Портфоліо Бикової Олени з теми "Вимірювання кутів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

"Вимірювання кутів"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Тема "Вимірювання кутів" з навчального предмету "Геометрія" тісно пов'язана з іншими предметами, такими як: Історії та Технології (Інформатика)"

Вік учнів, клас

учні 7 класу

Стислий опис проекту

thumbk

Мета даного проекту — засвоїти поняття кута,основні методи вимірювання, прилади,якими можна вимірювати кути, встановити де використовуються знання про кути та їх властивості. Клас поділений на такі групи:

математики географи астрономи спортсмени історики

Кожна група має певне завдання і мету дослідження.Найважливішою метою є навчитися працювати з комп’ютером, створювати презентації, публікації та веб-сайти, написання рефератів.

По завершенню своєї дослідницької роботи учні будуть звітувати, використовуючи ресурси, які зазначені вище.План вивчення теми

[ План проекту "Вимірювання кутів"]

Оцінювання (опис та інструменти)

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом. Вчитель сплановує його так, щоб

 • використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання;
 • вести оцінювання у продовж всього навчального циклу;
 • надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми
 • залучати учнів до процесу оцінювання.

З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчитель має забезпечити учнів наступним:

 • чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів;
 • моделями та інструкціями для високоякісної роботи;
 • можливостями для здійснення моніторингу - відслідковування ходу власного просування у навчанні;
 • засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночних даних від інших учнів для того, щоб покращити власну виконану роботу і діяльність;
 • надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів;
 • підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання.


На початку проекту Використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при заповненні ними Опитувальника (текстовий документ з схематичною діаграмою ) та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Учні знайомляться з нотатками вчителя, з презентацією основних питань вчителя, де визначають основні запитання, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми. Вчитель знайомить учнів з переліком навичок 21 століття та спрямовує учнів на набуття цих навичок та їх самооцінку. Опитувальник "Що знаю і вмію?"

Впродовж роботи над проектом

Використовують для оцінювання учнів наступні методи:

 • консультації (on-line);
 • продовження роботи з таблицею
 • самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання);
 • робота з опитувальниками до теми.

Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування власного навчання та навчання у групі; листи оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання). Результати роботи подають в онлайн-таблиці для контролю роботи над проектом.

Наприкінці роботи над проектом Використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання.

Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на сайті чи в групі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. Заповнюються листи оцінювання проекту, проводиться анкетування; результати висвітлюють у google-таблиці. Під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль Оцінювання навичок спільної діяльності роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Учні здійснюють рефлексію щодо формування навичок 21 століття.


 • Тексти письмової роботи.

Діяльність учнів та вчителя

Схема проекту

800px-Org proektu.jpg

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бикова Олена Михайлівна

Фах, навчальний предмет

майбутній вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

karamelka180793@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20 березня - 10 квітня 2014 року

Місце проведення тренінгу

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 20 березня - 10 квітня 2014 року

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна,

Мінтій Ірина Сергіївна