Портфоліо Авдієнко Тетяни Сергіївни до проекту з теми: "Безпечне життя в небезпечному світі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Безпечне життя в небезпечному світі
Діти.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров'я

Вік учнів, клас

7-8 років, 2 загальноосвітній клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Актуальність даного проекту обумовлена тим, що в наші дні все більше місце в системі безпеки життєдіяльності займає дитячий травматизм. Безпека дитини є основною ланкою в комплексі виховання дитини. Молодші школярі проявляють безпосередній інтерес до оточуючих предметів. Мало усвідомлюючи до чого можна торкатися, а до чого не можна -це небезпечно для нашого здор'я та життя. Діти всупереч порадам дорослих пізнають таким чином навколишній світ. Даний проект дає можливість дітям за допомогою поставлених перед ними завдань, самостійно пізнати правила безпеки,які допоможуть зберегти власне та оточуючих їх людей життя та здоров'я. При проведені проекту "Безпечне життя в небезпечному світі" учні поглиблюють свої знання з питань безпеки життєдіяльності, а саме безпечного руху, пожежної безпеки, з правил безпечного перебування на вулиці, вдома та в школі. Учні навчаться: аналізувати та робити висновки порівнюючі отримані дані; зможуть закріпити навички з безпечної поведінки в школі, на відпочинку, вдома, на вулиці.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми


New-Mind-Map 2wlh2ki3.jpg

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Вступна презентація вихователя:

В ході демонстрації презентації , бесіди з учнями вихователь визначає рівень їхніх знань по темі проекту . Направлена на формуюче оцінювання в рамках проекту. Оцінити початкові знання з теми проекту учнів допомагає вступний опитувальник.

Мозковий штурм: Мозковий штурм проводиться під час стартовою презентації вчителя. Ефективність прийому: участь у структурованому взаємодію і рівну участь всіх учнів , ефективна комунікація , спільна робота в інтересах взаємного навчання, дозволяє учнямвисловлювати свої думки , розвивати ідеї один одного в обстановці , максимально сприяє творчості, розвиває критичне мислення . При цьому відбувається оволодіння навичками спілкування , активну участь кожного учня. Ця інформація допомагає вчителю оцінити розуміння учнів і скоригувати план заходів , які будуть задовольняти потреби учнів .

Таблиці «Знаю - Цікавлюся - Навчаюся » (З- Ц -У): Успішна стратегія для виявлення наявних в учнів знань з теми проекту , завдання на розвиток мислення , дозволяє визначити послідовність навчання . Звернення до цих знань в ході всього проекту допоможе утримувати увагу учнів і зробити новий матеріал більш зрозумілим. Обговорення в ході роботи з таблицею розвивають комунікативні навички , візуально показує учням їх шлях до нових знань , рівень успішності кожного , допомагає у визначенні індивідуальних стратегій навчання і мета пізнання .

Обговорення плану проведення проекту: Дуже важливо обговорити та узгодити планування діяльності по всіх етапах проекту з його учасниками . З критеріями оцінювання підсумкових робіт груп учні знайомляться перед початком проекту:

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації - буклету ( бюлетеня)

Критерії оцінювання вікі- статті

Критерії оцінювання блогу

Групи учнів можуть орієнтуватися на дані листи при розробці та створенні презентацій , буклетів , вікі- статей , що відображають результати дослідження .Дані критерії необхідні при здійснення пошуку інформації в Інтернеті.

Обговорення проміжних результатів діяльності: В рамках проекту проводиться багаторазове проміжне оцінювання навичок співпраці всередині груп , оцінювання власного прогресу і навичок самоврядування з допомогою перевірочного аркуша просування по проекту. Підсумки проміжного оцінювання підводяться при неформальному спілкуванні вихователя з учнями в позаурочний час.

Оціночні листи: Листи оцінювання у вигляді письмових та усних тестів і вікторин (тест "Пожежна безпека") допомагають контролювати якість засвоєння навчального матеріалу , результати оцінювання в них враховуються при проведенні підсумкового ( сумарного ) узагальнюючого оцінювання .

