Портфоліо Єременко Оксани Олександрівни з теми «Многогранники»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Тисяча граней геометричної краси

Основний та другорядні навчальні предмети

Основний навчальним предметом є геометрія, до другорядних можна віднести історію,креслення,трудове навчання, художня культура, фізика, астрономія, біологія.

Вік учнів, клас

16-17 років,11 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Тисяча граней геометричної краси» розроблено відповідно до навчальної програми академічного рівня вивчення математики для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «Стеріометрія», тема «Многогранники». Він об’єднує математику, історію, креслення, трудове навчання, художню культуру, астрономію, біологію та фізику для вирішення проблеми місця геометрії у житті людини. Завданням проекту є розвиток математичної компетентності учнів (предметної та інформаційно-комунікаційної компетентності), презентації як засобу реалізації власної ідеї, розвиток логічного мислення, а також просторової уяви учнів, виховання взаєморозуміння, навичок роботи в колективі, порядності в міжособистісних стосунках, а також навичок оцінювання власної роботи та роботи інших учнів. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня. Під час роботи над проектом учні будуть розвивати навички високого рівня та просторову уяву. Вони будуть проводити різні види робіт: пошук прикладів геометричних фігур, які зустрічаються у нашому житті, розглядати властивості многогранників, створювати і обговорювати мультимедійну презентацію, а також власноруч створять макеті фігур. Учні об’єднаються у групи "Історики", "Винахідники" та "Творці". Кожна з груп буде виконувати своє завдання.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• вивчати і доводити властивості правильних многогранників;

• знаходити геометрію навколо нас;

• досліджувати геометрію в інших науках;

• з’ясувати значення правильних многогранників навколо нас;

• дослідити вплив геометрії на розвиток архітектури;

• формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

• удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку;

• використовувати комп'ютерні технології, як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації;

• виявляти зв'язок математики з життям людини;

• відкривати для себе багато нового, цікавого;

• захоплюватися історією математики;

• бачити практичне застосування математики в реальному житті. Очікувані результати: учні будуть зацікавлені у вивченні математики.

Учні зможуть:

• повніше і об’єктивніше розуміти і оцінювати оточуючий світ;

• зрозуміти практичне застосування многогранників в житті;

• оброблювати та узагальнювати отриману інформацію.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання

Графік оцінювання

На початку проекту

Впродовж роботи над проектом

Наприкінці роботи над проектом

Методи

 Інструменти

Методи

 Інструменти

Методи

 Інструменти

Використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями.

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при заповненні ними опитувальників та таблиці З-Х-Д. Учні знайомляться з презентацією основних питань, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми

Таблиця З-Х-Д

опитувальник до проекту з навчальної теми " Многогранники " (діаграма)

Опитувальник до проекту з навчальної теми " Многогранники " (Google форма)

Презентація основних питань проекту

 

Використовують для оцінювання учнів наступні методи:

  • консультації (on-line);
  • продовження роботи з таблицями ЗХД;
  • самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання);
  • робота з опитувальниками до теми.

Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування власного навчання та навчання у групі; листи оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання). Результати роботи подають онлайн-таблиця оцінюваня роботи над проектом.

Таблиця З-Х-Д

Загальні критерії оцінювання проекту

Форма оцінювання учнівського сайту

Форма оцінювання буклету

Форма оцінювання презентації

Онлайн-таблиця оцінювання учнів

Використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання.

Учні разом з учителем переглядають таблицю З-Х-Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 

 Під час виступу з презентацією використовуюють форму для оцінювання презентації, призначену для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль оцінювання навичок спільної діяльності роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Учні здійснюють рефлексію щодо формування навичок у 21 столітті.

Таблиця З-Х-Д

Презентація основних питань проекту

Навички 21 століття

Форма оцінювання учнівського сайту

Форма оцінювання презентації

Форма оцінювання буклету

Учнівський сайт звіту над проектом

Звітна презентація учнів

Онлайн-таблиця оцінювання учнів

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя (відбувається відповідно етапів реалізації проекту): На початку роботи над проектом вчитель показує Презентацію основних питань, далі рекомендує дітям літературу та інтернет ресурси,якими можна користуватися під час роботи над проектом, дає рекомендації щодо створення проекту. Також вчитель показує свій буклет щоб діти ближче познайомились из методом проектів. Далі діти об'єднуються у групи за інтересами,обирають напрямок дослідження та розподіляють обов'язки у групах. Перед початком роботи учням пропонується пройти опитувальники: Мережевий опитувальник,Опитувальник в діаграмах,Вправана на Learning Apps. Діяльність учня (відбувається відповідно етапів реалізації проекту): Під час проекту учні діляться на групи «Історики», «Винахідники», «Творці» , кожна з яких виконує відповідні завдання. Школярі проводять дослідження, результати якого оформлюють у вигляді буклету та презентації, а також сайту, в якому висвітлено весь хід роботи над проектом.

Реалізація проекту:

І етап. Підготовчий

Постановка проблеми, формування навчальних цілей. Перегляд вхідної презентації.

ІІ етап – Мотиваційний

Робота починається з перегляду презентації вчителя. Перед учнями ставиться ключове питання. Під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Визначаються можливі напрями, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують. Вчитель пропонує учням Презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту, всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці ЗХД (знаю – хочу дізнатися). Щоб оцінити попередні знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню графічних схем (Тест з організаційними діаграмами). Учні об’єднуються у 3 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи. Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google-таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням. Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет». Учитель роздає учням форму оцінювання кінцевого продукту проекту і проводить її обговорення. Учитель просить учнів використовувати форму, щоб допомогти їм відслідковувати свій прогрес у просуванні до завершення проекту і те, як відбувається їх навчання.

ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи. Після цього вчитель проводить індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням. Другий тиждень Учні працюють над створенням презентацій, публікацій, веб-сторінок. І група – «Історики» працюють над питанням виникнення многогранників та їх застосування у давні часи. ІІ група – «Винахідники» досліджує многогранники, які не вивчаються у шкільному курсі геометрії та шукають їх застосування у житті. ІІІ група – «Творці» працюють над тим, щоб створити многогранники власноруч. Одним із документів фасилітації є шаблом презентації. Учитель у роботі дотримується стратегій фасилітації. Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

IV етап – Захист проекту

Перед завершенням роботи учні, використовуючи Форми оцінювання кінцевого продукту проекту, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Перед захистом всі групи обмінюються формами оцінювання та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання та заповнюється, обговорюється третя колонка таблиці З - Х - Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З - Х - Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. Учні проходять тест пишуть підсумкову письмову роботу. Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп. Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання.

Презентація істориків

Буклет винахідників

Сайт учнів

RTENOTITLE

Відомості про автора

Єременко Оксана

Ім'я, прізвище

Єременко Оксана Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Майбутній вчитель математики (інформатики)

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Місто Кривий Ріг,Дніпропетровська область

Контактні дані

м.Кривий Ріг,Дніпропетровська область

Електронна адреса:

oksana.eremenko.1994@mail.ru

fizmat219@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2017 - 17 січня 2017 року (1 група)

Дати проведення тренінгу

5.01.2017-17.01.2017

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет"

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна