Портфоліо Безуглової Наталії Миколаївни за проектом "Її величність Величина"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ВЕЛИЧИНА

Vstavkabnn.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, математика, геометрія, історія, англійська мова

Вік учнів, клас

12-13років, 7 клас

Стислий опис проекту

Учні сьомих класів, протягом двох тижнів (три уроки) працюючи в групах ознайомляться з поняттям величина як характеристика тіл та явищ, особливостями вимірювання, дослідять історію розвитку одиниць вимірювання, зв’язок з науково-технічним прогресом, особливості одиниць вимірювання в різних країнах, дізнаються, що таке система СІ та альтернативні системи вимірювання, чим прямі вимірювання відрізняються від непрямих. Учням пропонується створити нові одиниці вимірювання, обґрунтувати доцільність їх використання. Для систематизації та закріплення знань учні виконують тестові та практичні завдання

Повний План вивчення теми

План вивчення проекту [1]

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні зможуть

Знати:

 • одиницi довжини, часу, площi поверхнi, об’єму;
 • значення фiзичних величин;
 • структурнi рiвнi фiзичного свiту (мiкро-. макро-, мегасвiт);
 • приставки СІ (мiкро, мiлi, санти, деци, кiло, мега) для утворення кратних i частинних одиниць;
 • історію походження одиниць вимірювання;
 • відмінності між вимірюваннями в різних країнах.


Уміти

 • розрiзняти значення фiзичної величини та її одиницi;
 • визначати цiну подiлки шкали вимiрювального приладу, об’єм куба i паралелепiпеда;
 • вимiрювати довжину, площу поверхнi, об’єм, час; користуватися метрономом, секундоміром, лiнiйкою, мензуркою.
 • записувати значення фiзичних величин, використовуючи приставки СІ (мiкро, мiлi, санти, деци, кiло, мега) для утворення кратних i частинних одиниць;
 • характеризувати структурнi рiвнi фiзичного свiту (мiкро-. макро-, мегасвiт);
 • порiвнювати одиницi фiзичних величин, що мають приставки СІ;
 • швидко і ефективно шукати інформацію;
 • використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування;
 • критично та компетентно оцінювати інформацію;
 • здійснювати вибір та приймати комплексні рішення;
 • здійснювати самоспрямування у своїй роботі;
 • працювати в команді;
 • презентувати свої досягнення;
 • давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності.


Мати навички

 • роботи над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація;
 • оформлення, аналізу та синтезу інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;
 • ефективного спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах;
 • базового розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації;
 • використання цифрових технологій комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві математичних знань;

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається впродовж всього навчання за темою.

 • На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування та мозкового штурму (асоціативний кущ).
 • Форму З-Х-Д учні заповнюють після час вступної презентації вчителя.
 • Учні об’єднуються групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності
 • В ході роботи над проектом учні заповнюють листи прогресу роботи над проектом, відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми.
 • Вчитель оцінює вміння дітей обирати корисні веб-ресурси.
 • Для кожної групи створюється блог для рефлексії.
 • За допомогою форм оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнів.
 • форми оцінювання надаються учням на початку проектної діяльності.
 • Після завершення роботи над проектом проводиться підсумковий урок, на якому учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом


на презентація

Діяльність учнів та вчителя

Вчительский буклет щодо використання проектних технологій

Pab bezuglova1.jpgPab bezuglova12.jpg


Етап 1 (Урок 1)

 • Учні знайомляться з темою проекту переглядаючи ознайомлюючу презентацію вчителя, отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту.
 • Заповнюють форми для вхідного оцінювання початкових знань учнів, визначають цінність проекту для себе, вибирають один із запропонованих напрямків роботи.
 • Група дослідників: досліджують історію розвитку одиниць вимірювання, зв’язок з науково-технічним прогресом, особливості національних одиниць вимірювання;
 • Група аналітиків: досліджують особливості фізичних величин та їх вимірювання, використання Міжнародної системи вімірювання СІ та альтернативних систем;
 • Група винахідників: створюють нові одиниці вимірювання, обгрунтовують доцільність їх використання.
 • За допомогою результатів оцінювання формулюють питання, що цікавлять учнів, визначаються проблемні питання проекту.
 • Організовується спілкування засобами Інтернету на час виконання проекту.

Етап 2 (2 тижні на виконання проекту)

 • Кожна група складає план проектної діяльності та розподіляють ролі, що виконують різні члени групи.
 • чні отримують контрольні списки до своїх продуктів проектної діяльності.
 • Учні здійснюють пошук необхідної інформації в тому числі і в мережі Інтернет.
 • Оцінюють знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, що роздаються вчителем.
 • ри використанні матеріалів в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Посилання на знайдені матеріали розміщуються на Вікі-сторінці розміщення результатів.
 • Учні спілкуються між собою з приводу своєї проектної діяльності за допомогою блогу, через який організовується співробітництво учнів в середині окремої групи, з іншими однокласниками та з експертами.
 • Створюють Вікі-сторінку з результатами проектної діяльності.
 • Виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми (опитувальник)
 • Заповнюють форми для самооцінювання та взаємооцінювання.

Етап 3 (Урок 3)

 • Підводять підсумки проведеної роботи, демонструють результати на Вікі сторінці (Приклад учнівської Вікі статті)

Диференціація навчання

Учні, що мають проблеми у навчанні:

- Об’єднати таких учнів у команді з сильнішими учнями.

- Запропонувати спрощені завдання.

- Допомогти спланувати роботу.

- Вимагати щоденний план завдань для сприяння кращій організації та завершенню роботи.

- Запропонувати шаблон презентації з даної теми для заповнення.


Обдаровані учні:

- Запропонувати зробити складніше дослідження, наприклад, як порівняльну характеристику приладів вимірювання.

- Розширити тему, розробити додатковий розділ до основного продукту діяльності та представити його.

- Запропонувати стати експертом роботи групи (за бажанням учня)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Безуглова Наталія Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики та інформатики

Навчальний заклад

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1[2]

Місто\село, район, область

м.Синельникове, Дніпропетровська область

Контактні дані

bnn803@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпропетровськ, 10 вересня -15 вересня 2012

Тренери

Харлаш Людмила Михайлівна

Коляда Ірина Григорівна

Грекова Вікторія Сергіївна