Портфоліо Байди Руслана з теми "Як рахувати швидше"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Як рахувати швидше"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Кодування інформації. Кодування чисельної інформації».

Вік учнів, клас

14-15 років, 8-10 класи

Стислий опис проекту

Проект здійснюється у 9 класі. За темою «Кодування інформації. Кодування чисельної інформації». Учні вивчають як перетворювати десяткової системи в двійкову(трійкову..),знайомляться як виконувати операції в різних системах числення.. Здійснюють дослідження в якій системі числення швидше та якісніше виконувати операції , будують схеми. Результатом повинні бути діаграми дослідження.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

Навчальні цілі

Учні зможуть:

•Виконувати дії в різних системах числення, виконувати перетворення з однієї систему в іншу.

•Шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати та критично оцінювати сайти

•Навчитись організовувати експеримент (планування, проведення, аналіз результатів, вироблення рекомендацій) в команді, спілкуватись та обмінюватись результатами.

•Використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних

•Створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами

•Створювати інформаційні бюлетені та вікі-сайти, блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати експериментів та рекомендації.

•Спілкуватись засобами миттєвих повідомлень та чатів

•Застосовувати положення про авторське право до питань використання програмного забезпечення

Опис оцінювання

Example2.jpg


Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення самого оцінювання.

 Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом.
На основі отриманих  даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту.

По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації,презентації (продукту). Учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список. Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Урок1

Підготовка Для цього учитель демонструє власну презентацію 1 або 2. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних ви ще понять. Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні створюють блог, до якого розміщають результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. При розміщенні результатів потрібно розмістити у блозі посилання на файли із якими проводилось дослідження. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу.


Урок2

Підготовка Учні досліджують різні системи числення. Перетворення з однієї системи числення в іншу та дії над ними

Урок3

Учні трьох групп , після того як вивчили теоретичний матеріал, отримують завдання (1 група в десятковій, 2 група- в двійковій, 3 група- в трійковій)та виконують його , фіксуючи час виконання.

Урок4

На основі проведенного дослідження учні аналізують дані, будуть діаграми та графіки,роблять відповідні висновки.

Rez.jpg

Урок5


У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Учні проводять опитування серед учнів своєї школи, чи користуються вони системами числення відмінними від десяткової. . Результати можуть бути опрацьовані у табличному процесорі.

Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх друзях. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та підсумкової презентації за проектом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Байда Руслан

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

СЗШ І-ІІІ ступенів с. Гранів

Місто\село, район, область

с. Гранів, Гайсинський район, Вінницька область

Контактні дані

0678967842

80434457433

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-22 липня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Тренери

Пойда Сергій Андрійович

Шевченко Ілона Андріївна