Портфоліо Іваненка Олександра Петровича з теми "Соціальні мережі. Добро чи зло?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
5115.jpg

Назва навчальної теми (творча назва)

Соціальні мережі. Добро чи зло?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, психологія,основи здоров'я, правознавство

Навчальна тема

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

Вік учнів, клас

11 клас

Стислий опис

Під час вивчення розділу «Інформаційні технології персональної та колективної комунікації» з інформатики, а саме після розгляду теми "Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів" пропонується розпочати навчальний проект «Соціальні мережі. Добро чи зло?».

Цей проект містить проведення соціального дослідження учнів різних вікових груп Ліцею інформаційних технологій Олександрійської міської ради з подальшою обробкою, аналізом та інтерпретацію даних, отриманням емпірично обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій.

Працюючи в групах, учні систематизують та узагальнюють інформацію щодо використання соц. мереж та дотримання правил безпечного користування Інтернетом.

Учні розглядають питання, як впливає спілкування в соц. мережі на реальне життя підлітків, чи можна корисно використати можливості соціальних мереж.

Учні демонструють свої знання у формі блогу, вікі-статті або презентації.

Повний План вивчення теми

в цьому розділі має бути вміщене посилання на План вашої навчальної теми з використанням проектів, який розміщений в Інтернеті

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні зможуть

— Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, буклету, блогу;


— Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію про вплив соціальних мереж;


— Проводити соціальне дослідження з подальшою обробкою, аналізом та інтерпретацію даних, отриманням емпірично обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій;

— Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел з питання впливу соц. мереж;


— Адмініструвати групи соціальних мереж;

— Критично та конструктивно відповідати на ідеї однолітків у ресурсах для спільної роботи – блогах;


— Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності;


— Розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання, упродовж вивчення навчальної теми проводиться опитування та оцінювання.

Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні.

Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом.

Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів.

Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.


Контрольний список для вікі -сторінки проекту "Соціальні мережі. Добро чи зло?"

Контрольний список запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом "Соціальні мережі. Добро чи зло?"

Контрольний список групової роботи в проекті "Соціальні мережі. Добро чи зло?"

Допомога учням у плануванні проекту "Соціальні мережі. Добро чи зло?"

Діяльність учнів

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує публікацію для учнів про метод проектів та навички 21 століття.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Метод проектів.jpg1 День

Навчальна тема розпочинається із заповнення учнями опитувальника «Твої очікування від проекту» (створений засобами https://docs.google.com/), з допомогою якого визначається бажання/небажання учнів працювати у проекті, рівень обізнаності з технологіями веб 2.0 та бажання виконувати ту чи іншу роль у групі.

Наступний крок – ознайомлення учнів з учительською презентацією, в якій представляється ключове запитання: Соціальні мережі. Добро чи зло? та оголошуються тематичні питання проекту: Чого може навчити тебе соціальна мережа? Чи допомагає спілкування в соціальній мережі знайти тобі друзів, однодумців? Чи може допомогти соціальна мережа донести ваші думки? Чи можна стати рабом соціальної мережі? Чи заважає соціальна мережа твоєму навчанню?

З допомогою учительської презентації проводиться мозковий штурм для виявлення вхідних знань, уявлень, переконань з питання Соціальні мережі. Добро чи зло??

На наступному кроці учні об’єднуються у групи. Далі з допомогою мозкового штурму (таблиця ЗХД), але в групах, учні працюють над питанням «Що несе мені соціальна мережа?».

Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації – [1], яка розміщується в Інтернеті і є доступною будь-кому та будь-де.

Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів).

1 тиждень роботи над проектом

1 група Захисники соц.мереж виконують наступні завдання:

Ознайомлюються з впливом соціальних мереж в різних джерелах (підходить підручник, Інтернет, інші друковані джерела). Після цього вони:

•Знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про вплив та користь соц. мереж. Під час пошуку інформації в Інтернеті учні оцінюють знайдені веб-сайти, користуючись контрольними списками оцінювання сайтів, розробленими вчителем. Також вони використовують інструкцію по пошуку інформації в Інтернеті.

2 група Обвинувачі соц. мереж виконують наступні завдання:

•Знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про шкідливий вплив соц. мереж. Під час пошуку інформації в Інтернеті учні оцінюють знайдені веб-сайти, користуючись контрольними списками оцінювання сайтів, розробленими вчителем. Також вони використовують інструкцію по пошуку інформації в Інтернеті.

Результати своїх досліджень представляють в учнівському блозі.


Під час виконання дослідницьких завдань учні самостійно здійснюють самоспрямування у діяльності за допомогою розроблених вчителем підказок та нагадувань.

2 тиждень роботи над проектом

Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати, після чого:

1 група Захисники соц.мереж

Створюють вікі-статтю "Захист соціальних мереж" в якій викладають своє бачення на запитання "Чим корисні для підлітків соціальні мережі".

2 група Обвинувачі соц.мереж

Створюють вікі-статтю "Обвинувачення соціальних мереж" в якій викладають своє бачення на запитання "В чому загроза соціальних мереж".


Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів по мірі виникнення проблем чи питань (або в разі хвороби дітей).

Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на загальношкільній конференції.
Шаблон статті


Захист соціальних мереж

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Іваненко Олександр Петрович

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради

Місто\село, район, область

м. Олександрія, Кіровоградська обл.

Контактні дані

Petrovich1977 на gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього".

Дати проведення тренінгу

з 27 лютого по 3 березня 2012

Місце провведення тренінгу

м. Кіровоград

Тренери

Дементієвська Ніна

Анна Скрипка