Портфоліо Безсмертної Людмили з теми "Північний Льодовитий океан"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми:

"Північний Льодовитий океан"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

- географія, природознавство, екологія

Вік учнів -

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект для учнів 7 класу з географії материків та океанів, розділ І, тема № 4 Північний Льодовитий океан (2 год.). Під час роботи над проектом "Північний Льодовитий океан" учні опрацюють навчальний матеріал, який стосується океану, порівняють природні багатства океану з іншими океанами та пояснять причини її різноманітності. Об’єднавшись у групи, учнями буде створено мультимедійну презентацію, учнівський блог "Північний Льодовитий океан", публікацію. По закінченню проекту відбудеться тестування за темою "Північний Льодовитий океан".


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми


план впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всієї навчальної теми для розвитку в учнів навичок 21 століття при розробці власних проектів та моніторингу навчання. На початку проекту проводиться мозковий штурм, вхідне опитування та заповнення таблиці ЗХД для того, щоб з’ясувати наскільки учні орієнтуються в темі, визначити навчальні потреби учнів для подальшого планування своєї діяльності і обговорення на індивідуальних і групових консультаціях. Впродовж роботи над проектом учні керуються методичними вимогами щодо створення та планування публікацій, використовують форму оцінювання блогу та форму оцінювання комп’ютерних робіт для того, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання вчителем здійснюється щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Це дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію проектів. Під час підсумкового оцінювання учні обговорюють Ключове питання – «Чи змінюється світовий океан?» та презентують свій блог.

Таблиця ЗХД

Форма самооцінювання учнівської роботи

Форма оцінювання блогу

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком роботи над проектом вчитель: -розробляє План впровадження проекту; -проводить діагностичне опитування по темі проекту та корегує навчальний план -спілкується з батьками та іншим учасниками спільноти з метою ознайомлення з концепцію використання проектів у школі; -роздає інформаційні буклети та відповідає на запитання, що виникають. На І етапі проекту відбувається презентація теми майбутнього проекту, обговорюються основні аспекти її реалізації, а саме – формуються групи за інтересами, обумовлюються джерела інформації, пояснюються навчальні завдання, форми оцінювання та хід проекту, ставиться учням Ключове запитання. Учні при перегляді презентації вчителя дізнаються про способи об’єднання в групи, завдання для кожної групи та яким чином оцінюється результативність навчання. Вчитель використовуючи Таблицю ЗХД, проводить опитування та мозковий штурм по ключовому та тематичним питанням, щоб визначити початковий рівень знань учнів по проблемі та допомогти їм намітити шляхи дослідження. Потім відбувається обговорення ходу проекту. Вчитель корегує навчальний план теми після діагностування вхідних знань учнів. Під керівництвом вчителя учні вчаться розробляти презентації . Об’єднуються в групи, та вибирають собі завдання для дослідження. Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Учні здійснюють контроль та самоконтроль виконання завдання проекту через запропоновані вчителем форми оцінювання. Упродовж вивчення теми учні використовують декілька ресурсів для спільного навчання та співпраці, підтримуваних Веб 2.0:Блоги ,Вікі .Вебсайти для спільного розміщення та редагування документів . Для перевірки засвоєння ними навчального матеріалу вчителем розроблені тести, самостійні роботи, опитувальники, експрес – контролі. Завершуючи навчальний проект, слід повернутись знову до Ключового запитання. Запропонувати учням відповісти на це запитання у їхньому блозі. Надати їм свої коментарі до їх записів. Нагадати їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім проводиться обговорення всім класом. Вчитель знову повертається до Таблиці ЗХД і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також обговорюють розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця, творчість та ін. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно з знанням предмету. Підводяться підсумки, визначається краща робота та виставляються оцінки.


Учительська презентація

Учительська публікація Учительська публікація

Учнівський блог

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Безсмертна Людмила Григорівна

Фах, навчальний предмет

математик, информатика

Місто\село, район, область

м. Нікополь

Дніпропетровська область

Контактні дані

bessmertnajalg на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08.04.2013-13.04.2013

Місце проведення тренінгу

ДОІППО

Тренери