Портфоліо Єсипенко Алли з теми "Українці підприємці-благодійники"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Українці підприємці-благодійники

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - історія. Проект інтегрується з інформатикою, хімією, образотворчим мистецтвом.

Вік учнів, клас

5 клас, 10-11 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Історичний компонент Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу. Історичний компонент забезпечує: розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів учнів і вміння їх задовольняти; отримання та засвоєння системних знань про головні події, явища та тенденції в історії України та світу; ознайомлення учнів з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історико-культурними традиціями українського народу і цивілізації в цілому; визначення, відбір і використання у процесі пошуку інформації про минуле різних видів історичних джерел, у тому числі текстових, візуальних та усних, артефактів, об’єктів навколишнього історичного середовища (музеїв, архівів, пам’яток культури та архітектури), а також інформаційно-комп’ютерних технологій; вміння представляти обґрунтовані та структуровані знання з історії, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контраверсійні і суперечливі теми. Зміст історичного компонента структуровано з урахуваннями специфіки історичного знання та хронологічних етапів розвитку людства за такими наскрізними змістовими лініями: людина — людина, людина — суспільство, людина — влада, людина — світ уявлень та ідей, людина — простір, людина — природа, людина — світ речей. Зазначені змістові лінії подаються за групами у складових змісту освітньої галузі і в державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із застосуванням проблемно-тематичного підходу, що поєднаний з оглядовим, тематичним та поглибленим вивченням і синхронним викладанням взаємопов’язаних курсів історії України та всесвітньої історії.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб перевірити мислення учнів та їх міркування. Короткі відповіді учнів допомагають відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів, забезпечують інформацію про те, як учні розуміють певні поняття та дають можливість використовувати поняття на практиці. Учитель проводить декілька разів оцінювання навчальних потреб учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми. Учні працюють над таблицею З-Х-Д (поступово заповнюють її). Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. Форма оцінювання презентацій використовується для того, щоб учні могли самостійно оцінити свої презентації попередньо до оцінки учителя. Форма оцінювання для блогу з розповіддю описує критерії для їх написання з різних точок зору, використовується під час написання розповідей учнями, а потім знову для оцінювання кінцевого продукту. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цю форму для того, щоб отримати зворотний зв'язок щодо своїх розповідей. Учні використовують цей зворотний зв'язок для перевірки своїх кінцевих продуктів. Учні використовують контрольний перелік запитань для вікі, щоб планувати та здійснювати моніторинг свого прогресу під час створення вікі. Відповіді учнів на Ключове запитання під час написання ними щоденників дає інформацію про те, як учні зуміли поєднати свою роботу у проекті з більш широкими поняттями Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1 Тиждень

Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: Чи потрібні людству благодійники? Попросіть учнів подумати самостійно про запитання, а потім обговоріть їх відповіді. Запитайте, хто добровільно хоче поділитися своєю відповіддю з цілим класом. Оголосіть наступне запитання до проекту: .Хто такі меценати і благодійники? Поясніть учням, що вони вивчатимуть це питання упродовж своєї роботи над проектом. Почніть проект зі стартової презентації. Методом мозкового штурму визначте можливі теми, які могли б мати відповідні набори даних. Обговоріть та оцініть ідеї учнів, які вони пропонують. Проводимо опитування Обговоріть друковані та електронні ресурси для збору даних. Попередні знання учнів з проблеми проекту учитель може оцінити за допомогою асоціативного куща. Протягом усієї роботи учні працюють із З-Х-Я-Д таблицею. Учні мають об’єднатися в групи і обрати собі одну з тем для дослідження.

2 Тиждень

Запросіть учнів обговорити нові Тематичні запитання: Меценатами народжуються чи стають? Чи має наш край приклади меценатства? Групи учнів, відповідно до обраних тем , мають дослідити відповіді на Тематичні запитання. Скажіть учням, що вони створюватимуть три кінцеві продукти свого проекту, які включають відповіді на питання, а також Тематичне запитання, яке було обговорене в перший день: Хто такі меценати і благодійники? Групи мають створити:

мультимедійну презентацію про своє дослідження(група 1)

Вікі-стаття учнів "Меценатство - рушійна сила суспільства"(як результат роботи групи 2)

блог (висвітлюється хід роботи групи 3)

Дозвольте учням об’єднуватися в групи за власним бажанням. Членство в команді може бути сформоване на основі теми, до якої вони мають інтерес. Кожна група учнів повинна досліджувати різні теми. Нагадайте учням, щоб вони використовували Тематичне запитання в своїх проектах. Роздайте учням Контрольний список до презентації , або вікі в залежності від типу публікації, яку обирає кожна команда. Обговоріть з учнями Контрольні списки і попросіть їх використовувати ці списки моніторингу свого прогресу під час роботи. Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Проведіть консультації з окремими учнями та групами для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, поясніть, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу, та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів.

3 Тиждень

Учні обробляють зібраний матеріал при допомозі вчителя. Учні створюють мультимедійні презентації та вікі. Нагадайте учням, щоб вони використовували свої Контрольні списки для перевірки та завершення своїх робіт. Проведення презентацій (усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій)під час предметного тижня в школі. Використовуйте Форми оцінювання проектів для оцінювання робіт учнів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Алла Єсипенко

Фах, навчальний предмет

Учитель історії

Навчальний заклад

Боромлянський НВК

Місто\село, район, область

с.Боромля Тростянецький район Сумська область

Контактні дані

allaesyu@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05-11.08.2013

Місце проведення тренінгу

Боромлянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад Тростянецької районної ради Сумської області

Тренери

Ніколаєнко Світлана Петрівна

Герасименко Наталія Вікторівна