Портфоліо Бобошко Ольги з теми "Зерно істини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Зерно істини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика.

Українська та іноземні мови та літератури. Суспільствознавство.

Вік учнів, клас

9 клас.14-15 років.

Стислий опис проекту

Цей проект розроблений для учнів 9 класу з навчального предмету інформатика для теми «Інформаційні процеси та системи», на вивчення якої чинною програмою передбачено 2 години. Робота над проектом передбачає вибір учнями інформаційного повідомлення, способи висвітлення якого у різних телевізійних ЗМІ, інтернет-ресурсах та друкованих виданнях вони аналізуватимуть. Проводитимуть опитування про те, яка служба новин викликає у них найбільшу довіру, серед батьків, знайомих та відвідувачів блогу чи вікі-сторінки групи, який створять на початку роботи над проектом для ведення щоденника своєї діяльності над ним. За власним вибором створять буклет , блог чи презентації із результатами дослідження. Результатом проекту стане лист-рекомендація редакціям новин із результатами дослідження, що буде розміщений на одному із інтернет-ресурсів.

План вивчення теми

Зерно істини. План вивчення теми

Зерно істини. План впровадження

Навчальні цілі

Покращити у дітей вміння:

 • працювати у групі;
 • виявляти гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання;
 • пристосовуватися (адаптуватися) до різних ролей та рівнів відповідальності;
 • ефективно працювати в умовах неоднозначності та зміни пріоритетів;
 • належно та продуктивно працювати разом із іншими.

Вдосконалювати:

 • базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використання інформації;
 • з’ясування способів інтерпретації інформації різними способами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку;

Учні розвивають своє вміння:

 • з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, ґрунтовно доводити та розуміти ідеї;
 • визначати та ставити суттєві запитання для пояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення;
 • приймати відповідальність за результати спільної роботи;
 • швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію;
 • використовувати комп’ютерні технології як інструменту для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;
 • підпорядковувати діяльність відповідно до інтересів широкої спільноти.

Усвідомлення учнем власного розуміння навчання та своїх потреб навчання. Формувати чи вдосконалити вміння ефективно спілкуватись, конструктивно вести дискусію, відстоювати свою точку зору

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання проводиться в журналі оцінювання впродовж всієї роботи над проектом та базується на відповідях на запитання чи твердженнях, що попередньо підготовлені вчителем для учнів у контрольних списках та формах з метою моніторингу ґрунтовної підготовки і представлення проекту та діяльності протягом усіх етапів роботи над ним, а також оцінки їх знань та вмінь на кінцевому етапі демонстрації результату. Перед початком роботи над проектом учитель проводить вхідне діагностування за допомогою таблиці ЗХД та асоціативного куща. Учні використовують форми для перевірки навичок:

за якими буде здійснюватись оцінювання та самооцінювання протягом роботи над проектом і вкінці.

Діяльність учнів та вчителя

Вчитель пропонує батьківській громадськості буклет, в якому переконує у результативності і необхідності використання методу проектів.

Вчитель створює електронний журнал оцінювання, куди заносить результати проміжного оцінювання, проводить фронтальне опитування для визначення рівня підготовки учнів до роботи з проектом, визначає позаурочні години для можливості учнями отримання додаткових консультацій чи корекції напрямку роботи та представлення результату.

Вчитель демонструє учням рекламну презентацію проекту, де їм пропонується таблиця ЗХД і асоціативний кущ, які їх необхідно заповнити. Рекомендує об’єднатися учням у групи, враховуючи їхнє бажання по 3-6 учнів, таким чином групи є гетерогенні.

Учитель ставить завдання учням ознайомитись із Законом про авторське право і прийомами критичного оцінювання ресурсів Інтернету та інформаційних повідомлень загалом.

Учні за зразком ведення ділової документації лист з проханням про дозвіл на використання ресурсів.

Вчитель рекомендує учням перелік сайтів, які будуть корисними у роботі над проектом.

Учні заповнюють форму для опитування, яка підготована вчителем і розміщена на інтернет-ресурсі, для виявлення навчальних потреб учнів.

Вчитель бере у батьків дозвіл на відкриття особистої сторінки учня та розміщення роботи учня у мережі інтернет.

Учні обирають сюжет (політичний, науковий, суспільний, спортивний чи ін.) із телевізійної служби новин, але (!), щоб тематики у кожної групи була різною, та досліджують його висвітлення у різних ЗМІ (по телебаченні, у інтернет- та друкованих виданнях, у радіо-просторі). Обов’язковим елементом роботи над проектом є створення і заповнення таблиці, у якій міститиметься інформація про те:

 1. скільки служб висвітлило цей сюжет;
 2. у якій формі його було представлено;
 3. що спільне і відмінне у висвітленні;
 4. що можливо додали, які зробили коментарі;
 5. власні примітки щодо сюжету.

Роблять свої висновки відносно цієї події, де вона краще була представлена (максимум необхідного для повідомлення матеріалу, без викривлення факту), використовуючи при цьому форму для оцінювання тлумачення-інтерпритації даних і форму оцінювання випуску новин.

Презентація виконаного проекту може бути відображений як: буклет, презентація, блог, демонстрація відеороликів використаних сюжетів). Для того, щоб робота над проектом була ефективною, вчителю потрібно визначити орієнтовний час роботи над проектом відповідно до завдання і розприділити його стосовно психологічних, вікових та інших особливостей дитини. Вчитель попередньо з'ясовує у батьків зайнятість дитини в позаурочний час (гуртки, факультативи і ін.) на час проекту для визначення її ролі та можливостей. А також можливість батьками надати дитині консультацію чи допомогу.

Вчитель пропонує учням обрати форму для представлення своєї діяльності у проекті: блог чи вікі-сторінку, куди вносить свої міркування, радиться з членами своєї групи чи, при потребі, із вчителем щодо подальшої роботи, де може розмістити інтернет-форму опитування нетизян, а також ознайомитись із думками коментаторів своєї інтернет-публікації.

Результатом виконання проекту є лист-рекомендація редакціям новин із результатами дослідження, що буде розміщений на одному із інтернет-ресурсів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Бобошко

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та основ інформатики. Інформатика.

Навчальний заклад

Тернопільська Українська гімназія ім.І.Франка

Місто\село, район, область

м.Тернопіль, Тернопільський район, Тернопільська область

Контактні дані

Olga_Boboshko@ukr.net

Panttorna@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього", Івано-Франківськ, 10 - 15 червня 2013

Дати проведення тренінгу

10-15 червня 2013 року

Місце проведення тренінгу

м. Івано-Франківськ, ОІППО

Тренери

Манько Надія, Орлова Тетяна