Портфоліо Березюка Сергія Васильовича з теми "Створення вітальної листівки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Створення вітальної листівки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Навчальна тема

Комп'ютерна графіка

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Проект передбачає за допомогою комп'ютера та програмних засобів виготовити вітальну листівку. Проект проводиться для учнів 9 класу з теми "Комп'ютерна графіка". Учні об'єднуються у три групи та отримують ролі: маркетологи, дизайнери, журналісти.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

  1. В процесі роботи в учнів будуть формуватися навички створення комп’ютерних презентацій для представлення громаді.
  2. Учні навчаться збирати та обробляти різні види інформації за допомогою маркетингових досліджень.
  3. Презентують власний проект.

У ході вивчення теми “Комп'ютерна графіка” учням пропоную виконати такий проект: “Вітальна листівка”.

  1. Виконання тренувальних вправ для освоєння основних прийомів роботи з програмами для оброки графічної інформації, підготовка креслення (листівки) на папері.
  2. Практична частина виконується за комп'ютером з використанням вивчених основних прийомів роботи з програмами для оброки графічної інформації. У висновку учні демонструють свої роботи, обґрунтовуючи вибір методів і форм реалізації завдань проекту.
  3. Учні навчаються швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.
  4. Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації
  5. Розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик.
  6. Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань.
  7. Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання,щоб допомогти учням розвивати навички 21 століття, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують,публікації та вікі-статті, в залежності від того,яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають,щоб скеровувати своє навчання. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як в продовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. Вкінці роботи над проектом здійснюється само оцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

Діяльність учнів

При вивченні теми «Комп’ютерна графіка» учням пропонується розробити вітальну листівку «З Новим Роком».

Учні об’єднуються у три групи, в кожній групі по три учня.

Кожній групі надаються ролі: маркетологи, дизайнери, журналісти.

Маркетологи: досліджують ринок, які листівки продаються найкраще, відвідуючи Інтернет магазини, та магазини які спеціалізуються по продажу листівок.

Дизайнери: розробляють зовнішній вигляд листівки, за допомогою програм для роботи: із зображеннями, створення комп’ютерних презентацій та публікацій.

Журналісти: наповнюють інформацією листівку, використовуючи мережу Інтернет та бібліотеки. Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительськи документ для фасилітації - презентація.

До початку проекту. Вчитель проводить бесіду з учнями з використанням презентації Презентація учням. Учні переглядають презентацію вчителя, виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі графічної схеми а таблиці З-Х-Д, відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування та тестерів, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Під час заповнення учнями таблиці З-Х-Д вчитель переглядає результати виконання завдань за схемою, з’ясовуючи рівень підготовленості учнів з урахуванням комп’ютерного тестування. Вчитель формулює завдання для різних груп на основі даних отриманих в он-лайн опитувальнику.

Під час проведення дослідження. Перед початком виконання проекту отримують від вчителя контрольний листок самооцінки Вікі-статті, за яким постійно відслідковують відповідність статті критеріям подальшого оцінювання їх роботи. Учні виконують власне дослідження. Учні створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження Вікі-статтю, де записують сформульований ними план дослідження, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Отримавши результати експериментальної діяльності, учні знаходять в Інтернеті узагальнені схеми колірних моделей інструкція для пошуку, зберігають знайдені відомості, зображення в папці своєї групи, записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел. Знаходять зображення та технічні характеристики вітальних листівок, адреси ресурсів зберігають в списку посилань. Після знаходження результатів вносять в журнал виконання проекту дані, по яких вони здійснили пошук: ключові слова, кількість знайдених ресурсів, власна оцінка. Під час пошуку інформації в Інтернеті учні оцінюють знайдені веб-сайти, користуючись контрольними списками оцінювання сайтів, розробленими вчителем. Також вони використовують інструкцію по пошуку інформації в інтернеті.

По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму самооцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту. В домашній роботі учні виконують завдання ІІ групи (те що не робили на уроці). Завершується проект підготовкою звіту Шаблон звіту Вікі-статті та презентації, у цей термін вчитель організовує он-лайн консультації по групах. Вчитель розвиває навички само спрямованості учнів у навчанні, використовуючи різні інструкції. Приклад учнівської Вікі-статті.


Учнівська Вікі-стаття "Створення вітальної листівки"

Відомості про автора

Березюк Сергій

Вчитель інформатики

НВК"Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-гімназія"

смт.Голованівськ, Кіровоградська область

Електронна пошта: sergeyberezyuk2012 на gmail.com

Відомості про тренінг

27.02.12 - 03.03.12

м.Кіровоград, КОІППО

Дементієвська Ніна Петрівна, Скрипка Ганна Володимирівна