Портфоліо Єфіменка Олексія з теми "Обробка графічної інформації"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Обробка графічної інформації

Назва проекту

За межами реальності

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Технології комп'ютерної обробки інформації

Інформатика

Технології

Вік учнів, клас

Навчальна група 1СК-14 (17 18 років)

Стислий опис проекту

Проект «За межами реальності» розрахований на учнів груп 2 курса, що навчаються за професією «Оператор комп`ютерного набору. Секретар керівника (організації, підприємства, установи)». Середній вік учнів сягає 17-18 років. Проект реалізується під час вивчення учнями теми «Обробка графічної інформації» предмета «Технології комп'ютерної обробки інформації». Він розрахований на три тижні. Учням пропонується провести дослідження редакторів растрової графіки та підготовити і створити макет рекламного плакату для виступу рок-групи, склад якої містить учнів навчального закладу. Краща робота буде роздрукована в типографії і використана в рекламних цілях. За час роботи над проектом учні формують систему знань та навичок з обраної теми, отримують позитивний практичній досвід роботи у світі комп`ютерної графіки та дизайну.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

Процес оцінювання роботи учнів здійснюється постійно впродовж виконання ними проекту. На початку проекту здійснюється попереднє оцінювання шляхом бесіди викладача з учнями з використанням презентації та форми онлайн-опитування, обговорення прогалин у базових знаннях за участі викладача і заповнення класифікаційної карти у вигляді Т-таблиці. В процесі роботи над проектом викладач контролює виконання плану проекту учня за допомогою перегляду форм проміжного самооцінювання та індивідувальних спостережень, по закінченні проектної діяльності проводиться оцінювання кінцевого продукта і заповнення учнями форми звітів. Учні також мають змогу самостійно здійснювати контроль своєї поточної діяльності за допомогою ведення журналу особистих досліджень.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту викладач ознайомлює колег з методом проектів, використовуючи для цього інформаційний буклет:

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учні отримують завдання: за допомогою редактора растрової графіки створити макет рекламного плаката за індивідуальним дизайном (наприклад, за афіша виступу рок-групи, де в ролі музикантів виступають учасники проектної діяльності). Розподіл на малі групи відбувається за бажанням учнів, але викладач має можливість корегувати розподіл з урахуванням індивідуальних психологічних, інтелектуальних та інших особливостей учнів. Учні виконують дослідження практичного використання засобів обробки растрових зображень для створення дизайн-проекту.

Під час демонстрації попередньої презентації викладач ставить перед учнями проблему, вирішення якої є метою проектної діяльності. Обговорення ключових і тематичних питань проекту мотивує учнів до активної роботи в команді. Учні отримують роздатковий матеріал, що дублюється на четвертому слайді презентації. Організаційна діаграма дозволить учням отримати попереднє уявлення про план навчального проекту і забезпечить зворотній зв’язок з викладачем. Суспільне обговорення і заповнення T-таблиці допоможе в актуалізації базових знань і визначенні потреби у додатковій інформації.

Учні користуються наданими викладачем посиланнями на ресурси інтернет, за допомогою анкет оцінюють представлені ресурси, обговорюють результати в групах з викладачем. Використовуючи навички оцінювання веб-ресурсів, здійснюють пошук необхідної інформації для забезпечення теоретичної бази знань для виконання проектного завдання. Викладач повинен відстежувати правильність і відповідність підібраних матеріалів питанням теми. Для ефективної групової роботи використовують служби обміну електронними повідомленнями і групового спілкування. Робочі матеріали проекту розміщуються у загальний доступ.

Учні мають доступ до прикладу учнівської роботи, завдяки чому розуміють зміст роботи і вимоги до її якості виконання. Для проведення необхідної за умови проекту фотосессії учні користуються проедставленою викладачем інструкцією з користування фотоапаратом.

Для оцінювання учнівських робіт створено Контрольний список оцінювання блогу, до того ж, кінцевий результат роботи учнів – конкретний продукт, графічне зображення. Таку роботу викладач має змогу оцінити згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень, описаних в державному стандарті професійно-технічної освіти.

З метою проведення фасилітації учні мають доступ до блогу проекту.

Відомості про автора

EfAlex Intel Vinnica.jpg

Ім'я, прізвище

Єфіменко Олексій

Фах

Педагогіка ті методика загальної освіти. Математика та інформатика.

Навчальний предмет

Інформатика

Навчальний заклад

Державний заклад освіти Центр професійно-технічної освіти №2 м.Харкова

Місто\село, район, область

Харків

Контактні дані

Тел. (+38095)8736571

Ел. пошта: EfAlexey@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.06.2013 – 29.06.2013

Місце проведення тренінгу

м.Вінниця, ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

Тренери

Шевчук Лариса Петрівна

Анна Скрипка