Портфоліо "Ядерна енергетика та її вплив на навколишнє середовище"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Ядерна енергетика та її вплив на навколишнє середовище

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет фізика, додаткові предмети біологія, охорона життєдіяльності

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Фізика атома. Ядерна енергетика»

Вік учнів, клас

9 клас, 14 – 15 років

Стислий опис

Тема вивчається учнями 9 класу, є досить актуальною у наш час, зокрема після Чорнобильської аварії, є багато матеріалу для досліджень, за програмою не велика кількість часу. Використання довідкової літератури, Інтернет ресурсів, розробка презентацій

Повний План вивчення теми

[Перейти до повного плану:]

Переглянути план впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

навчити: класифікувати види радіоактивного випромінювання; характеризувати природний радіоактивний фон, його вплив на живі організми; оцінити активність радіонукліда за табличними даними; проводити дослідження радіаційного фону на місцевості використовуючи дозиметр та аналізувати отримані результати, робити висновки; розв’язувати задачі, застосовуючи формули активності радіонукліда, поглинутої дози випромінювання, потужності радіоактивного випромінювання.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

До початку проекту: Було проведено анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника. Для реалізації проекту: 1. На початку проекту провести актуалізацію знань за допомогою Мозкової атаки 2. Робота з таблицеюЗХД(використання З-Х-Д схеми перевіряє готовність і зацікавленість учнів і в ході всього проекту заохочує учнів до метапізнання, оскільки вони повертаються до неї декілька разів впродовж проекту.) 3. Складання «Асоціативного куща» (актуалізація знань з теми) 4. Проводиться за контрольним списком групова робота над проектом 5. Проводиться рефлексія за контрольними списками «Рефлексія» після закінчення проекту: 1. За допомогою форми оцінювання оцінювання презентації та публікації, вчитель повинен оцінити готові проекти учнів. 2. За допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації та публікації кожен учень має оцінити свої досягнення. За допомогою форми «Оцінювання роботи групи» під час захисту робіт учні оцінять діяльність кожної з груп.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Форма виконання проекту очно-заочна, використовуючи електронні поштові скринькита зустрічі

До початку проекту Учитель проводить анкетування з учнями за допомогою он-лайн опитувальника, ознайомлює з правилами роботи в Інтернеті (авторське право,проводять оцінювання Інтернет ресурсів),

На початку проекту. За допомогою презентації на початку проекту актуалізується тема проекту. Учні отримують завдання, знайомляться з планом виконання проекту Учні об’єднуються у групи за їх здібностями та бажанням.

На початковому етапі учні всіх груп створюють особисті і загальну схему З-Х-Д про радіоактивне випромінювання. Схема використовується для оцінки початкових знань. Використання З-Х-Д схеми перевіряє готовність і зацікавленість учнів і в ході всього проекту заохочує учнів до метапізнання, оскільки вони повертаються до неї декілька разів впродовж проекту. Групи учнів: теоретики працюють з теоретичним матеріалом з даної теми готуючи презентацію. Вчені-дослідники проводять досліди та обробку отриманих результатів. Журналісти готують стіннівки та буклети за результатом роботи.

Після об’єднання за групами, кожна група працює за власним планом учні обговорюють нове знання в групах і планують умови для нових досліджень. Вчитель переглядає складений план, щоб оцінити розуміння основ теми радіоактивність, пояснюючи помилки і нерозуміння. У разі потреби проводжуються додаткові уроки. Учні переглядають і обговорюють план у ході досліджень. Під час виконання проекту проводяться консультації для оцінювання розуміння учнями наукових матеріалів і письмові роботи для забезпечення зворотного зв'язку, пояснення незрозумілих питань, у разі потреби проводяться додаткові уроки. Наперед заплановані запитання і записи допомагають документувати таке оцінювання проекту. Постановка запитань дозволяє відстежувати просування учнів, тестувати розуміння і залучати учнів до мислення вищих рівнів. Крім того, учні постійно повертаються до Основних запитань, що скеровують вивчення теми.

Робота груп: Під час виконання проекту працюють з Інтернет ресурсами (зазначених в посиланнях), спілкуються у форумі з обраної теми.

Теоретики опрацьовують матеріал підручників, Інтернет ресурсів. Обирають головні тези, обробляють статистичні данні з радіоактивного забруднення на Україні, порівнюють з державними нормами. На форумі обговорюється, аналізується кінцевий результат. Використовуючи отриманні данні створюють презентацію. Учні використовують форму оцінювання з балами для самооцінювання та аргументованих відгуків на презентації однолітків. Надають отримані результати для роботи групі журналістів.

Вчені-дослідники проводять вимірювання за допомогою дозиметру у різних кумочках селища, зокрема біля шахтних териконів, ведутьжурнал досліджень, використовуючи розрахункові формули обчислюють результати та порівнюють їх з загальноукраїнськими та державними нормами, роблять висновки та пропонують шляхи рішення проблеми. Оцінюють роботу кожного члена групивклад в групову роботу Надають отримані результати для роботи групі журналістів.

Журналісти опрацьовують результати надані попередніми групами, аналізують отримані результати, виділяють головне в наданій інформації та на базі цих матеріалах створюють буклети та готують статтю до шкільної газети «Дзеркало». Розповсюджують інформаційні буклети з результатами проекту.

Вчитель протягом виконання проекту: На початку проекту готує: посилання на джерела інформації , готує додаткові матеріали, забезпечує можливість роботи у комп’ютерному класі. проводить тестування учнів для надання їм диференційованого завдання (враховує здібності, нахили, можливості та прагнення дитини). поділяє учнів за групами , призначає, як що є потреба, керівника групи. надає кожній групі завдання, чітко встановлює помірні цілі, та план роботи, орієнтує їх на кінцевий результат. Протягом виконання проекту:контролює роботу груп, використовуючи бланк контролю спостерігає за роботою групи ( консультації, співбесідизапитання), спостерігає за якістю та культурою спілкування між членами однієї груп та членами різних груп взагалі (форуми). проводить роботу по залученню до проекту батьківдозвіл та вчителів-предметників. подивитися ескізи учнівських презентацій і зробити пропозиції і виправлення до того, як учні почнуть створювати свої мультимедійні презентації. На заключному етапі: оцінюючи проект, сприяє проведенню презентації проекту та впровадженню його в роботі вчителів біології та охорони безпеки життєдіяльності , тестує за допомогою таблиці З-Х-Доцінює проведення досліду, аналізує результати, проводить оцінювання отриманих результатів та роботи у групах(буклета, презентаціїпрезентації), залучає шкільну газету «ДЗЕРКАЛО» до висвітлення кінцевого результату.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Віра Корчагіна

Фах, навчальний предмет

учитель, фізика та інформатика

Навчальний заклад

Торезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24

Місто\село, район, область

смт. Розсипне, м. Торез, обл.Донецька

Контактні дані

korchagina-vera@yandex.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05/06/2012 - 09/06/2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери