Портфоліо Євтушок Олени Олегівни з теми «Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Cartesian coordinates 2D uk.svg.png

Назва навчальної теми

Як не загубитись?(Координатна площина.Приклади графіків залежностей між величинами.)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: математика;
Другорядні:інформатика, астрономія, географія

Вік учнів, клас

11-13 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Основним математичним змістом проекту «Як не загубитись» який об’єднає математику, інформатику,географію та біологію є практичне застосування координатної площини. Учні мають набути навичок створення математичних моделей реально існуючих об’єктів та застосування математичного апарату для розв’язання прикладної задачі. Учні отримують проблему(ніби то вони потрапили на безлюдний острів), для того, щоб її вирішити(вибратись з острова), необхідно виконати завдання за проектом. Наведені у проекті малюнки, ілюстровані приклади містять диференціацію навчального матеріалу для учнів, які цікавляться математикою більш поглибленно. Учні будуть розробляти інформаційний бюлетень та розробляти веб-сторінки з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу. Вони набудуть навиків роботи у команді.

Плани

план вивчення теми

план впровадження теми

Оцінювання

На початку проекту визначення попередніх знань учнів щодо теми відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Вчитель спрямовує учнів на використання ікт в процесі навчання.
Таблиця З-Х-Д
Протягом роботи над проектом учні використовують самооцінку презентації, щоденну рефлексію, вирішують завдання, проводять само - і взаємоперевірку. Коли учні завершують частину дослідження, учитель перевіряє їх вирішення, правильність запису, щоб з'ясувати, чи потребують учні у додаткових інструкцій. Даний вид діяльності вчитель здійснює через онлайн-конференції , консультації та обговорення на блозі. Результат роботи над проектом оцінюється за допомогою опитування, роботи з таблицею бажань і безпосереднім захистом проекту.


Навички 21 століття

Форма оцінювання Презентація

Форма оцінювання Публікації

Форма оцінювання унівського сайту(блогу, вікі-статті)
Загальна талиця оцінювання учнів

Наприкінці роботи над проектом Оцінюється:

  • зміст матеріалу проекту - вміння учнів грамотно і переконливо донести матеріал до читача;
  • наявність орфографічних помилок;
  • оформлення проекту;
  • наявність посилань на корисні ресурси;
  • вхідне та вихідне тестування.

Діяльність учнів та вчителя

І етап(початковий):
Вчителю потрібно разом з учнями переглянути буклет про використання ікт у навчанні та впровадження методу навчальних проектів; перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати їх та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд)забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Опитувальник до проекту "Що знаю і вмію?"

ІІ етап(Мотиваційний):
Перед учнями ставиться ключове питання і під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися) ; виконують завдання по заповненню графічних схем. Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження.

ІІІ етап(Конструктивний):
Учні розподіляються на групи:

І група – «Дослідники»

ІІ група – «Пірати»

ІІІ група – «Науковці»


Ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні. Учні працюють над створенням презентації. Вчитель роздає учням документ Контрольний список. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи.


Сайт учнів

Учнівська презентація

Рефлексія

IV етап(захист проекту):

Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Кожна група здає вчителю документ оцінювання навичок спільної діяльності. У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією учні заповнюють форму оцінювання презентації. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок. Виконують контрольну роботу з теми.
Підсумкова контрольна робота з теми

Опитувальник(діаграма)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Євтушок Олена Олегівна

Фах, навчальний предмет

студентка фізико-математичного факультету, спеціальності: математика(інформатика)

Навчальний заклад

ДВНЗ Криворізький педагогічний університет

Місто\село, район, область

Кривий Ріг, Дзержинський район, Дніпропетровька область

Контактні дані

Email: hellaevt348@gmail.com
канал You Tube
профіль на Google+

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.01.2017-17.01.2017

Місце проведення тренінгу

ДВНЗ Криворізький педагогічний університет

Тренери

Лов'янова Ірина Василівна