Портфоліо Антоненко Наталії з теми "Цікавий світ степенів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

Цікавий світ степенів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика
Алгебра
Англійська мова
Історія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Математика 5 клас

Навчальна тема: «Квадрат і куб числа»

Алгебра 7 клас

Навчальна тема: «Цілі вирази»
Підтема: «Степінь з натуральним показником»

Вік учнів, клас

5 клас – 10-11 років
7 клас – 12-13 років

Стислий опис проекту

Пропонований проект може бути реалізований в рамках курсу «Математики» для учнів 5-8 класів за темою «Цікавий світ степенів».
Цей проект передбачає розвиток, узагальнення та поглиблення знань учнів з теми, сприяє оволодінню учнями комплексу математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності.
Проект сприяє формуванню креативної компетентності школяра, створює умови для їх самореалізації розкриття творчого потенціалу.

Повний План вивчення теми

План

Навчальні цілі

Навчальні цілі:

Ознайомити учнів з історичними відомостями про цілі вирази, степінь одночлени та многочлени.
Систематизувати знання і вміння, активізувати пізнавальну діяльність учнів, а саме навчити учнів підносити число до степеня, використовувати властивості степеня, застосовувати набуті знання під час розв’язування рівнянь зі степенями, розв’язувати тестові задачі.
Розвивати логічне та аналітичне мислення, вміння доводити власні твердження.
Сприяти розвитку інтелектуальних та творчих здібностей.
Прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами інформації.
Формувати навички дослідницької діяльності.
Розвивати в учнів уміння оцінювати набуті знання.
Формувати уміння працювати у групі.
Стимулювати інтерес до вивчення математики.
Очікувані результати:
- активізація пізнавальної діяльності;
- усвідомлення необхідності вивчення теми;
- розвиток навичок самостійної роботи з додатковими джерелами інформації;
- поглиблення знань з історичного матеріалу;
- набуття навичок роботи в парах та у групах;
- розвиток навичок дослідницької діяльності.

Опис оцінювання

На початку проектної діяльності вчитель розміщує на стенді тематику теми, що вивчається, а саме запитання за темою, номери домашніх завдань різнорівневого типу складності та деякі цікаві відомості з теми, основні положення та вимоги щодо створення власного портфоліо групи учнів, а саме презентації, буклету, реферату, повідомлення.

Перед початком проекту учитель знайомить учнів зі своєю презентацією "Метод проектів" та проводиться опитування з метою виявлення навчальних потреб учнів і постановки тематичних запитань.

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення їх інтересів за допомогою опитування. Форму З-Х-Д учні заповнюють під час презентації вчителя.

Враховуючи вимоги стандартів, складаються критерії оцінювання майбутніх робіт (презентація, Вікі-стаття "Історичний матеріал", реферат, повідомлення), за якими відбувається контроль і самоконтроль в групах. За підсумками роботи кожної групи вчителями ведуться бланки контролю, де відзначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладу і подачі інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи. Це дозволяє своєчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок.

Для виконання робіт учнями розроблені дидактичні матеріали.

Після завершення роботи над проектом проводиться конференція, де заслуховуються виступи груп учнів з підсумками своєї роботи.

Під час виступів оцінюється ораторське мистецтво, вміння аргументовано виступати перед аудиторією, вміння представляти результати візуальними способами, брати участь в обговоренні, вміння ставити запитання, стислість і повнота виступів, грамотність, творчий підхід і т.д.

В ході виступів групи демонструють результати своєї діяльності: презентації, публікації, реферати.

На закінчення учням можна запропонувати написати сенкан на тему «Цікавий світ степенів».

Завершується проект колективної рефлексією і обговоренням питань:

- Що вдалося і не вдалося зробити в даному проекті?
- Які питання необхідно обговорити, чи розкрити в майбутніх роботах?

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

На початку виконання практичної частини проекту учні об’єднуються у три робочі групи: «Шанувальники історії», «Шанувальники математики», «Шанувальники англійської мови».

Учасники кожної з груп отримують список запитань, які необхідно опрацювати, працюють з додаткової літературою, у мережі Internet, дають відповіді на поставлені вчителем та групою запитання.

Група «Шанувальники історії» працює в мережі Internet, шукаючи потрібну інформацію про вчених давнини, створює буклет з теми та подає його у вигляді Вікі-стаття "Історичний матеріал".

Група «Шанувальники математики» опрацьовує теоретичний матеріал, створює поточні тестові завдання, подає основні відомості з теми у вигляді презентації «Цікавий світ степенів».

Група «Шанувальники англійської мови» перекладає тестові завдання англійською мовою: Test 1, Test 2, Test 3, Test 4, Test 5.

електронний підручник

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Антоненко Наталія Валеріївна

Фах, навчальний предмет

Учитель математики вищої категорії, старший-учитель

Навчальний заклад

Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області

Місто\село, район, область

м.Конотоп, Сумська область

Контактні дані

Моя електронна пошта: n_bozhko@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012-19.08.2012

Місце проведення тренінгу

Місто Конотоп, Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Тренери