Портфоліо Антипіна Євгена з теми "Робота з папером"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Робота з папером"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Трудове навчання - основний

Вік учнів, клас

1 клас, 6-7 років

Стислий опис проекту

Проект з трудового навчання для учнів 1-го класу з теми: Папір. Види і властивості паперу, Згинання і складання паперу. Під час вивчення теми діти беруть участь в проекті “Паперовий подих”. В ході проекту діти мають виготовити паперовий літачок і прийняти участь у змаганнях “Найкращий літачок”. Для цього вони ознайомлюються з видами та призначенням паперу, здійснюють дослідження різних видів паперу. Проект передбачає участь батьків для допомоги дітям у використанні веб-ресурсів.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту використовуються запитання для уточнення розуміння дітьми основних запитань проекту. Опитувальник використовується для з’ясування навчальних потреб учнів. Так само використовується таблиця З-Х-Д яка розробляється в класі. Під час роботи над проектом діти використовують: форму оцінювання веб-сторінок для формування навичок критичного мислення та роботи з інформацією; форму самооцінки роботи в групі. Вчитель використовує контрольні списки: прийняття рішень та готовності до критичного мислення. Також працюють з таблицею З-Х-Д На завершальному етапі вчитель разом з дітьми знову звертається до таблиці З-Х-Д для узагальнення результатів роботи над проектом.

Діяльність учнів та вчителя

Підготовчий етап: Перед початком проекту вчитель роздає брошуру про метод проектів батькам. Створює Опитувальник та необхідні оціночні форми.

Перший етап: Діти разом з батьками отримують доступ до блогу в якому вчитель представляє завдання для проекту, додаткові ресурси, та розробляє шаблон представлення результатів групового дослідження. В ході виконання першого завдання з пошуку інформації про літаки діти разом з батьками можуть використовувати допоміжні ресурси блогу використовуючи в роботі Оцінювання веб-сторінок. Перед роботою на уроці діти за допомогою батьків можуть пройти опитувальник який розміщено в блозі.

Другий етап: На уроці вчитель працюючи з вчительською презентацією повідомляє ключове питання: Чи світ мінливий? стимулюючи дітей до висловлення ідей як можна змінювати оточуючий світ. (Акцентування на предметно-перетворювальну діяльність.) Вчитель повідомляє тематичне питання: Яким може бути папір? Після короткого обговорення діти під керівництвом вчителя складають колективну таблицю З-Х-Д яка допомагає їм спрямувати себе на вивчення змістових питань проекту. Вчитель повідомляє друге тематичне питання: Чи може папір бути живим? Вчитель розподіляє учнів на групи для вивчення властивостей різних видів паперу. Дослідження проводиться за допомогою Контрольного списку. За відповідних умов може відбуватися відеофіксація дослідження з подальшим розміщенням у блозі проекту. Таким чином діти обирають той вид паперу який на їх погляд найбільше підходить для виготовлення літачка. Для самооцінювання своєї діяльності учні використовують Контрольний список для самоспрямовування. Вчитель спостерігаючи за роботою дітей використовує Контрольний список прийняття рішень та Контрольний список готовності до критичного мислення.

Третій етап: Після виконання дослідження властивостей паперу (робота в групах) діти за допомогою батьків заповнюють хід виконання дослідження використовуючи Список допоміжних питань розміщений у блозі на сторінці кожної з груп. Для допомоги батькам та учням вчитель пропонує інструкцію. А також використовують Форму оцінювання роботи в групі. Також вдома діти ознайомлюються з різними способами виготовлення паперових літаків використовуючи разом з батьками ресурси представлені у блозі.

Заключний етап: Діти приносять на урок обраний ними попередньо матеріал для виготовлення літачків за обраною заздалегідь схемою. Виготовивши літаки діти приймають участь у змаганнях паперових літачків. Переможцем конкурсу стає кожна дитина отримавши нагороди в різних номінаціях (наприклад: найдовший політ, найшвидший зліт, найдальший політ, розмах крил, тощо.). Фото і відеофіксація цих змагань може бути представлена у блозі проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Євген Антипін

Фах, навчальний предмет

Викладач кафедри педагогіки і психології

Навчальний заклад

Київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут

Місто\село, район, область

місто Київ

Контактні дані

y.antypin@kubg.edu.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

09.02.2015-13.02.2015

Місце проведення тренінгу

м.Київ

Тренери

Шевчук Лариса Петрівна

Скрипка Ганна Володимирівна