Портфоліо Балан Маріанни Костянтинівни з теми "Семикласникам про трикутники"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Семикласникам про трикутники

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

геометрія, алгебра,історія,фізика,література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Трикутники.Ознаки рівності трикунтиків.Сума кутів трикутника.Нерівність трикутника

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

Кожен із нас з дитинства знайомий з геометричною фігурою, яка має назву трикутник. А чи замислювались Ви, які таємниці він містить? Проект «Cемикласникам про трикутники» створюється з метою розширити знання учнів про трикутник, про вчених, які внесли вклад в розвиток вчення про трикутник, про його роль і використання в оточуючому нас світі. Робота над проектом передбачає розвиток уміння учнів працювати в мережі Інтернет, з різними джерелами інформації, формування навичок обробки та систематизації інформації, уміння створювати презентацію своєї роботи та доповідати перед аудиторією. Учні класу діляться на три групи. Учні першої групи досліджують матеріали Інтернету, підручників, енциклопедій, довідників і дізнаються, що означає термін «Трикутник», які вчені займалися дослідженнями трикутників, які зроблено відкриття тощо. Результатом цієї роботи є таблиця (шкала часу), яка відображає розвиток вчення про трикутник, оформлена у вигляді презентації. Учні другої групи досліджують інформацію про різні види трикутників, їх елементи, властивості та ознаки, працюють з різними моделями трикутників , а результат своєї діяльності оформлюють у вигляді буклету (бюлетеню) про трикутник. Учні третьої групи проводять опитування серед батьків, вчителів, громадськості з питання «Де крім математики, зустрічається слово «Трикутник» ?». за результатами опитування діти шукають інформацію в Інтернеті щодо цих понять, тверджень та вчень. Хід та результати дослідження учні розміщують у вікі-статті.

Повний План вивчення теми

[1]

План реалізації проекту

[2]

Навчальні цілі

По закінченню навчального проекту учні мають: - розпізнавати різні види трикутників; - формулювати означення різних видів трикутників та елементів трикутника; - практично використовувати властивості трикутників при розв’язуванні задач; - формулювати властивості рівнобедреного, прямокутного трикутників - доводити ознаки рівності трикутників, властивості і ознаки рівнобедреного трикутника, властивості кутів трикутника, властивості зовнішнього кута трикутника - познайомитися з історичними відомостями про трикутники - дослідити, як люди використовують трикутники в своїй життєдіяльності. - навчитися шукати, збирати, узагальнювати інформацію, планувати свою діяльність, - формуватимуться вміння виступати перед аудиторією, формулювати свої думки коротко і ясно, вміння ілюструвати свої думки, - при створенні публікації, презентації, вікі-статті, блогу розвивати вміння аналізувати та вибирати необхідну інформацію, ілюструвати науковий текст, використовувати закон про авторське право. При створенні веб-сайту формувати навики електронних комунікацій - Навички 21 сторіччя: в учнів будуть розвиті навичкі критичного мислення і вміння вирішувати проблеми; комунікативні навички та навички співробітництва; вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, буде розвита інформаційна грамотність IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій), коли учні будуть оформлювати кінцевий продукт. Учні опанують життєвими та кар’єрними навичками, гнучкістю та пристосовуваністю коли вони працюють разом в групах, навичками ініціативи та самоспрямованісті. Отримають навички лідерства та відповідальністі при роботі в групах.

Опис оцінювання

На початку проекту проводиться: діагностика навчальних потреб учнів діагностика рівня їх фактичних знань з теми Опитувальник Під час проведення проекту: анкетування для поділу учнів на групи оцінювання Інтернет-ресурсів, оцінювання презентацій, контроль вивчення теоретичних питань. По завершенні проекту самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання презентації, оцінювання брошури, оцінювання вікі-статті, оцінювання рівня знань учнів з теми, оцінювання командної роботи, оцінювання вміння брати участь в обговореннях, оцінювання навичок спілкування, повноти виступів творчого підходу.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Діяльність учнів

Перед початком роботи над проектом вчитель:

-розробляє План впровадження проекту;

-спілкується з батьками та іншим учасниками спільноти з метою ознайомлення з концепцію використання проектів у школі;

-роздає інформаційні буклети та відповідає на запитання, що виникають.

На І етапі проекту відбувається презентація теми майбутнього проекту, обговорюються основні аспекти її реалізації, а саме – формуються групи за інтересами, обумовлюються джерела інформації, пояснюються навчальні завдання, форми оцінювання та хід проекту, ставиться учням Ключове запитання. Учні при перегляді [15] презентації вчителя дізнаються про способи об’єднання в групи, завдання для кожної групи та яким чином оцінюється результативність навчання. Вчитель використовуючи Таблицю ЗХД, проводить опитування та мозковий штурм по ключовому та тематичним питанням, щоб визначити початковий рівень знань учнів по проблемі та допомогти їм намітити шляхи дослідження. Потім відбувається обговорення ходу проекту. Вчитель корегує навчальний план теми після діагностування вхідних знань учнів. Під керівництвом вчителя учні вчаться розробляти презентації . Об’єднуються в групи, та вибирають собі завдання для дослідження. Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Учні здійснюють контроль та самоконтроль виконання завдання проекту через запропоновані вчителем форми оцінювання. Учні першої групи («Історики») досліджують матеріали Інтернету, підручників, енциклопедій, довідників і дізнаються, що означає термін «Трикутник», які вчені займалися дослідженнями трикутників, які зроблено відкриття тощо. Результатом цієї роботи є таблиця (шкала часу), яка відображає розвиток вчення про трикутник, оформлена у вигляді презентації [16], [17]. Учні другої групи («Теоретики») досліджують інформацію про різні види трикутників, їх елементи, властивості та ознаки, працюють з різними моделями трикутників , а результат своєї діяльності оформлюють у вигляді буклету (бюлетеню) про трикутник. Учні третьої групи проводять опитування серед батьків, вчителів, громадськості з питання «Де крім математики, зустрічається слово «Трикутник» ?». За результатами опитування діти шукають інформацію в Інтернеті щодо цих понять, тверджень та вчень. Хід та результати дослідження учні розміщують у вікі-статті ("Cвіт трикутників"). Упродовж вивчення теми учні використовують декілька ресурсів для спільного навчання та співпраці, підтримуваних Веб 2.0:Блоги ,Вікі .Вебсайти для спільного розміщення та редагування документів . Також учні під час роботи над проектом вчаться розв’язувати задачі, доводити теореми. Для перевірки засвоєння ними навчального матеріалу вчителем. Через Форму оцінювання бюлетеня (публікації), форму оцінювання презентації та Форму оцінювання вікі- сайту перевіряють та здійснюють моніторинг прогресу у ході роботи над проектом. Завершуючи навчальний проект, слід повернутись знову до Ключового запитання. Запропонувати учням відповісти на це запитання у їхньому блозі. Надати їм свої коментарі до їх записів. Нагадати їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім проводиться обговорення всім класом. Вчитель знову повертається до Таблиці ЗХД і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також обговорюють розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця, творчість та ін. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно з знанням предмету. Підводяться підсумки, визначається краща робота та виставляються оцінки.

Учнівська вікі-стаття (" Cвіт трикутників")

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Буклет1.jpg

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Балан Маріанна Костянтинівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Верхньопетровецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Місто\село, район, область

с. Верхні Петрівці


Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"


Дати проведення тренінгу

23.07.2012 - 27.07.2012

Місце проведення тренінгу

Верхньопетровецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1


Тренери

Урсулян Олена Миколаївна