Портфоліо Безверхньої Олени "Морфологія. Орфографія. Дієслово"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Морфологія. Орфографія. Дієслово.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, російська мова, інформатика

Назва проекту

Морфологія. Орфографія. Дієслово.

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Морфологія. Орфографія. Дієслово.» передбачає вивчення навчального матеріалу згідно з державним стандартом та вимогами ХХІст. На початку проекту учні фомують групи, кожна з яких займається дослідженням своєї теми : «Вид дієслова», «Часи дієслова», «Дієслова І,ІІ дієвідмін», «Незначена форма дієслова», «Способи дієслів», «Способи творення дієслів. Не з дієсловами» . В результаті роботи над проектом учні з`ясовують загальне значення, морфологічні ознаки; досліджують синтаксичну роль дієслів; навчаються правильно вживати форми дієслів; знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою орфографічних правил; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила; створюють пам’ятки для учнів гімназії з метою удосконалення орфографічних навичок; створюють блоги та веб-сайти відповідно до теми проекту з метою демонстрації результатів; створюють мультимедійні презентації для захисту проекту.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми


Навчальні цілі

Систематизувати знання учнів про загальне значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль. Вміти розпізнавати дієслова, визначати граматичні ознаки, знаходити орфограми і пояснювати їх. Перевірити вміння застосовувати знання практично в нестандартних ситуаціях. Розвивати в учнів комунікативні здібності, прагнення до самовдосконалення, зацікавленість у вивченні предмета, охайність під час ведення записів на дошці та в зошитах. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів, зацікавити учнів проектом. Вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями; виховувати почуття доброти, співчуття, бажання прийти на допомогу. Учні мають навчитися: співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопиченням інформації; проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів; синтезувати дані з різних джерел. В ході поекту учні навчаться:

 • розпізнавати дієслова;
 • визначати вид та час діїслів;
 • розрізняти дієслова І та ІІ дієвідмін;
 • способи дієслів;
 • основні способи творення дієслів;
 • правильно вживати форми дієслова;
 • правильно писати слова з вивченими орфограмами;
 • творчо та інноваційно підходити до завдань;
 • критично мислити; вміти вирішувати проблеми;
 • розвивати комунікативні навички та навички співпраці;
 • уміти працювати з інформацією, мати медіа та комп’ютерні навички;
 • розвивати життєві та кар’єрні навички;
 • проявляти лідерство та відповідальність.

  Опис оцінювання

  Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички ХХІст. при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання.

  Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

  • Учні знайомляться з презентацією учителя , переглядають відеоматеріали.
  • Учні формують групи і кожна група виконує своє завдання:
   Група 1:"Види дієслова"
   1. Ознайомити з дієсловами доконаного та недоконаного виду. Створити буклети, листівки.
   2. Використання у мовленні дієслів-синонімів.
   3. Створити презентацію для захисту проекту.


   Група 2:"Часи дієслова"

   1. Минулий час. Наголос у деяких дієсловах минулого часу.Створити буклети, листівки.
   2. Теперішній час. Майбутній час. Правопис -ться, -шся.Створити буклети, листівки.
   3. Створити презентацію для захисту проекту


   Група 3:"Дієслова І та ІІ дієвідмін"

   1. Розподіл дієслів за дієвідмінами.
   2. Букви е,и в особових закінченнях.
   3. Створити пам’ятки для всіх учнів гімназії з метою уникнення орфографічних помилок.
   4. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів.


   Група 4:"Неозначена форма дієслова"

   1. Синтаксична роль.
   2. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів.


   Група 5:"Способи дієслів"

   1. Дійсний спосіб. Творення дієслів умовного способу.
   2. Творення дієслів наказового способу. Ь у дієсловах наказового способу.
   3. Створити пам’ятки для всіх учнів гімназії з метою уникнення орфографічних помилок.
   4. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів


   Група 6:"Способи творення дієслів. Не з дієсловами"

   1. Способи творення дієслів (практично).
   2. Створити пам’ятки для всіх учнів гімназії.
   3. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів
  • Колективна робота:
   1. Організація перегляду учнями 7-х класів презентацій, пов’язаних з темою проекту.
   2. Роздача створених матеріалів (буклети та пам’ятка) учням гімназії.
  • Діяльність учителя
   • Вчитель роздає батькам буклети.
   • Вчитель на початковому етапі проекту знайомить учнів з проблемним питанням, організовує дискусію на тему проекту. Протягом виконання проекту вчитель виступає в ролі консультанта, координуючи діяльність кожної групи і в разі необхідності окремих учнів.
   • Наприкінці проекту вчитель організовує захист дітьми своїх проектів.

  Відомості про автора

  Безверхня Олена Володимирівна

  [1]

  Філолог. Викладач української мови та літератури

  Одеська гімназія № 5

  Місто Одеса

  тел. 0972121601

  Lenusik050576@gmail.com

  Відомості про тренінг

  Тренінг в рамках співпраці в Національному проекті «Відкритий світ»''

  Дата проведення

  23 - 27 липня 2012р.

  Місце проведення

  м.Одеса, Малиновський район, ОНВК № 53

  Тренери

  Стешенко Ольга Миколаївна, Смірнова Марина Юріївна