Портфоліо Блажевської Таміли Олександрівни з теми "Лондон"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Экскурсiя Лондоном»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, інформатика, географія

Навчальна тема

Вік учнів, клас

7 клас,13-14 років

Стислий опис проекту

Проект направлений на закріплення лексики теми та виховування у учнiв пiзнавального iнтересу.

Повний План вивчення теми

Повний вивчення теми

Презентація вчителя

Презентація учнів

Презентація

Навчальні цілі

Учні навчаться:

- переглянути значний за обсягом текст(серію текстів)для пошуку необхідної інформації

- підбирати матеріали до поставленої теми з різних джерел інформації

-робити висновки, порівнювати

-спілкуватися з іншими класами на дану тему

-організовувати різноманітні види діяльності

-працювати з малюнками і текстовою інформацією,використовуючи Word,Exel,Power Point,Інтернет

-посилатися на використані джерела

-користуватися принтером,засобами зв'язку в Інтернеті

В учнів формується:

• вміння ефективно співпрацювати в групі, розподіляти обов’язки;

• вміння стисло та чітко представляти результати своєї роботи;

• навички мислення високого рівня;

• вміння здобувати інформацію з Інтернету та друкованих джерел на задану тематику, ефективно та толерантно спілкуватись з однолітками;

• активна життєва позиція.

Опис оцінювання

До початку проекту: Було проведено анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника.

Реалізація проекту:

1. На початку проекту провести оцінювання знань за допомогою перевірочних листів.

2. Проводиться рефлексія за контрольними списками «Рефлексія»

Після закінчення проекту:

1. За допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації, вчитель повинен оцінити готові проекти учнів.

2. За допомогою форми оцінювання презентації кожен учень має оцінити свої досягнення.

Діяльність учнів та вчителя

Організаційно-підготовчий етап Проінформувати про початок роботи проекту, основні цілі та завдання. Провести підготовче заняття з батьками по використанню мережі інтернет(основи роботи з електронною поштою, основи пошуку інформації, основи використання сервісів Web 2.0). Створити каталог ресурсів Інтернет для батьків. Створити усі організаційні, методичні, дидактичні матеріали для проведення проекту. Провести анкетування з дітьми за допомогою опитувальника для виявлення початкових знань з теми.

1 урок.

Перед початком проекту учні ознайомлюються із вчительською презентацією, з якої вони дізнаються про сам проект, його етапи, цілі та завдання. Учні діляться на групи, розподіляють обов’язки. Ознайомлюються з критеріями оцінювання виконаної ними роботи в цьому проекті. Вчитель використовує початкове формуюче оцінювання знань та вмінь учнів перед початком вивчення теми, залучає учнів на початку роботи з проектом до усвідомлення того, що очікується від них у проекті, які цілі навчання, якими є критерії оцінювання.

2 урок.

Вчитель ставить задачі для всіх учнів та для кожної групи окремо, підготовлює необхідні дидактичні та методичні матеріали, пам’ятки по роботі із літературою. Надає необхідні консультації. Дає форми та таблиці завдань для кожної групи. Провести дослідницьку роботу щодо видів сучасних засобів масової інформації.

1.Провести анкетування «Чи бажаеш ти провести екскурсiю?» Підсумувати та обробити получені результати. Результат представити у вигляді діаграм, схем та таблиць.

2.Опрацювати нові лексичні одиниці з теми.Створити власні мультимедійні презентації з використанням нової лексики в контексті. Описати хід створення презентацій та шляхи пошуку інформації з різних джерел. Представити презентації.

