Портфоліо Баляби Юлії з теми "Комп’ютер плюс бухгалтер"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Класифікація бухгалтерських програм. Критерії оцінки програмного забезпечення КСБО.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформаційні системи і технології в обліку

Вік учнів, клас

16-18 років, 3 курс коледжу

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект з Інформаційних систем і технологій в обліку призначений для студентів 3 курсу спеціальності: 5.03050901 «Бухгалтерський облік» і виконується у межах вивчення теми: «Класифікація бухгалтерських програм. Критерії оцінки програмного забезпечення КСБО».

Для роботи у проекті студенти об’єднаються у групи і здійснюватимуть пошук інформації в мережі Internet, виконуватимуть аналіз програмних засобів для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та визначатимуть, яка з них є найбільш прийнятною для використання на підприємства.

Результати своїх досліджень вони оформлять у вигляді презентацій, Вікі-статтей та блогів та презентують свій проект на підсумковому занятті з теми. Найкращі проекти будуть презентовані під час тижня циклової комісії на позакласному заході.

План вивчення теми (вставити файл)

javascript:Recaptcha.reload();

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

В цьому проекті викладач використовує різні стратегії оцінювання для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати рівень мислення.

Перед початком проекту викладач демонструє свою презентацію та ініціює її обговорення з студентами, щоб визначити попередні знання та навички, уявлення щодо досліджуваної проблеми. Розпочинається робота над таблицею Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався. Спочатку кожен студент самостійно заповнює колонки "Що я знаю про бухгалтерські програми?" і "Що я хочу дізнатися ще про них?", а тоді проводиться колективне обговорення відповідей з метою виокремлення основних елементів того, про що студенти хочуть дізнатися. Наприкінці роботи над проектом студенти ще раз звертаються до схеми З-Х-Д, відмічають "Про що я дізнався". Впродовж роботи над проектом викладач проводить консультації з проектними групами, виконує ведення журналу спостережень за прогресом студентів у навчанні та спрямовує їх у дослідженні за допомогою контрольних списків. Після завершення проектів викладач оцінює продукти студентської діяльності за допомогою розроблених форм і критеріїв, проводить опитування з теми та стимулює взаємооцінювання і самооцінювання студентами своєї роботи.

Оцінювання вікі-статті. Оцінювання презентації.Оцінювання блогу.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

І етап: Студенти знайомляться із презентацією викладача, визначають проблему проекту, формулюють ключові, тематичні та змістові запитання.

ІІ етап: Студенти вивчають теоретичний матеріал з підручника з додаткової літератури та Інтернету.

ІІІ етап: Визначивши напрямок дослідження,студенти об’єдналися у групи та розподілили ролі у них.

IV етап: Робота в групах:

перша група з’ясовувала необхідність використання комп’ютера в роботі бухгалтера, основні етапи вибору бухгалтерської програми. результатом їх роботи є створена вікі-стаття "Методика вибору бухгалтерської програми".

друга група працювала над одним із тематичних питань: Які операції в роботі бухгалтера найбільше потребують автоматизації? Чому саме ці операції, переваги і недоліки виконання цих операцій з використанням і без використання ПК. Із відповідей на ці питання склали перзентацію Аналіз бухгалтерських програм "Свої гроші" та "Домашня бухгалтерія"

Аналіз програмних комплексів "Парус-Підприємництво" та "1С:Підприємство"

Учнівський блог

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юлія Баляба

Фах, навчальний предмет

викладач інформаційних систем і технологій

Навчальний заклад

Роменський коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Місто\село, район, область

місто Ромни, Сумська область

Контактні дані

juliabalyaba@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24 вересня - 30 вересня 2012 рік

Місце проведення тренінгу

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Герасименко Наталія Вікторівна

Ніколаєнко Світлана Петрівна