Портфоліо Іванов Олександра з теми "Корозія"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Корозія

Назва проекту

Корозійні явища у машинобудуванні

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, Фізика, Матеріалознавство, Інформатика

Вік учнів, клас

4 курс, 19-21 рік

Стислий опис проекту

Проект призначається для учнів груп з підготовки молодших спеціалістів (техників-технологів в галузі машинобудування) та охоплює тему «Корозія» навчальної дисципліни «Хімія», що входить до циклу математичної та природничо-наукової підготовки. Передбачається робота учнів у малих групах з метою вивчення теоретичних основ теорії корозії за допомогою Інтернет-дослідження, проведення учнівських експериментів, розробки власних рекомендації щодо вдосконалення технічних умов виробництва. Учні отримують завдання від викладача, розподіл учнів на підгрупи здійснюється шляхом жеребкування, група в кількості 12-15 осіб розділяється на 3 підгруппи по 3-5 осіб, в кожній групі учні виконуватимуть функції вченого-дослідника, лаборанта, технолога, кожна група буде досліджувати один з видів корозії за трьома показниками (швидкість, дефект маси, глибина проникнення), розробляти техрегламент антикорозійного захисту для свого виду сплаву, захищати розроблений техрегламент, доводячи його доцільність по відношенню до існуючих.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Під час проведення проекту учні будуть зобов’язані вести особисті журнали досліджень та груповий блог,який буде створюватися у відповідності до контрольного списку до блогу, де відображатимуть результати діяльності. Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб мати змогу перевірити, чи відповідають отриманні знання вимогам держстандартів. При проведені теоретичного інтернет-дослідження учні керуються контрольним списком процесу дослідження, а оцінювання проводться за формою оцінювання дослідження. Така форма оцінювання дає можливість інтерпретувати набрані учнями бали у 12-бальну систему та занести результати до журналу обліку теоретичного навчання як оцінку за роботу на лекціях. Наступним кроком проекту є проведення експерименту в умовах лабораторії. На наступному етапі при проведенні експерименту робота учні керуватимуться контрольним списком експериментальної роботи, а оцінювання буде проводитися за формою оцінювання експериментальної роботи. Отримана оцінка буде інтерпретуватися викладачем як оцінка за виконання практичної роботи, що передбачена навчальною темою та виставлена до журналу обліку теоретичного навчання. На завершальному етапі учні керуватимуться контрольним списком для створення кінцевого продукту (техрегламенту), який захищатиметься публічно та оцінюватиметься за формою оцінювання звіту дослідницької роботи та формою оцінювання з критеріями та балами, яку заповнюватиме викладач. Отримана оцінка буде обчислена наступним чином: бали набрані за результатом унівського самооцінювання складатимуть максимум 4 бали, а за формрою викладача максимум 8 балів через те, що форма викладача буде включати оцінювання створеного блогу та ведення журналу дослідження. Оцінка буде виставлена викладачем як оцінка за проведення семінарського заняття, передбаченого темою. Тематичне оцінювання відповідно до вимог чинного законодавства буде проведен на поточного оцінювання – оцінки за лекційні заняття (інтернет-дослідження), практичне заняття (лабораторний експеримент), семінарське заняття (захист учнями своїх кінцевих робіт у вигляді техрегламентів).

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту викладач знайомить колег з проектними технологіями.

DonVPMUbukleproektt1.jpg DonVPMUbukleproektt2.jpg

Проект впроваджується у відповідності до розробленого плану.

З’ясування навчальних потреб учнів здійснюється шляхом заповнення таблиць ЗХД та організаційної діаграми, які будуть активовані при перегляді вступної презентації, що введе учнів до теми проекту, порушить ключове питання та запропонує учням виробничу ситуацію із професійної діяльності.Презентація викладача. При вивчені теми учні виконують два вида дослідження: 1. Так зване «кабінетне» дослідження, суть якого полягає в опрацюванні теоретичного матеріалу за допомогою Інтернету. 2. Лабораторне дослідження (натурний експеримент) поза межами навчального закладу за розробленими для учнів інструкціями (фасилітація). Учні будуть використовувати Інтернет як засіб отримання довідкової інформації, ознайомлення із сучасними технологіями в галузі захисту металів від корозії. Також учні через соціальні мережі будуть обмінюватися фактичними матеріалами, проводити обговорювання власних робіт. Викладач через соціальні сервіси та блоги Блог викладача підтримує з учнями зв’язок, контролює чи дійсно учні спілкуються та обмінюються інформацією. Використання Інтернету передбачається на усіх етапах реалізації проекту. Переглядаючи приклад учнівської роботи Приклад роботи учні зможуть більш раціонально організувати власну діяльність, фактично приклад роботи слугуватиме методичними рекомендаціями щодо оформлення учнями власних робіт. Комп’ютерні роботи будуть оцінюватимуться під час захисту розроблених технологічних регламентів. Диференціація навчання буде здійснюватися на підставі попереднього психолого-педагогічного дослідження в групі з метою виявлення типа інтелекту та інших психо-фізіологічних особливостей. Самоспрямованність навчання буде забезпечена шляхом попередньої інструктивно-тренінгової підготовки учнів, запровадження для учнів індивідуальних щоденників проходження проекту (ведення дослідження)Журнал дослідження. Ступінь сформованості навичок самоспрямованості буде оцінена під час захисту робіт у формі з критеріями і балами викладача Форма з критеріями і балами. Прогрес у навчанні учнів буде відслідкований за результатами ведення щоденника та захисту робіт, за наслідками яких буде створений рейтинговий список учнів. Для фасилітації буде застосовувати блог викладача за проектом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Іванов Олександр

Фах, навчальний предмет

інженер-хімік, викладач дисциплін в галузі хімічної промисловості, викладач інформатики

викладач інформатики та інформаційних технологій

Навчальний заклад

Донецьке вище професійне машинобудівне училище

Місто\село, район, область

м.Донецьк, Донецька область

Контактні дані

Ivanovdon@gmail.com

IvanovAlexander@ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.06.2013 - 29.06.2013

Місце проведення тренінгу

м.Вінниця, ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

Тренери

Лариса Шевчук, Ганна Скрипка