Портфоліо Ісмаїлової Анни з теми "Вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля", 8 клас

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Теплові явища (30 год)

Буклет до теми

Ismayilova1.jpg Ismayilova2.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - фізика, другорядні предмети - інформатика

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект для 8 класу з Фізики , тема № 1. Теплові явища (30 год ) Під час роботи над проектом « Вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля» учні опрацюють навчальний матеріал, який стосується теплових явищ в розрізі зазначеної теми, нададуть власну оцінку впливу теплотехніки на довкілля, проаналізують перебіг теплових процесів; усвідомлять важливості енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни. Об’єднавшись у 2 групи , учнями буде створено мультимедійну презентацію, учнівський блог «Озоновий шар Землі». Завершенням проекту буде обговорення «Чи може сьогодення навчитися з минулого?»

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про вплив теплотехніки на природні процесі та довкілля відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д. Під час заповнення свого блогу «Озоновий шар Землі», який ведуть учні другої групи, що працює з питанням «Чи могли б ми жити на іншій планеті, крім Землі» впродовж роботи над проектом, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. При підготовці презентації учні першої групи, яка працює з питанням «Як ми можемо зберігати та примножувати природні ресурси?» користуються Формою оцінювання комп’ютерних робіт , яка допоможе учням ефективно продемонструвати те, чому вони навчилися. Вчитель запрошує учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Вчитель використовує Контрольний список процесу дослідження також і для підсумкового оцінювання, організувавши взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Вчитель оцінює учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання - Чи може сьогодення навчитися з минулого?

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Вчитель проводить дискусію щодо того як діяльність людини впливає на природні процеси. Знайомить учнів з презентацією Проекту «Вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля». Ознайомивши учнів з довідкою про вплив діяльності теплотехніки на довкілля вчитель пропонує кожному заповнити таблицю З-Х-Д для того, щоб учні оцінили свої знання, усвідомили перспективу отримання нових знань, а потім проаналізували результати тих знань, які отримали. Вчитель наголошує, що під час роботи над проектом учням необхідно буде ознайомитись з додатковою інформацією по темі “Теплові явища” ( відповідно до навчального плану цієї теми) Вчитель звертає увагу на те, що необхідно дотримуватись авторських прав і обов’язково вказувати посилання на ресурс, яким скористувалися. Учитель об’єднує учнів в 2 групи за бажанням учнів. Кожна група обирає тематичне питання, над яким буде працювати. На початку роботи над проектом вчитель ставить проблемне питання «Якими web-ресурсами слід користуватися?» Кожен учень виконує вправу щодо оцінювання сайту за Формою оцінювання сайту. Виконання цієї вправи дасть можливість учням навчитися більш критично ставитися до будь-якої інформації, перевіряти її на достовірність, серйозно підходити до використання web-ресурсу. Ознайомившись з ключовим, тематичними та змістовими питаннями проекту і завданнями , учні прописують план дій для роботи над проектом, обговорюють його в групах, консультуються з учителем, розподіляють ролі, коримтуютья Контрольним списком планування проекту. При виконанні завдань кожній групі необхідно буде проаналізувати інформацію та аргументувати певні висновки та твердження, тому вчитель знайомить учнів Формою оцінювання вміння аргументувати та Формою оцінювання вміння аналізувати . Це дасть можливість протягом усієї роботи над проектом учням проводити самооцінку своєї діяльності. Перша група працює з питанням «Як ми можемо зберігати та примножувати природні ресурси?» Знайти наукові статті, реферати та іншу літературу на тему збереження природних ресурсів і їх використання, та шкідливий вплив діяльності теплотехніки на довкілля, зокрема про причини виникнення кислотних дощів. Для цього учням потрібно використати матеріали підручника, web- ресурсів (запропонованих вчителем) та скласти добірку фактів-аргументів. Відповідають на запитання: • Як здійснюється водний цикл кислотного дощу та яку небезпеку він представляє? • Яким чином рівень рН впливає на якість води та життя водного світу? Учням потрібно визначити причини виникнення кислотних дощів. Виконуючи це завдання учні заповнюють опитувальник «Кислотні дощі». Вчитель знайомить учнів з прикладами презентацій, знайомить з Інструкцією створення презентації, розробленою вчителем. Результат роботи групи – електронна презентація, в якій буде відображено зміст дослідження, результати та висновки учнів. Друга група працює з питанням «Чи могли б ми жити на іншій планеті, крім Землі?» Учням потрібно знайти аргументи, що дозволяють стверджувати: «Земля — планета з найсприятливішими мовами існування людства». Для цього учні шукають та знайомляться з інформацією в Інтернеті про особливості будови атмосфери Землі, Марсу, Венери, та про важливість озонового шару в атмосфері Землі. Вчитель розповідає про блог як форму спілкування та співробітництва. Знайомить учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти створити такий блог. Результатом їхньої роботи є учнівський блог, на якому буде обговорене питання «Що таке озон? Що спричинює руйнування озонового шару Землі?». Приклад учнівського блогу Впродовж роботи над проектом учні ведуть Календар роботи групи, що допоможе кожному чітко спрямовувати свою навчальну діяльність та оцінювати її. Після того як кожна група презентує результати своєї роботи провести «круглий стіл», на якому учні обговорюватимуть як підготовку, виконання проектів, їх презентацію. Необхідно звернути увагу на те, як ії виступ чи презентація були сприйняті. Завершить вивчення теми обговорення відповідей на ключове питання «Чи може сьогодення навчитися з минулого?» По закінченню можна організувати в школі публічну презентацію учнівських робіт проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ісмаїлова Анна

Фах, навчальний предмет

Викладач інформатики, фізики і математики

Навчальний заклад

Євдокіївська філія Магдалинівської ЗОШ

Місто\село, район, область

с.Євдокіївка, Магдалинівський р-н, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Проект відбувається в рамках проекту "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

17 - 30 жовтня 2017 року

Місце проведення тренінгу

смт. Магдалинівка

Тренери

Теліпко Наталя Дмитрівна