Портфоліо Бакіної Анастасії з теми

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Комп’ютерні мережі в моєму житті.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Дана тема вивчається з предмету «Комп’ютерні системи та мережі» з напряму підготовки «Оператор комп’ютерного набору». Також стосується предмету «Комп’ютерні технології», «Інформаційні технології», «Основи роботи в Internet».

Вік учнів, клас

16-17 років

Стислий опис проекту

Проект «Комп’ютерні мережі в моєму житті» проводиться з учнями 2го курсу з предмету «Комп’ютерні системи та мережі» з напряму підготовки «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи)». Середній вік учнів сягає 16-17 років. Проект реалізується під час вивчення теми: «Локальні комп’ютерні мережі». Початковим етапом вивчення теми за методом проектів є вивчення теорії за допомогою викладача, після чого учні починають досліджувати мережеве обладнання, вчаться обирати топологію для найбільш ефективної роботи тієї чи іншої мережі, кількість обладнання для найкращого функціонування мережі. Вивчають класифікацію локальних комп’ютерних мереж, функції і основні характеристики. За час роботи над проектами учні розвивають свої творчі здібності та активність, адаптуються до сучасних соціально-економічних умов життя, отримують навички роботи в групах, вчаться будувати комп’ютерні мережі, обирати обладнання, налаштовувати мережеві протоколи.

План вивчення теми

План вивчення теми План впровадження

Оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми(графік оцінювання), для того щоб діагностувати рівень знань учнів, звернути увагу на проблемні ділянки. На початковому етапі, після вивчення теорії та перед початком роботи за методом проектів відбувається тестування знань учнів. Також учні отримують таблицю З-Х-Д, яка допомагає визначити навчальні потреби учнів, та опитування проводиться за допомогою діаграми. На початку проекту проводиться усне опитування учнів, яке дає змогу викладачу зрозуміти рівень засвоєння матеріалу учнями. Наступним етапом оцінювання учнів є онлайн-опитувальник , який перевіряє якість засвоєння теми учнями і тим самим зацікавлює їх нестандартною формою оцінювання. Під час бесіди викладача з учнем за допомогою презентації учні заповнюють порівняльну таблицю про необхідність методу проектів у процесі навчання. Наприкінці роботи над проектом учні демонструють результати своєї роботи. Під час демонстрації проектів відбувається дискусія між групами-учасниками, кожні доповідають по своєму проекту, роблять заключні висновки по проектах інших учасників, задають запитання та дають відповіді на запитання, що задають їм. Форма оцінювання презентації використовується для того, щоб учні могли оцінювати роботи один одного до того як їх оцінить вчитель. В ході реалізації проекту було проаналізовано власну систему оцінювання, створено контрольний список плану оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя

На початку проекту діти та батьки ознайомлюються з методом проектів за допомогою буклету. За допомогою попередньої презентації та презентації для фасилітації учні ознайомлюються з навчальною темою, з основними завданнями теми, з цілями, які ставить викладач перед собою та учні ставлять свої цілі. Під час перегляду презентації учні заповнюють порівняльну таблицю. Наступним етапом є робота з теоретичним матеріалом по темі. Робота проводиться в мережі Інтернет, за попередньо даними викладачем Інтернет-посиланнями на ресурси. Після вивчення теоретичного матеріалу учні отримують таблицю З-Х-Д, заповнюють її. Далі учні розбиваються на групи по 3-4 чоловіки. Кожна група отримує завдання. Завданням є побудувати комп’ютерну мережу, обрати кількість обладнання, обрати топологію побудови мережі для фірми замовника. В кожній групі є: - Замовник (людина, яка замовляє послуги по комп’ютерним мережам, тобто замовник хоче в себе на підприємстві побудувати мережу, яка буде забезпечувати роботу його підприємства); - Посередник (людина, яка буде спілкуватися і з замовником і з виконавцем і буде шукати оптимальний варіант по вирішенню поставленої задачі); - Виконавець (людина, або група людей, які надають послуги по налаштуванню комп’ютерних мереж, вони пропонують замовнику свої варіанти побудови мережі, вибору обладнання). Учням наданий приклад учнівської роботи, завдяки якої вони розуміють зміст роботи, бачать об’єм роботи і вимоги до якості її виконання. Спілкування між виконавцем і замовником відбувається за допомогою Інтернету. Під час підготовки проекту з метою заохочення учнів до самостійного виконання власної роботи їх необхідно ознайомити із матеріалами про авторське право. Для оцінювання роботи учнів після певного пройденого етапу учні звітуються перед викладачем про виконану роботу. По закінченню виконання проектів учні захищають свої роботи, відповідають на задані запитання, задають запитання іншим учасникам. Кінцевим продуктом роботи учнів є рекомендації замовнику для побудови та налагодження мережі. Для взаємооцінювання учням надана форма оцінювання презентації. Попередньо був створений список рекомендованих джерел, які можна використовувати під час підготовки проектів, також учні пишуть лист, який стосується авторського права.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бакіна Анастасія

Фах, навчальний предмет

Викладач спецпредметів з напрямку підготовки "Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника"

Навчальний заклад

Житомирський Професійний Ліцей Легкої Промисловості

Місто\село, район, область

місто Житомир

Контактні дані

(0412)25-88-03

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08.04.2014, 10.04.2014, 11.04.2014, 22.04.2014, 24.04.2014, 25.04.2014

Місце проведення тренінгу

Житомирський професійний політехнічний ліцей

Тренери

Нікончук Ф.М. Діденко Т.А.