Рефлексія : Під час рефлексії відбувається закріплення отриманих знань , активна перебудова уявлень з включенням нових понять; створення нового сенсу (привласнення знань), « Який співвідноситься зі мною » , формування довготривалих знань . Учні намагаються висловлювати думки своїми словами або в графічному вигляді (тобто присвоює інформацію) вільно аргументують , обмінюються своїми ідеями з іншими учнями ( знайомляться з різними уявленнями ) аналізують власні розумові операції . У проекті використовується один з графічних прийомів , Ментальні карти, в яких учасники візуально представляють осмислення досліджуваних тем. А також блог проекту та запису спостережень «Як це було? »

вступний опитувальник

тест "Пожежна безпека"

Знайди заховане слово

Відгадай загадки

Кросворд правила дорожнього руху

Склади пазли

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Ознайомчий етап проекту

Для учнів та їх батьків вихователь пропонує буклет , що пояснює використання проектної методики при вивченні даної теми , що містить проблемні питання , на які учні будуть шукати відповіді.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Проект починається з перегляду вступної презентації "Безпечне життя в небезпечному світі" та обговорення з учнями питань по темі проекту.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Обговорення питань проходить фронтально і по групах . На цьому ж занятті учні відгадують кросворд.

Учні об’єднуються в 3 групи по 4 людини. Перед кожною групою ставиться проблемне питання , яке може бути запропоноване самою групою або вихователем. Обмірковують план проведення досліджень ( заповнюють лист планування роботи в групі і складають календар роботи групи в проекті , знайомляться з таблицею просування груп в проекті) , вибирають дослідницькі методи , форми представлення результатів , знайомляться з критеріями оцінювання їхніх робіт. На цьому ж етапі перед початком проведення досліджень з учнями обговорюються питання , як знайти джерела достовірної інформації за темою дослідження і використовувати їх (використовуються рекомендації з критичної оцінки веб- сайтів) , дотримуючись авторські права. Вихователь рекомендує список ресурсів по темі проекту .

Організаційний етап проекту
Під час виховних годин учні створюють Google групи , приєднуються до своїх груп , розподіляють обов'язки в групі , через блог проекту представляють свої групи , проводять пошук інформації по темі проекту ( складають список використаних матеріалів на основі шаблону) . Проводяться обговорення з кожною групою учнів цілей і планів проведення досліджень. Учні проводять рефлексію етапу за допомогою Блогу проекту . Групи заповнюють таблицю просування груп в проекті.

Дослідницький етап проекту
. Учні проводять дослідження , уточнюються критерії оцінювання учнівських робіт , проводиться їх коригування . Вихователь консультує групи , надає допомогу в аналізі отриманих результатів . Учні створюють вікі- статтю про результати досліджень (використовується шаблон вікі- статті учня) , тут же вони розміщюють свої фотоальбоми спостережень «Як це було? ». Учні самостійно продовжують пошук інформації з поставлених перед ними завдань:

група « Теоретиків » , наприклад , з'ясовує “Причини виникнення небезпечних ситуацій для нашого життя”,

група "Дослідників" - "Що робити, якщо виникла небезпечна ситуація?” ;

а група « Практиків»- "Чи можна безпечно жити, в небезпечному світі?".

Одночасно кожній групі пропонується виконати творчі завдання в рамках своїх проблемних тем , наприклад :

«Теоретики» - Учнівська вікі-стаття "Таємничий острів безпеки" до проекту з теми "Безпечне життя в небезпечному світі".

«Дослідники » - створити буклет "Поради королеви безпеки" та "Таємниці безпечного світу".

Учнівська публікація:

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учнівський блог "Таємниці безпечного світу"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

«Практики» - створити презентацію "Що нам відомо про безпеку".

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учні заповнюють листи самооцінки навичок співробітництва та успішності роботи груп в проекті. Проводять рефлексію етапу за допомогою Блогу проекту . Учні заповнюють таблицю просування груп в проекті.

Аналітичний етап проекту
Учні проводять аналіз і оформляють результати досліджень , готуються до підсумкового заходу «Наша безпека». На захід запрошуються вчителі, вихователі та батьки. Вихователем розробляється сценарій заходу , створюються і розсилаються запрошення учасникам . Учні проводять рефлексію етапу за допомогою Блогу проекту . Учні заповнюють таблицю просування груп в проекті.

Заключний етап проекту
Учні представляють і публічно захищають свої роботи , відповідають на проблемні і основоположні питання . Після проведення підсумкового заходу вихователем заповнюється таблиця підсумкового оцінювання роботи груп і підбиваються підсумки проекту . Рефлексія роботи над проектом здійснюється через роздум учасників у Блозі проекту про те , що вдалося і не вдалося зробити в даному проекті , які питання необхідно обговорити , або розкрити в майбутніх роботах . Учням та їх батькам пропонується висловити свою думку на вікі- сторінці заходу «Наша безпека » або проекту . Учні заповнюють таблицю просування груп в проекті.

Учнівські google групи:

- Теоретики

- Дослідники

- Практики

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Авдієнко Тетяна Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

м.Знам'янка, Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

жовтень-грудень 2013 рік

Місце проведення тренінгу

Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Тренери

Литвиненко Ольга Валентинівна, Аман Ірина Семенівна