Портфоліо Бичковського Сергія з теми "Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

Вік учнів, клас

12-13 років

Стислий опис проекту

Стислий опис

Проект передбачає вивчення учнями двох видів отримання кольорового зображення – через накладання променів, які пройшли через кольорові фільтри та відбиті від кольоровою поверхні, експериментальне отримання нових знань самостійно. Учні виконують експериментальне дослідження цих двох видів оптичних явищ (в класі і вдома), готують звіт до лабораторної роботи та презентацію для представлення роботи.

Розуміння цих фізичних явищ дасть розуміння учням принципів роботи таких пристроїв як принтер, телевізор, проектор, краще зрозуміти сутність процесу отримання кольорового зображення людиною. В подальшому ці знання будуть використані у 9 класі на уроках інформатики при вивченні колірних моделей.

Це дасть змогу сформувати предметну компетентність.

Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей –інформаційно-технологічної, життєвої. Предмет, навчальна тема

Повний План вивчення теми

[1]

Навчальні цілі

Сформувати уявлення про кольорову гамму світла шляхом накладання променів різного кольору та відбивання променя від різнокольорових поверхонь, дослідним шляхом ознайомитися з цими явищами, сформувати розуміння використання цього явища в техніці, сформувати навички роботи з лабораторним обладнанням, розуміння фізичних основ сприйняття світла людиною.

Формування навичок ефективного пошуку інформації в Інтернеті, вміння зберігати графічні та текстові дані, критичного оцінювання ресурсів Інтернету, розуміння авторського права. Формування вміння робити в команді, толерантного ставлення до думки іншого, знаходити компромісне рішення, обговорювати в команді з використанням сучасних Інтернет-технологій. Формування навичок планування власної діяльності, абстрагувати практичні відомості, вміння робити висновки, моделювати життєві ситуації, презентувати результати власної роботи, вміння формулювати власні навчальні потреби.

Формулювання вміння здійснювати само оцінювання своєї діяльності в групі та свого розвитку за наданими критеріями, вміння працювати та співпрацювати в групі, виконувати ролі в групі, здійснювати взаємооцінювання груп. Формування навичок створення блогу, уявлень щодо основ дизайну, вміння вставляти дописи в блоги та їх редагувати, налаштовувати структуру та дизайн блогу.

Опис оцінювання

1. До початку проекту проводиться:

а) Діагностика навчальних потреб учнів Таблиця З-Х-Д

б) рівня їх фактичних знань учнів з теми

2. Під час проведення проекту проводиться:

а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей

б) оцінювання інтернет-ресурсів Контрольний лист оцінювання веб-ресурсів

в) відслідковування ходу виконання роботи;

с) контроль за дотриманням вимог до блогу Форма оцінювання учнівського блогу Контрольний лист оцінювання блогу

3. По завершенню проекту проводиться:

а) Визначення самоспрямованості навчання Форма оцінювання навичок виявлення та опису проблеми

б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи

Діяльність учнів

Діяльність учнів та вчителя До початку проекту. Вчитель проводить бесіду з учнями про метод проектів, роздає відповідні публікації, використовує презентацію. Учні переглядають презентацію вчителя, виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі двох графічних схем та таблиці ЗХД, відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування та тестерів, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Під час заповнення учнями таблиці З-Х-Д вчитель переглядає результати виконання завдань 1 і 2, з’ясовуючи рівень підготовленості учнів, з урахуванням комп’ютерного тестування Вчитель формулює завдання для різних груп на основі даних отриманих в он-лайн опитувальнику та розміщує на ці завдання на блозі завдань. Формує різноінтелектуальні групи з урахуванням результатів домашнього анкетування множинного інтелекту. Видає лабораторне обладнання.

Під час проведення дослідження Перед початком лабораторної роботи учні отримують від вчителя контрольний листок самооцінки блога, за яким постійно відслідковують відповідність блогу критеріям подальшого оцінювання їх роботи. Учні виконують лабораторне дослідження. Учні створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження блог своєї групи, де записують сформульований ними план дослідження, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Використовують блоги для ведення журналу проведення дослідження. Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Отримавши результати експериментальної діяльності, учні знаходять в Інтернеті узагальнені схеми колірних моделей, зберігають знайдені відомості, зображення в папці своєї групи, записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел. Знаходять зображення та технічні характеристики приладів, які працюють за цією технологію, адреси ресурсів зберігають в списку посилань, зберігають посилання у своїй групі на БобрДорб. Після знаходження результатів вносять в журнал виконання проекту дані, по яких вони здійснили пошук: ключові слова, кількість знайдених ресурсів, власна оцінка ролевантності пошуку (шаблон відповіді надається). По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму само оцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту. В домашній роботі учні виконують завдання ІІ групи (те що не робили на уроці). Для виконання домашнього завдання вчитель надає презентацію, в який ставить проблемні та уточнюючі питання, послідовні відповіді на які і будуть складати план виконання домашнього досліду та отримання висновків проекту. Завершується проект підготовкою звіту та блогу, у цей термін вчитель організовує он-лайн консультації по групах. Вчитель розвиває навички самоспрямованості учнів у навчанні, використовуючи різні інструкції.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сергій Бичковський

Фах, навчальний предмет

Фізика, математика, інформатика

Навчальний заклад

Рівненський ОІППО

Місто\село, район, область

Рівненська область

Контактні дані

0973844286

bso2001@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19-23 червня 2012 року

Місце проведення тренінгу

м. Одеса

Тренери

Шевчук Лариса Петрівна, Скрипка Анна Володимирівна