні повинні поміркувати, як найкраще сформувати роботу своїй групі.

2 урок Отримавши завдання кожна група висуває гіпотезу. Створює план дій. Розподіляють ролі у своїх групах. Затим йде пошук та обробка інформації. Учні створюють пошук та оцінювання веб - ресурсів, дотримуються при цим законів про авторське право. Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами зі своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за формами оцінювання Інтернет - джерел. З окремими учнями та групами вчитель проводить консультації для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, поясніть, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу: 1 група збирає інформацію по сучасні хімічні речовини. 2 група збирає інформацію про етапи розвитку хімії. 3 група збирає інформацію про технологію сучасного хімічного виробництва. 4 група збирає інформацію про матеріал із якого виготовляють хімічне обладнання. Після уроків учні також спілкуються щодо своїх завдань, радяться з друзями і батьками, думають, як найкраще представити свою роботу. Учні завершують своє дослідження и застосовуючи отримані знання закінчують створювати свої проекти. З окремими учнями та групами вчитель проводить консультації для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, допомагає і дає поради, як більш цікавіше презентувати свій проект. Після уроків, вдома учні повинні продумати і побудувати план захисту своїй роботі.


3 урок Проведення презентацій (усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій). Ці презентації можна провести для певних цільових аудиторій спільноти (в залежності від теми та за вибором учнів) Використовуємо таки форми оцінювання проектів (контрольні списки, діаграми ) для оцінювання робіт учнів. Таблиця «З-Х-Д». Рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

БОГАЧОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Фах, навчальний предмет

вчитель хімії та біології, хімія

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 57

Місто\село, район, область

Макіївка, Донецька обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

21.08.12 - 27.08.12

Місце проведення тренінгу

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №57

Тренери

Кононович Тетяна Георгіївна