Портфоліо Александрової Валентини Анатоліївни з теми "Геометрична прогресія в нашому житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Геометрична прогресія в нашому житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмет Алгебра. Дана тема пов’язана з біологією,економікою,інформатикою.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Предмет Алгебра. У шкільних програмах та державних планах є тема 4«Числові послідовності».

Вік учнів, клас

9 клас.14-15років.

Стислий опис

Основним математичним змістом проекту є практичне застосування основних властивостей та формул геометричної прогресії. Під час дослідницької роботи учні мають поглибити свої знання з теми «Геометрична прогресія». Вони також набудуть навиків організації групової та колективної роботи,навиків 21 століття.Проект з алгебри «Геометрична прогресія в нашому житті» присвячений темі «Геометрична прогресія» і розрахований для учнів 9-го класу . Матеріал є обов'язковим для вивчення та традиційно виноситься на підсумкову атестацію. Учні будуть самостійно виконувати дослідницьку роботу по збору інформації з ключового питання « Чи дійсно геометрична прогресія відіграє важливу роль в повсякденному житті ?» Крім того, тема має практичне застосування в різних сферах діяльності людини, але саме цей аспект теми в діючих підручниках алгебри розглядається обсягово. Тому учні будуть шукати приклади, які підтвердять,що геометрична прогресія має велике практичне значення.У процесі роботи учні використовують індивідуальні, роботу в малих групах ,колективні форми роботи. Можливими учнівськими ролями можуть бути історики , економіки, біологи, банкіри, знатоки та інші в залежності від сценарію цієї розробки,що вибрали учні. Продуктом діяльності може бути їхній буклет,презентація,збірник задач практичного застосування,екскурсія,тощо .

Повний План вивчення теми

План вивчення теми План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних якостей, як: • Робота над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання • Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем. • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового в різноманітних формах та в різних умовах. • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. • Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації • Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань. • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації . Навчальна мета передбачає: 1.формулювання поняття геометричної прогресії та вміння застосовнвати її до розвязання задач. 2.Вивести формули п-го члена та формулювання в учнів вміння застосовувати цю формулу до розвязання задач. 3.Вивести формули суми перших п членів геометричної прогресії.Формулювання у учнів вмінь застосовувати виведену формулу до розвязання задач. 4.вивченнягеометричної прогресії шляхом пошуку. дослідження, аналізу використання додаткового ресурсу для якісного вивчення теми шляхом створення власного продукту(презентації) Очікувані результати. -створення презентації опанування навиками 21 століття, а саме: вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію -використання комплексних технологій, як інструменту для спілкування,досліджень,оцінювання інформації,володіння розумінням правових питань,повязаних з використанням да доступом інформації -демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різними групами -прийняття відповідальності за результтат спільної роботи -пристосування до різних ролей та рівнів відповідальності.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Оцінювання відбувається впродовж всього виконання проекту. Це сприяє розвитку критичного мислення, розвитку навичок 21 століття [1]. Для оцінювання попередніх знань учнів, їх навчальних потреб на початку виконання проекту організується опитування із використанням відповідної форми визначення навчальних потреб [2]. Для виявлення інтересу до вивчення теми вчителем проводиться анкетування. Вчитель знайомить учнів з критеріями оцінювання проекту. Організується обговорення основних питань проекту, на якому використовуються метод мозкового штурму. Оцінювання навчальних потреб учнів визначається а формою [3]. Також вчитель демонструє стартову презентацію з учнями обговорюються навчальні цілі, ключове та тематичні питання, які допоможуть у пошуку інформації,опрацювання її та створення власного продукту. Впродовж роботи над проектом вчитель проводить індивідуальні та групові консультації, занотовує думки та відповіді учнів, із подальшим використанням цих записів при плануванні власної діяльності та оцінювання проектної роботи учнів. Учням надаються форми оцінювання для дослідження проекту. Оцінювання проводиться відповідно до форм оцінювання для роботи в групахгрупові завдання, форми оцінювання командної роботи. На кінцевому етапі проекту учні представлять також демонстраційний продукт (презентація). Для її оцінювання використовується форма оцінювання мультимедійної презентаціїоцінювання мультимедійної презентації.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На початку роботи над проектом вчитель знайомить батьків та учнів з методом проектів за допомогою публікації [4] . Для виявлення навчальних потреб учнів вчитель проводить попереднє опитування серед учнів, використовуючи запитання, що будуть розглядатись під час виконання проекту, для чого використовується відповідна форма для опитування [5]. Відмічаються відповіді учнів з метою подальшого планування діяльності та попереднього оцінювання навчальних потреб [6]. Для виявлення інтересу до проекту вчитель презентує ідеї проекту за допомогою стартової презентації учбовий проект, в ході якої учні заповнюють таблицю ЗХД [7] та організаційну діаграму [8]. Учням поставлені ключове питання «Чи дійсно геометрична прогресія відіграє важливу роль в нашому житті?» та тематичні питання. Учні обговорюють презентацію і об’єднуються в групи за інтересами. Це групи »Історики», «Біологи», «Банкіри»,» Знатоки». Групи утворюються згідно вмінь та здібностей учнів. Кожна група складає власний план роботи над проектом та досліджує питання,які орієнтовно надані кожній групі. Вчитель впродовж роботи над проектом організує групи для роботи та взаємоперевірки, підтримує ,надає консультації,допомагає знайти потрібну інформацію за допомогою списку використаних джерел [9]. Обов’язково проводить поточне оцінювання учнів Форма ддя поточного оцінювання. Оскільки кожна група буде предоставляти кінцевий продукт, то вчитель пропонує учням макет виконання публікації [10] та шаблон виконання презентації шаблон презентацій для допомоги створення власного продукту. Вчитель надає учням приклад учнівської роботиучнівська робота на допомогу ,щоб створити власний продукт.. Під час проектної діяльності учні будуть користуватись Інтернетом для пошуку потрібної інформації. Тому учням надається документ доступу до сайтів [11] та дозвіл батьків на використання інтернету батьківський дозвіл. На заключному етапі проектної діяльності учні демонструють свої продукти діяльності. Одна із груп демонструє презентацію, друга - буклет по історії виникнення геометричної прогресії,третя приготувала збірник задач практичного змісту, а »Банкіри» йдуть на екскурсію в Приватбанк. Презентація оцінюеться за допомогою форми оцінювання учнівської роботи [12]. Для формулювання нових ідей використання компютерних технологій , для сприяття успіху учнів у навчанні, учні заповнюють документ фасилітації [13].Для безпечного користування IКТ учням надається Інструкція [14]. Після проекту учні заповнюють рефлексію журнал рефлексії

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Валентина Александрова


Фах, навчальний предмет

математика


Навчальний заклад

ЗОШ-I-IIIступенів с.Кальчик


Місто\село, район, область

Село Кальчик Володарського району Донецької області


Контактні дані

тел.0982167097

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.06.2012-09.06.2012рр.

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк Дон ИППО

Тренери

Стрига Марія Валерійовна