3. Учні складають план роботи згідно отриманих завдань, використовують план проекту для проведення моніторингу процесу свого власного навчання та роботи у напрямку само спрямованого навчання. Для виконання всіх цих завдань учні повинні почати роботу в Інтернеті. Для цього перед початком робот в Інтернеті вчитель надає інструктаж щодо безпечної роботи в Інтернеті та при використанні комп’ютера принтера, сканера; розповідає про авторське право та плагіат, дає інструкції по пошуку в Інтернеті, да каталог пошукових машин, розповідає про правильність оформлення використаних джерел, дає знання по формі оцінювання сайту чи веб-страниці, дає каталоги сайтів, де учні можуть знайти колекції зображень звуків і фонів в Інтернеті, каталог освітніх ресурсів та каталог сайтів де викладена інформація обраної тематики.

3-4 урок

Учні групи «Екскурсоводи» запропонували зробити Інтернет - опитувальник та розмістити його мережі інтернета для збору статистичних даних.

Учні групи «Туристи» створили мультимедійні презентації з заданої тематики. Учні оцінюють себе самостійно

Вчитель проводить моніторинг виконаних на даному етапі завдань учнів та індивідуальної поведінки та поведінки учнів у група .Повністю консультує учнів, веде з ними обговорення їх навчання з метою забезпечення зворотного зв’язку, отримання їх пропозицій, забезпечення подальшого навчання та відповідає на запитання учнів. Надає учням заплановані підказки впродовж виконання проекту для того, щоб учні обмірковували те, як вони навчаються.

5-6 урок

Учні презентують свої готові продукти.

Учні групи «Екскурсоводи» презентують опитувальник та посилання на нього в мережі Інтернет для збору статистичних даних, опрацьований результат зібраних статистичних даних з мереж Інтернету та опитування у школі.

Учні групи«Туристи» презентують мультимедійні презентації з заданої тематики.

Усі учні класу використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькі роботі над проектом. Для опрацювання і представлення результатів власних досліджень учні використовували програми Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer.В ході реалізації проекта учні спілкувалися за допомогою електронної почти, служби обміну швидкими повідомленням Skype та ICQ. Не дивлячись на те,що кожен учень виконував своє завдання самостійно, це не завадило школярам надавати один одному допомогу: вони радили один одному, як краще використовувати кольорову гаму, добирати ілюстрації, вчилися створювати гіперпосилання. Учасники проекту навчилися виконувати роботу згідно з вимогами, які пред’являються д презентації, публікації. Свої враження від участі в створенні проекту, отриманий досвід учасник проекту розповіли в статті, розміщеній на блозі вчителя. В ході роботи над проектом матеріал зібрано багато. Він цікавий і пізнавальний. Як поділитися своїми знаннями з іншими? Учні надалі вирішили надавати інформацію учням школи в формі презентацій, публікацій, результаті досліджень.

Як бачимо, успіхи учнів значні:

- по-перше, ними створено дійсно творчі роботи, конкретні продукти з використанням ІКТ;

- по-друге, учні поглибили знання з певних навчальних дисциплін;

- по-третє, оволоділи життєвими компетенція ми, які допоможуть кожному з них майбутньому житті досягти успіху, а саме: аналізувати, синтезувати, оцінювать інформацію; визначати мету своєї діяльності, планувати роботу; бути дисциплінованими, відповідно ставитися до виконання завдань, працювати у групі, поважати думки інших приймати рішення.

Участь у проекті дала змогу підвищити результати навчальної діяльності з інших предметів.

Реалізація проекту сприяла активізації пізнавальної діяльності учнів: у школярів є бажання займатися проектною діяльністю при вивченні інших дисциплін. Спільна діяльність сприяла згуртуванню колективу, виявленню в учнів організаторських, лідерських якостей.

Вчителем ІКТ використовувалися для створення методичних та дидактичних матеріалів.

З метою зацікавленості учнів до участі в проекті створена вступна презентація вчителя створений блог вчителя з даної тематики.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Блажевська Таміла Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Учитель англійської мови

Навчальний заклад

ДНВК №16

Місто\село, район, область

Донецьк, Калінінський район

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17. 08. 2012 - 24. 08. 2012

Місце проведення тренінгу

ДСЗФМШ №35

Тренери

Кривоносова Олена Семенівна