Портфоліо Євлахової Олени з теми "Научне відкриття – добро або зло?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика - основни йнавчальний предмет, другорядні: біологія, екологія, географія

Вік учнів, клас

9 клас, основна школа

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні в залежності від своїх вподобань та рівня навчальних досягнень обирають одну з 4-х пошукових груп

Пошукова група № 1 “Фізики”

- Вивчити принцип дії атомної електростанції та пояснити фізичні причини Чорнобильської катастрофи.

Пошукова група № 2 “Біологи” - Проаналізувати, як впливає радіація на живі істоти Пошукова група № 3 «Медики» - Проаналізувати данні щодо росту захворюваності населення України (різні регіони) під впливом радіоактивного випромінювання за останні 30 років Пошукова група № 4 “Науковці” - Проаналізувати, які засоби захисту від радіоактивного випромінювання найбільш ефективні.

Завдання груп №№ 1, 2, 3 посильне для учнів з середніми навчальними досягненнями. Найскладніше завдання – у групи № 3. Воно потребує творчих та аналітичних здібностей учнів.

Завдання груп №№ 1 та 3 відповідає Програмним вимогам з курсу фізики 9 класу.

За допомогою вчителя групи проговорюють, що треба зробити, виробляють алгоритм роботи, оцінюють час виконання проектів, розподіляють обов’язки в залежності від своїх здібностей.

Учитель корегує діяльність учнів на протязі всього часу роботи.

Результат своїх досліджень учні представляють певній цільовій аудиторії (класу), яка зацікавлена в обраній темі.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

- Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань. - Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають відбувається при заповненні ними Діаграми Вена та таблиці З-Х-Я-Д. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Сценарій блогу, Перелік елементів блогу. При створенні презентації учні отримують Сценарій-макет презентаці, Учнівську презентацію ходу та результатів проекту, Шаблон презентації (за потребою окремих учнів),які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. - Вчитель пропонує учням використовувати План виконання проекту для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні отримують клади оформлення бібліографічного опису у списку джерел. Учні також використовують Форму оцінювання спільної діяльності. - До закінчення роботи над проектом вчитель призначає спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення результатів своєї роботи. - Учитель надає учням можливість ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надає час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації. - Учитель використовує Форму оцінювання спільної діяльності також і для підсумкового оцінювання, організує взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Оцінюються учні учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Учні представлять свої результати своїх досліджень у вигляді або презентації, або блогу. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів повинен щоденно бути включений у процес занять.

1 День

- Учні знайомляться з ключовим питанням, обмінюються відповідями. - Учні обговорюють тематичні та змістове запитання. - Демонструється презентація проекту. - Методом мозкового штурму оцінюється об’єм та напрями роботи. - Обговорюються друковані та електронні ресурси для збору даних. - Створюються творчі групи (за бажанням та здібностями), групи обирають тему роботи. - Учні отримують допоміжні матеріали та обговорюють їх разом з вчителем.

2 День

- Учні проводять опитування з метою визначення важливості обраної теми. - Учні визначаються з формою представлення результатів роботи в кожній групі. - В группах розподіляються ролі учнів. - Учні отримують контрольний список до презентації або контрольний список для блогу в залежності від типу представлення результатів своєї діяльності (обирає кожна команда). Частина учнів отримує Шаблон для презентації

3-7 День

-  Учні проводять дослідження, користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за формами оцінювання Інтернет-джерел. 

- Вчитель проводить консультації з окремими учнями та групами для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, пояснює, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу, та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів. - Вчитель своєчасно надає допомогу групам, контролює терміни виконання проекту. Вчитель забезпечує учнів Формою оцінювання учнівської роботи на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми. Вчитель ознайомлює учнів з прикладами учнівських робіт (презентація, блог) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Вчитель спонукає кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вчителем для консультацій, їм надається можливість працювати самостійно. Вчитель організує зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу та спонукає групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами.

8 - 12 День

Учні завершують своє дослідження. Вони створюють мультимедійні презентації та блоги. Вчитель Нагадує учням, щоб вони використовували свої Контрольні списки для перевірки та завершення своїх робіт та консультує учнів за необхідністю. Учні отримують форми оцінювання презентації. Уч

13 День

Проведення конференції за темою уроку (усні виступи учнів з демонстрацією мультимедійних презентацій Вчитель використовує Форми оцінювання проектів для оцінювання робіт учнів.

14 День

Учні пишуть підсумкову письмову роботу, в якому виконують одне з завдань за їх вибором: 

1. Які конструктивні елементи має ядерний реактор? Який принцип його дії? 2. Які причини та наслідки Чорнобильської катастрофи? 3. Як впливає радіація на живі істоти, зокрема на людину? 4. Як людина має захищатися від радіації?

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Євлахова Олена Миколаївна

Фах, навчальний предмет

фізика

Навчальний заклад

УАО ДР ХМР

Місто\село, район, область

Харків

Контактні дані

evlakhovaen@ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

04/02/-08/02/2013

Місце проведення тренінгу

Харків

Тренери

Шевчук Лариса Петрівна Скрипка Анна Володимирівна