Портфоліо Балагури Юлії з теми "Багатогранність мистецького таланту Т.Шевченка"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Т.Шевченко

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дрогорядні (дотичні) навчальні предмети: ІНФОРМАТИКА, ІСТОРІЯ

Вік учнів, клас

14-15 років

9 клас

Стислий опис проекту

Даний проект розрахований на учнів 9 класу з предмету українська література для вивчення теми «Т. Шевченко». Працюючи над темою, учні детально познайомляться з біографією митця, розглянуть ідейно-художній зміст, особливості образної системи творів. Дев’ятикласники створять власний творчий проект (вікі-статтю) та предствалять його. Виконуючи поставленні завдання, учні зможуть закріпити набуті знання з української літератури в попередніх класах, а також розвивати вміння роботи з інформаційними технологіями.

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють «З-Х-Д» («Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався»), організаційну діаграму та працюють над асоціативним кущем. Це дозволить визначити рівень обізнаності дітей та їхнього зацікавлення у вивченні даної теми. Дев’ятикласникам також буде запропоновано опитування та заповнення контрольного списку самоспрямування у навчанні, з метою визначення рівня контролю власного навчання. Протягом роботи над проектом використовуються різноманітні форми оцінювання, списки для сомаооцінки взаємооцінки, оцінки результатів дослідження, з метою забезпечення звязку вчитель-учні, учень-група проводяться консультації-зустрічі та онлайн-консультації, під час яких плануються наступні кроки, редагується метеріал, вносяться пропозиції. Учні оцінюються і на підсумковуму обговоренні Ключового запитання.

Контрольний список оцінювання веб-ресурсів

Форма оцінювання веб-ресурсів

Форма оцінювання вміння робити висновки з даних

Контрольний список оцінки участі в обговореннях

Форма оцінювання участі в обговореннях

Контрольний список оцінки свого внеску у групову роботу

Форма оцінювання групової роботи

Контрольний список оцінювання вікі-статті

Форма оцінювання вікі-статті

Форма оцінювання дослідження

Контрольний список оцінювання для усного виступу.

Діяльність учнів та вчителя

Підготовчий етап

Вивчення теми починається з демонстрації вчителем буклету «Метод проектів на уроках української літератури»
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
.

Це допоможе сформулювати в учнів уявлення про подальшу роботу. Вчитель демонструє вступну (вчительську) презентацію та пропонує учням для обговорення ключове питання теми: «Чи існує вічність у слові?». За допомогою організаційної діаграми вчитель визначає рівень обізнаності учнів з даної теми. Таблиця «З-Х-Д» дасть змогу доповнити та скоригувати результати попереднього оцінювання. Для того щоб визначити, чому вивчення творчості Т. Шевченка цікаве для учнів, дев’ятикласникам пропонується вправа «Асоціативний кущ». Далі учні знайомляться з тематичними запитаннями: Як відображено в творах Т.Г.Шевченка історію українського народу? Жіноча доля у творчості митця. Шевченкова ідея Бога: яка вона? Внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ. На основі результатів організаційної діаграми, таблиці «З-Х-Д» та відповідей до вправи «Асоціативний кущ», а також зважаючи на бажання та зацікавленість учнів у розробці того чи іншого питання, клас поділяється на 4 групи. Учні знайомляться з правилами роботи в групах, ведення диспутів. Учасники групи формулюють мету дослідження, обговорюють план роботи групи, творчі теми майбутніх пректів. Учасники груп можуть звернутися за допомогою до вчителя історії, світової літератури, вчителя інформатики, бібліотекаря.

Основний етап

Модуль 1

Дослідження, пошук інформації у різних джерелах (за групами):

1 група. На основі програмових творів розкрити складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення, глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України, протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистостіявище конформізму значної частини української еліти, критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього.


2 група. Розкрити захоплення поета красою жінки, мрію бачити жінку щасливою.
Image-shevchenko kateryna olia 1842 large-tzzds.jpg
Розглянути еволюцію жіночого образу в поезії Шевченка, тему матері й сина. Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний (“Катерина”), реалістично-побутовий (“Наймичка”, “На панщині пшеницю жала...”), символічно-узагальнений (“Марія”).3 група. Спробувати обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога,
75442437 kingdavid.jpg
зiставити переспів Шевченка і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.


4 група. Учасники групи готують узагальюючий проект з вивченої теми, підводять підсумки роботи, розробляють анкетування за темою проекту.

Оцінювання та коригування планів роботи у групах, самооцінювання та взаємоцінювання з опорою на «Критерії оцінювання результатів» у бланках оцінювання. Проводиться консультативна робота з учнями по їх роботі над проектом, роздача довідкових матеріалів по використанню ІКТ для роботи над своїми міні проектами.

Модуль 2 Консультування щодо створення вікі-сторінок, блогів, презентацій та буклетів.

Заключний етап

Демонстрація та захист учнівських проектів за темами: «Історія України у творах Т.Шевченка», «Жіноча доля у творчості митця», «Шевченкова ідея Бога: яка вона?», «Світова велич Кобзаря» (анкетування за творчістю Т.Шевченка). Учні публікують свої роботи у вигляді вікі-статті. Для цього вони повинні отримати дозвіл батьків.

Після закінчення роботи над проектом: учні створюють «Фотогалерею події», яка розміщується на сайті школи, учитель проводить анкетування батьків, у якому вони висвітлюють думки щодо результативності уведення проектної методики до навчального процесу на уроках української літератури у 9 класі. Протягом всього часу роботи над проектом вчитель проводить консультації для груп, перевіряє плани робіт, надає додаткові завдання обдарованим учням, а у слабких учнів перевіряє щоденні плани роботи, вносить в них корективи.

Приклад учнівської вікі-статті "Жіноча доля у творчості митця"

Відомості про автора

Юлія Балагура

Вчитель української мови та літератури Харківськівської гімназії №152

Контактні дані

solnce.julija на yandex.ru

Відомості про тренінг

03-14 червня 2013 року

Харківська гімназія №152

Тренери

Куфлєй Марина Миколаївна