Портфоліо Ільченко Тетяни Володимирівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Екологічні проблеми Світового океану


буклет]

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

географія

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

План виконання навчального проекту

Навчальні цілі

Учень називає: об’єкти вивчення географії материків та океанів, різні види карт; наводить приклади різних джерел інформації про материки та океани; порівнює карти за охопленням території; аналізує і групує карти атласу за різними ознаками; визначає карти за охопленням території, змістом і призначенням; оцінює значення для людини географічних знань про материки та океани; природні ресурси та наявні екологічні проблеми океану.

Вік учнів, клас

7- б клас,12-13 років

Навчальні цілі

В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про місцеві комерційні структури Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про місцеві водойми, добираючи відповідні типи за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних Формування в учнів Уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість їхнього життя та життя людей, про яких вони прочитали Учні зможуть визначати та складати стислий опис подій, основних ідей та допоміжних деталей у літературних творах

Опис оцінювання

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про екологічні проблеми Світового океану відбувається при заповненні ними таблиці З З-Х-Д. Під час заповнення свого блогу « Екологічні проблеми Світового океану» впродовж роботи над проектом, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. При підготовці презентації учні третьої групи, яка працює з питанням «Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про екологічні проблеми Світового океану при заповненні ними таблиці З З-Х-Д. Під час заповнення свого блогу « Проблеми Світового океану», який ведуть учні другої групи, що працює з питанням « Наскільки людство сприяло забрудненню океану»?» впродовж роботи над проектом, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.Вчитель запрошує учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також використовують Контрольний список процесу дослідження, за яким третя група, що працює з питанням «Чи існують способи очищееня вод Світового океану? » має створити презентацію. До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Вчитель надає можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надає час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації. Вчитель використовує Контрольний список процесу дослідження також і для підсумкового оцінювання, організувавши взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Запрошую учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Вчитель надає можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надає час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації. Вчитель використовує Контрольний список процесу дослідження також і для підсумкового оцінювання, організувавши взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Вчитель оцінює учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання:Чому варто рятувати Світовий океан?

Діяльність учнів та вчителя

презентація вчителя


учнівський блог


Учні самостійно створили презентацію і розкриваючи тему використували її. Для пошуку інформації, фотографій учні широко використовували Інтернет. Вчитель проводить дискусію щодо того як людина господарською діяльністю змінює навколишній світ, як впливає на екологічний стан навколишнього середовища. Ознайомивши учнів з довідкою про екологічне забруднення Сівтового океану вчитель пропонує кожному заповнити таблицю З-Х-Д для того, щоб учні оцінили свої знання, усвідомили перспективу отримання нових знань, а потім проаналізували результати тих знань, які отримали. Вчитель наголошує, що під час роботи над проектом учням необхідно буде ознайомитись з додатковою інформацією про види екологічних забруднень, про ступінь забруднення океанів ( відповідно до навчального плану цієї теми) Працюючи в Інтернеті можна скористатися такими ресурсами http://uk.wikipedia.org/ http://www.google.com.ua http://ukrref.com.ua

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ільченко Тетяна Володимирівна

Фах, навчальний предмет

вчитель географії

Навчальний заклад

Першотравенська ЗШ №3

Місто\село, район, область

м. Першотравенськ, Дніпропетровської обл.

Контактні дані

19191mir@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.09.2012

Місце проведення тренінгу

м. Першотравенськ, ЗШ №3

Тренери

Фролов А.А,