Портфоліо Аман Ірини Семенівни з теми "Секретний ключ"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Секретний ключ

Book1.gif

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети


Інформатика, математика, курс за вибором "Основи комп'ютерної графіки"

Навчальна тема


Кодування інформації

Вік учнів, клас


13-15 років, 8-9 класи

Стислий опис проекту


Проект передбачає опанування матеріалу з теми «Кодування інформації». В процесі роботи над проектом учні ознайомлюються зі способами кодування та декодування інформації різних видів, шукають відповіді на питання: як перетворити інформацію з однієї форми представлення до іншої, навіщо потрібно кодувати інформацію, де в реальному світі використовується кодування інформації, як закодовуються різні види інформації в комп'ютері, опановують арифметику двійкової системи числення

Повний План вивчення теми


План вивчення теми

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть:

1) кодувати та декодувати інформацію з допомогою різних знакових систем;

2) побачити світ через призму знаків та кодів;

3) пояснювати причини виникнення різних мов та інших знакових систем;

4) наводити приклади кодування інформації в природі, техніці, діяльності людини;

5) розрізняти типи і форми знаків;

6) ознайомляться з принципами кодування різних видів інформації в комп'ютері;

7) вміти працювати з числами у двійковій системі числення;

8) дізнаються про історію виникнення різних знакових систем та кодів;

9) вдосконалити вміння здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернеті та зберігати її;

10) представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, блогу, презентації, публікації


Опис оцінювання

На початку проектної діяльності відповідно до теми навчального проекту проводяться батьківські збори з метою виявлення обізнаності учнів з досліджуваної теми та вмотивування їх до участі в дослідницькій роботі. Батьки отримують буклети з описом принципів проектної діяльності в навчально-виховному процесі для отримання дозволу на участь дітей у проектній діяльності.

200px 200px

Для встановлення рівня обізнаності учнів з пропонованої теми проекту та вибору групи, учням пропонуються презентація вчителя та таблиці "З-Ц-Д" (Знаємо-Цікавимось-Дізнались)

Презентація вчителя:

200px 200px 200px 200px

Значна увага приділяється опрацюванню з учнями критеріїв та основних підходів до оцінювання результативності їх роботи в проекті. У процесі виконання завдань навчального проекту учні долучаються до самоконтролю організації власної діяльності ("Лист самооцінки в ході проекту", "Рефлексія: лист просування у проекті", "Лист консультацій", "Лист індивідуальної роботи в проекті") та взаємодії роботи в групі ("Критерії самооцінки роботи в групі"). Продовжують заповнюватись таблиці "З-Ц-Д"

Після завершення роботи над проектом учням надається можливість презентувати на конференції створені інтелектуальні продукти. До оцінювання залучаються і самі учні, об’єднані у групи, які заповнюють бланки "Оцінювання проектів: розвиток самостійності і взаємодії". Закінчують заповнення карток "З-Ц-Д" Крім того проводиться оцінювання виконаної практичної роботи учнів та заповнені картки тест-контролю.

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Критерії самооцінки роботи в групі

Критерії оцінювання окремих результатів

Критерії оцінювання вікі-статті

Критерії оцінювання блогу

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Оцінювання проектів: розвиток самостійності і взаємодії

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

Лист індивідуальної роботи в проекті

Опитувальник самооцінки в ході проекту

Рефлексія: лист просування у проекті

Лист консультацій

Практична робота

Тест-контроль

Діяльність учнів

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує презентацію для виявлення уявлень й інтересів учнів, в якій ставиться проблемне питання, формується мотивація роботи над проектом, відбувається розподіл завдань для груп.

Ознайомлюємось з проектом


I етап - підготовчий (вступний урок з теми)

Навчальна тема розпочинається із ознайомлення учнів із вступною презентацією вчителя (створено засобами https://docs.google.com/), з допомогою якої визначається рівень обізнаності учнів по даній темі. Прегляд презентації супроводжується стартовим заповненням таблиці "З-Ц-Д".

ІI етап - мотиваційний (І тиждень) Робота над проектом починається з того, що в ході перегляду презентації вчителя "Секретний ключ" (30 хв) перед учнями ставляться проблемні запитання, визначаються теми досліджень, учні вмотивовуються на проведення досліджень в проекті, створюється позитивний емоційний настрій. Перед початком роботи учні знайомляться з критеріям оцінки діяльності над проектом. Визначаються цілі і завдання проекту.

ІIІ етап - підготовчий (І тиждень)

Учні об'єднуються в малі творчі групи по 4-6 чоловік. Визначається план дій для кожної групи. Складається [«Лист планування роботи в групі»]. Заповнюються перші колонки таблиці «З-Ц-Д».

IV етап – інформаційно-технологічний (ІІ тиждень)

Збір матеріалу кожною групою-учасницею проекту. Робота з джерелами інформації і друкарськими матеріалами. Коректування зібраного матеріалу. Створення публікації, презентації, вікі-статті, блогу і збірки завдань за проектом. Експериментальна робота в групі. Заповнення другої колонки таблиці «З-Ц-Д». Працюючи над проектом, кожен учень веде "Лист індивідуальної роботи в проекті", в якому він відзначає всі етапи своєї участі в колективній роботі групи і одночасно дає оцінку своїй роботі в "Лист самооцінки в ході проекту". В ході роботи групи постійно звіряють отримані результати дослідження з даними критеріями. Для глибокого осмислення теми для учнів вчителем розроблені дидактичні матеріали. Групи учнів також готують завдання для самоперевірки усередині групи. Вчитель впродовж всього проекту консультує учнів ("Лист консультацій").

- Група "Математики" - працюють над створенням презнтацій "Кодування чисел" і "Двійкова арифметика"

- Група "Кібернетики" - створюють презентацію "Кодування інформації в комп'ютері"

- Група "Шифрувальники" - опановують роботу над вікі-статтею Учнівська вікі-стаття "Шифри в кодуванні інформації" та створюють блог "Шифроманія"

- Група "Історики" - випускають газету-публікацію "Історія чисел та їх кодування"

150px300px 150px

V етап – рефлексійно-оціночний (протягом ІІ тижня)

Підготовка виступу групи на відкритому захисті. Складання плану захисту. Група представляє свої результати у вигляді презентації, публікації або вікі-статті та блогу на відкритому підсумковому уроці. Після завершення роботи над проектом кожна група оцінює свою роботу в проекті в цілому. Обговорює підсумки проекту, внесок кожного учасника групи. В процесі перегляду презентацій групи заповнюють бланки "Оцінювання проектів: розвиток самостійності і взаємодії". А кожен учасник вже індивідуально заповнює лист «Моє просування в проекті» і «Лист самооцінки», де відображає підсумки індивідуальної роботи за весь період проекту. Кожен учень здає результати виконання практичної роботи та тест-контролю, демонструє повністю заповнену таблицю «З-Ц-Д». Вчитель також оцінює діяльність кожної групи і кожного учасника окремо. За підсумками проекту здійснюється індивідуальна рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Аман Ірина Семенівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики та математики

Інформатика, математика

Навчальний заклад

Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

м.Знам'янка Кіровоградської області

Контактні дані

aman_irina на mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27 лютого - 02 березня 2012 року

Місце провведення тренінгу

Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського

Тренери

Дементієвська Ніна Петрівна, Скрипка Ганна Володимирівна