Портфоліо Базилевич Тетяна Андріївна за темою "Найцінніший скарб України"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Найцінніщий скарб України

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Я у світі, Інформата, музика, образотворче мистецтво

Вік учнів, клас

4 клас, 9-10 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Завдяки історичним надбанням людина знає історію розвитку України. На кожному кроці зустрічаємо архітектуру природне середовище, які викликають захоплення. Українське мистецтво зачаровує. Нашій країні є чим пишатися. Учні отримують завдання зібрати інформацію про ці скарби України. На уроці вчитель об’єднує дітей в групи і пропонує обрати напрямок пошуку, в якому вони будуть досліджувати. (архітектори, мовознавці, екологи, мистецтвознавці) В цьому проекті вчитель виконує роль скритого координатора, допомагаючи порадами та направляючи роботу груп. Учні збирають інформацію, фото, ілюстрації, легенди, вірші, пісні, живопис. На уроці інформатики (1 година) учні оформлюють презентації, відпрацьовуючи при цьому навички роботи в PowerPoint, друкування тексту, сканування малюнків, складання таблиць та ін. Останній урок – захист проектних робіт та рефлексія (що нового дізналися, чи була інформація цікавою та ін)

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Учні збирають інформацію, фото, ілюстрації, загадки, легенди, вірші. На уроці інформатики оформлюють публікації та презентації, відпрацьовуючи при цьому навички роботи в PowerPoint та Publishes, друкування тексту, сканування малюнків, складання таблиць та ін. Останній урок – захист проектних робіт та рефлексія (що нового дізналися, чи була інформація цікавою та ін) Оцінка проводиться за такими критеріями:  Повнота розкриття обраної теми  Наявність висновків  Якість представлення отриманої інформації  Використання літературних джерел  Використання додаткових джерел информації  Самостійність при виконанні роботи  Внесок кожного учня в роботу групи Оцінювання здійснюється упродовж всієї роботи над проектом згідно Критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок учнів. На підготовчому етапі учитель демонструє дітям вступну презентацію та пропонує форму «ЗХД». На основі цього визначається рівень знань,умінь та навичок учнів,а також визначаються навчальні потреби учнів. Впродовж роботи над проектом вчитель перевіряє результати досліджень учнів, наявний додатковий матеріал, літературу, письмові звіти та нотатки. Учні працюють з формою оцінювання роботи. На завершальному етапі учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання презентацій, вміння аналізувати. А також проводить підсумкове тематичне оцінювання та обговорення-рефлексію. З метою визначення самоспрямування використовується відповідна форма оцінювання.


мережевий опитувальник


графік оцінювання

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком роботи над проектом учні знайомляться з буклетом вчителя, який допомагає їм у плануванні роботи над проектом та його виконанням. На першому занятті проводиться вхідне оцінювання за допомогою таблиці ЗХД, яка виявить знання учнів щодо знань про країну. Вчитель демонструє вступну презентацію та проводить мозковий штурм за змістовими питаннями. Учні об’єднуються в групи та отримують завдання зібрати інформацію про скарби України по групах. Учні збирають інформацію, фото, ілюстрації, легенди, вірші. На уроці інформатики учні оформлюють презентації, відпрацьовуючи при цьому навички роботи в PowerPoint, друкування тексту, сканування малюнків, складання таблиць та ін. Останній урок – захист проектних робіт та рефлексія (що нового дізналися, чи була інформація цікавою та ін) Протягом проекту учні виконують самостійні роботи, проводити самооцінювання, керуючись формою оцінки дослідження та контрольним списком. Аналізуючи власні дослідження учні формують уявлення про особливості нашої країни. На завершальному етапі учні захищають свою роботу у вигляді презентації, у якій висвітлюють результати власних досліджень та етапи роботи. Після обговорення результатів вчитель повертається до ключового питання проекту. В результаті обговорення та аналізу результатів дослідження весь колектив приходить до висновку про основні скарби України. Оцінка проводиться за такими критеріями:  Повнота розкриття обраної теми  Наявність висновків  Якість представлення отриманої інформації  Використання літературних джерел  Використання додаткових джерел информації  Самостійність при виконанні роботи Внесок кожного учня в роботу групи

форма батьківського дозволу

документ фасилітації

кросворди для сильних учнів

шаблон презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетьяна Базилевич

Фах, навчальний предмет

Вчитель початкових класів

Навчальний заклад

Павлоградська загальноосвітня школа № 18

Місто\село, район, область

Павлоград

Контактні дані

basilevih1@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Павлоград на базі Павлоградського міського ліцею, 07 - 19 грудня 2015 року


Дати проведення тренінгу

07-19 грудня 2015 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Шевченко Галина Володимирівна