Портфоліо Базильчук Вікторії "Роль вихователя в ефективній організації самопідготовки школярів", початкові класи

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

"Роль вихователя в ефективній організації самопідготовки школярів"

Буклет до теми

Vikabasilchuk1.jpg Vikabasilcuk.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмети початкової школи

Вік учнів, клас

6-10 років, початкові класи

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Сучасним вихователям слід створити сприятливі умови для занять з дітьми; розвивати й удосконалювати вміння і навички самостійно працювати; поєднувати самостійну працю з раціональним використанням часу, відведеного на виконання домашніх завдань; привчати дітей до певного порядку виконання домашніх завдань залежно від предмета і змісту навчального матеріалу; організовувати різні види і форми занять; диференційовано контролювати роботу учнів; прищеплювати учням уміння і навички самостійної перевірки виконання завдань; сприяти розвитку творчої ініціативи й кмітливості у вихованців. Для вихователя ГПД проведення самопідготовки – найважливіший час у режимі дня.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Відповідне методичне забезпечення має ґрунтуватися на діалогічному підході, який визначає суб'єкт-суб'єктну взаємодію учасників педагогічного процесу, їх самоактуалізацію і самоорієнтацію. Технології такого спрямування передбачають перетворення суперпозиції вчителя і субординізованої позиції учня в особистісно рівноправну позицію. Вона й дає дитині можливість бути суб'єктом навчальної діяльності, що сприяє практичній реалізації її прагнення до саморозвитку, самоствердження. Визначальним для особистісно-зорієнтованого навчання має бути соціокультурний діалог у системі “педагог – дитина” на основі її розуміння, прийняття і визнання. Як відомо, навчально-виховний процес повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності й творчої активності. А це вимагає організації навчання відповідно до здібностей, здатності до навчання, таланту дитини. Необхідна переорієнтація на те, щоб створити можливості кожному стати самим собою. В освітньому закладі основи цих важливих змін закладаються безпосередньо на уроці. Якнайактивніше сприяють цьому інтерактивні методи навчання, що активно розробляються останнім часом. Завдяки закладеним в їх суть самостійній діяльності та груповій взаємодії вони можуть бути корисними та перспективними для вчителя та для учнів. Теоретичною основою запровадження інтерактивних методів навчання, зокрема презентації мусять бути системний, особистісно-зорієнтований та діяльнісний підходи до побудови дидактичних процесів; теорія оптимізації педагогічного процесу (Ю.К.Бабанський, М.М.Поташник), а також інваріантність процесу навчання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Спільна діяльність учителя і вихователя повинна забезпечити стабільність успіхів учнів у виконанні самостійних навчальних завдань самопідготовки. Допомогу надають з урахуванням індивідуальних особливостей учня, що мають бути відомими як учителеві, так і вихователеві. На їх основі планують надання допомоги. Вихователь виконує розвивальну функцію. Учням, які не опанували новий матеріал, вихователь організовує пояснення, розучування, залучаючи до цього дітей, які успішно виконали завдання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Вікторія Базильчук

Навчальний заклад

Магдалинівська ЗОШ I-III ступенів

Місто\село, район, область

с.Магдалинівка, Магдалинівський, Дніпропетровська

Контактні дані

0962229591

Відомості про тренінг

"Intel - Навчання для майбутнього"

Дати проведення тренінгу

17-30 жовтня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Магдалинівська ЗОШ I-III ступенів

Тренери

Теліпко Наталя Дмитрівна