Портфоліо Ірини Мінтій з теми "Оптичні прилади"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Під прицілом

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Учням пропонується взяти участь у проекті наприкінці вивчення розділу «Світлові явища», метою проекту є не лише поглиблення знань учнів про лінзи та способи побудови зображень з їх використанням, але й спонукання учнів до пошукової та дослідницької діяльності. Під час роботи над проектом учні об’єднуються в групи «Біологи» - відповідають на питання «Чим займаються мікроби?», «Астрономи» – «Чи є гори на Венері?» і «Лікарі» - «Як дідусь читає газету?» та виконують поставлені перед кожною групою завдання. Для цього вони здійснюють пошук відомостей, відбір та аналіз необхідної інформації, систематизують її та обирають спосіб презентації власного продукту - найпростішого мікроскопу, телескопу та рекомендацій стосовно підбору окулярів при вадах зору та способів їх попередження.

План вивчення теми

Оцінювання

Перед проектом вчитель за допомогою презентації основних запитань методом З-Х-Д та організаційної діаграми оцінює знання учнів про оптичні прилади. Протягом виконання проекту вчитель оцінює учнів методом анкетування та учні виконують самооцінку власної діяльності, завдяки можливості ознайомлення з формами (само- та взаємооцінювання):

-форма оцінювання блогу,

-форма оцінювання буклету,

-форма оцінювання вікі,

-форма оцінювання дослідження,

-форма оцінювання мультимедійної презентації,

-форма оцінювання самоспрямування у навчанні,

-контрольний список для процесу дослідження,

-контрольний список для вікі-сайту,

-контрольний список з самоспрямування у навчанні.

В кінці виконання проекту оцінювання учнів здійснюється вчителем з використання форм оцінювання продуктів проекту. Для оцінювання учнями власних досягнень вчитель: створює форми для оцінювання, діаграми і моделі (аналіз як і що вони роблять), радить учням проводити опонування (за і проти тих чи інших дій чи гіпотез), вести щоденник або блог, додавати дописи і коментарі, здійснювати планування та виконувати інтерактивні вправи з точки зору – «що я зробив і похвалити себе», вести листок спостереження за виконанням роботи; порівнює З-Х-Д.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту вчитель проводить опитування учнів з метою виявлення рівня їхніх знань про оптичні прилади, та, використовуючи метод З-Х-Д, виявляє, що вони хочуть дізнатися про них. Вчитель створює буклет для ознайомлення батьків з методом проектів та його можливостями стосовно формування у учнів навичок 21-го століття. Для зацікавлення учнів до участі у проекті вчитель створює презентацію, де наводиться ситуація з котом Мурчиком, який з’їв чарівну мишку і зменшився та став невидимим. Учням пропонується врятувати Мурчика і взяти учать у проекті. Для цього потрібно відповісти на тематичні питання та виконати наступні завдання:

група «Біологи»:

- проаналізувати будову мікроскопа, сконструювати та зібрати найпростіший мікроскоп;

- дослідити життєвий шлях вчених, що займалися вивченням мікроскопів.

група «Лікарі»:

- визначити критерії, за якими можна класифікувати окуляри;

- проаналізувати чинники, які необхідно враховувати, обираючи окуляри при вадах зору.

група «Астрономи»:

- дослідити життєвий шлях вчених, що займалися вивченням телескопів;

- проаналізувати будову телескопа, сконструювати та зібрати найпростіший телескоп.

Ознайомитись із проектом можна на сайті вчителя.

Перший тиждень виконання проекту – пошуково-дослідницький - учні збирають інформацію, аналізують її, висувають гіпотези та перевіряють їх.

У ході виконання проекту учні використовуватимуть Інтернет не лише для пошуку інформації, але й оформлення результатів та організації спільної роботи. Переважними засобами, що використовуватимуться, будуть Інтернет-браузери та засоби для організації спільної роботи – блоги, wiki, чати, Skype, диск Google та соціальні мережі та засоби для представлення результату – wiki, документи Google, блоги.

Вчитель створює пам’ятку про правила роботи за комп’ютером та планування роботи за комп’ютером.

Перед початком проекту учні вчаться критичному оцінювання сторінок Інтернету, для чого вчитель ознайомлює їх з формою «Критичне оцінювання сторінок Інтернету» та наводить приклад оцінювання декількох сайтів.

Також вчитель консультує учнів щодо ефективної організації спільної роботи (а), щодо генерування запитань, гіпотез та дослідження їх упродовж виконання проекту (б), ефективно співпрацювати в команді на наводить для прикладу наступні поради:

Необхідно:

а) - чітко розподілити ролі.

- розбити задачі на підзадачі та призначення відповідальних

- створити правила/кодекс групи.

- обрати сервіси для спілкування на відстані (блог, чат, скайп, групи).

- систематично обговорювати результатів дослідження.

- заповнювати звітні матеріали.

- передбачити можливість зміни ролей.

- контактувати з іншими групами та консультуватися з вчителем.

б)- створити позитивну мотивацію;

- використовувати мозковий штурм;

- проводити конкурс гіпотез;

- використовувати скриньку гіпотез та елементи змагання.


Протягом виконання проекту вчитель спостерігає за роботою учнів та консультує їх, у разі виникнення непередбачених ситуацій.

На другий тиждень виконання проекту учні обирають спосіб представлення результатів, попередньо ознайомившись з формою оцінювання електронної публікації (блогу, wiki-сторінки чи сайту), презентації, буклету, шаблонами для учнівської презентації, та створюють презентацію для захисту результату.

На третьому тижні відбувається публічний захист учнівських результатів – на нього запрошуються вчителі, учні інших класів та батьки учнів класу.

Після презентації усіма групами результатів проекту, вчитель знову пропонує їм відповісти на ключове питання проекту – «Як побачити невидиме»? Після захисту учням проводять самооцінку власних результатів та досягнень та виставляється оцінка вчителя.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ірина Мінтій

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

irina.mintiy@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20-25 січня 2014 року

Місце проведення тренінгу

м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж

Тренери

Шевчук Лариса Петрівна, Скрипка Анна Володимирівна