Портфоліо Єрмоленко Тетяни Вікторівни з теми "Профілактика соціально-небезпечних захворювань"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

"Профілактика соціально небезпечних захворювань"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров'я, біологія

Вік учнів, клас

12-13 років, 7клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з основ здоров’я призначений для учнів 7 класу, які будуть досліджувати соціально-небезпечні захворювання та їх вплив на здоров’я людини. Учням потрібно зрозуміти, що серйозною проблемою підлітків є шкідливі звички та їхній негативний вплив на здоров’я. Клас об’єднується у три групи: дослідники, медики, соціологи і презентують свою роботу у вигляді мультимедійної презентації, Вікі-статті, блога.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

По закінченні роботи над проектом учні зможуть: -представляти результати своїх досліджень у вигляді Вікі-статті, комп’ютерної презентації, блогу;

-оцінювати ідеї однолітків у блогах;

-аналізувати знайдену в Інтернеті інформацію та раціонально використовувати ресурси всесвітньої мережі;

-проводити соціологічне дослідження з подальшою обробкою, аналізом даних, отриманням узагальнених висновків;

-характеризувати шкідливі звички, як соціально-небезпечні захворювання;

-надавати психологічну допомогу залежним людям.

Опис оцінювання

Оцінювання учнів проводиться упродовж всієї навчальної теми.

До початку проекту:

для оцінювання навчальних потреб учня, їх попередніх знань про вплив шкідливих звичок на здоров’я людини застосовується Опитувальник з теми «Профілактика соціально небезпечних захворювань». Окрім цього учні заповнюють у таблицях «ЗХД» дві колонки Знаємо та Хочемо дізнатись.

В ході реалізації проекту:

Для визначення співпраці в групах вчитель використовує Контрольний список. Співробітництво. Контрольний список використовується для самооцінювання ходу їх дослідження . Він може бути модифікований для взаємооцінювання учнями.

По завершенні проекту:

Учні презентують створені інтелектуальні продукти. Для оцінювання залучаються і самі учні, об’єднані у групи, які заповнюють Контрольний список для вікі-сайту. Середні класи та Форму оцінювання мультимедійної презентації до проекту. Учні закінчують заповнення Таблиць «ЗХД». Остаточна оцінка за тему виставляється із врахуванням оцінки за презентацію та Вікі-статтю.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Учнівська Вікі-стаття "Наркоманія - соціальна проблема"

Три тижні до початку роботи над проектом учитель готує матеріали для учнів та їх батьків про проектну діяльність, готує опитування з даного напрямку.

Rov5.jpg Rov6.jpg

Перший день. Для зацікавлення учнів проектом учитель показує власну презентацію, в якій описана проблема, актуальність теми, вислови відомих людей, сформулювані ключове та тематичні запитання. Для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту вчитель проводить опитування за допомогою Опитувальника з теми «Профілактика соціально небезпечних захворювань». Для визначення навчальних потреб учні заповнюють таблиці «ЗХД». Учні об’єднуються у три групи за інтересами. Кожній групі надаються ролі: Дослідники, Соціологи, Медики, Соціологи.

Дослідники: порівнюють соціологічні опитування з попередніми роками, акцентують увагу на проблемах наркоманії, як соціальної проблеми. Результатом їх діяльності є Вікі - стаття.

Медики: організовують зустрічі із спеціалістами, проводять опитування серед однолітків, на основі отриманих даних будують діаграму та аналізують її, матеріали дослідження узагальнюють у формі мультимедійної презентації.

Соціологи: використовуючи ресурси Інтернету та довідкову літературу досліджують вплив тютюну на організм людини, результат оформлюють у вигляді блогу.Вчитель надає учням документ для фасилітації.

Перший тиждень. Учні здійснюють пошук небхідної інформації, проводять соцопитування. Учитель роздає критерії оцінювання продукту діяльності учня. Оцінюють отриману і найдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв. При використанні матеріалів у проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації.

Другий тиждень. Працюючи в групах учні створюють продукт своєї діяльності. Вчитель організовує консультації по групах. Учні кожної групи оцінюють себе та своїх однокласників

Третій тиждень. Учні завершуть роботу над своїм продуктом діяльності, презентують її. Відбувається рефлексія навчальних досягнень учнів відповідно до Контрольного списку для вікі-сайту та Форми оцінювання мультимедійної презентації до проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Єрмоленко

Фах, навчальний предмет

Учитель початкових класів, основи здоров'я

Навчальний заклад

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені П. П. Шумилова

Місто\село, район, область

м. Бобринець, Бобринецький район, Кіровоградська область

Контактні дані

Ermototka на gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Бобринець, Кіровоградська область, 20 серпня - 14 вересня 2012

Дати проведення тренінгу

20 серпня - 14 вересня 2012

Місце проведення тренінгу

Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені П.П.Шумилова

Тренери

Волошина Олена Вікторівна