Портфоліо Іванова Сергія з теми "Оптичні явища(фізика 7-й клас)"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Оптичні явища (фізика 7-й клас)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, оптика, частково астрономія, медицина

Вік учнів, клас

7-й клас – вік 12-13 років

Стислий опис проекту

Фізика 7-го класу: тема «світлові явища», під час проектної роботи учні розбиваються на окремі групи, котрі вивчають окремі розділи теми. Необхідна інформація подається вчителем на уроці, за наданими вчителем посиланнями самостійно добувається учнями у інтернет середовищі. Результатом проектної роботи учнів буде представлення презентації обраного розділу теми на сайті групи.

Повний План вивчення теми

ПЛАН

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

Учень: називає основнi оптичнi явища природи, вади зору, одиницi оптичної сили лiнзи, сили свiтла, освiтленостi; наводить приклади джерел i приймачiв свiтла, застосування лiнз та оптичних приладiв, врахування фотометрiї в життєдiяльностi людини; розрiзняє падаючий, вiдбитий i заломлений промені, кут падiння, вiдбивання i заломлення свiтла, фокусну вiдстань i оптичну силу лiнзи; формулює закони вiдбивання та заломлення свiтла, означення поняття свiтлового променя; записує формули тонкої лiнзи, сили свiтла, освiтленостi; може описати поширення свiтла в рiзних оптичних середовищах, хiд променiв при дзеркальному вiдбиваннi свiтла, класифiкувати види джерел свiтла, лiнзи на збиральнi i розсiювальнi; характеризувати кольорову гаму свiтла, око як оптичну систему, способи корекцiї короткозоростi та далекозоростi; пояснити утворення тiнi та пiвтiнi, причини сонячних i мiсячних затемнень, дисперсiю свiтла, призначення окулярiв, лiнз, оптичних приладiв (телескопiв, мiкроскопiв, проекцiйних апаратiв тощо); здатний спостерiгати прямолiнiйне поширення свiтла в однорiдному середовищi, вiдбивання свiтла, заломлення свiтла на межi двох середовищ, дисперсiю свiтла, утворення кольорової гами свiтла шляхом накладання променiв рiзного кольору; ви¬мi¬рювати фокусну вiдстань та оптичну силу лiнзи; користуватися лупою, лiнзами; складати найпростiшi оптичнi прилади; може розв’язувати задачi, застосовуючи формули лiнзи, сили свiтла, освiтленостi; будувати хiд промiнiв у плоскому дзеркалi; зображення, утворенi за допомогою лiнз. Волдодіє навичками 21-го століття: • Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання • З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку. • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження • Бажання і здатність навчатися протягом всього життя

Опис оцінювання

Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями основних понять теоретичного та практичного використання набутих знань. Поточний контроль набутих знань та процесу створення групових презентацій контролюється завдяки блогу вчителя. Проміжний контроль середнього рівня теоретичних знань учнів здійснюється за допомогою інтернет-опитування. Виявлення рівня знань окремих учнів з теоретичної та практичної частини проходить під час семінарських занять у класі. Кінцеве оцінювання проводиться на загальному урокі-форумі у вигляді доповіді про зміст створених учнями сайтів та взаємному оцінюванню групами учнів створених сайтів.

Форми для оцінювання:

Форма оцінювання сайтів.

Форма оцінювання промови.

Форма оцінювання продукту.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

1. Вчитель ділить учнів на групи котрі будуть працювати над окремими розділами теми Група 1: Закони розповсюдження світла. Група 2: Закони відбивання світла. Група 3: Закони заломлення світла. Група 4: Оптичні прилади. 2. Вчитель доводить до відома учнів та їх батьків інформацію про збереження персональних даних під час проведення учнями роботи з мережею інтернет та прав на їх публікації. Дозвіл батьків на інтернет публікацію

Захист персональних даних

Дозвіл на відкриття e-mail учня

3. Вчитель надає учням перелік сайтів з яких можна отримати інформацію по наведеній тематиці. 4. Учні за наведеним списком відшукують теоретичну на методичну інформацію в мережі та створюють ряд презентацій, що розкривають їх тематику, після повного сбору інформації та створення презентацій учні самостійно оформлюють сайт з упорядкованим матеріалом по темі. 5. Під час роботи учнів, вчитель виконує консультуючі та перевіряючи функції за допомогою блогів створених кожною групою учнів. 6. У заключній частині учні у доповіді захищають самостійно створений ними сайт. Інші групи учнів оцінюють їх роботу.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сергій Іванов

Фах, навчальний предмет

Фізик

Навчальний заклад

Одеська ЗОШ №62

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

sjerj36@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07,08 серпня 2012

Місце проведення тренінгу

Одеська СЗОШ №94

Тренери

Кіт Ігор Володимирович, Кіт Ольга Григорівна