Портфоліо "Традиції святкування масниці у Німеччині та на Україні"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Традиції святкування «Масниці» у Німеччині та на Україні

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Німецька мова. Тема «Свята і традиції». дотичні предмети:технології, образотворче мистецтво.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема «Традиції святкування Масниці У Німеччині та на Україні»

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Ідея реалізації проекту виникла під час вивчення теми «Свята і традиції», коли частина учнів виявила бажання ознайомитись із народними звичаями у Німеччині. При вивченні теми учні збирають і досліджують найцікавішу інформацію про традиції святкування Масниці у Німеччині та на Україні, створюють кінцевий продукт та презентують його на народознавчому фестивалі. Проект розрахований на учнів 7 класу, вікової категорії 13р. Кінцевим продуктом проекту, за вибором учнів, може бути буклет, газета, презентація.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми
план впровадження проекту

Навчальні цілі

Навчальні цілі: навчити спілкуватися у монологічній та діалогічній формі, розуміти зі слуху зміст автентичних текстів, уміти читати і розуміти автентичні тексти здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань, оволодіти знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається, залучити учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної); навчити використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо), шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; розвиток художнього смаку і творчих здібностей.

Опис оцінювання

На початку роботи оцінюються наявні знання та вміння в учнів за допомогою опитування та мозкового штурму. Після перегляду презентації вчителя діти заповнюють З-Х-Д схеми, що дозволить визначити навчальні потреби, працюють з організаційною діаграмою. Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на тематичні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході роботи над проектом учитель веде спостереження за роботою дітей в групі, учні відповідають на контрольні питання, заповнюють форми для само оцінювання та взаємооцінювання. Протягом всього терміну виконання проекту використовуються З-Х-Д схеми, що дає можливість актуалізувати вже набуті знання, визначити навчальні потреби, а наприкінці проекту особисті досягнення учня. За допомогою методу «План проекту» учень оцінює власний прогрес (?регрес), завдяки методу «Спостереження груп», учні роблять самооцінку власної та спільної роботи. Організовуються зустрічі-консультації, мета яких забезпечення зворотнього зв’язку, отримання пропозицій, допомога із плануванням наступних кроків. Вчитель спостерігає за дітьми, під час консультацій, виділяє рівень розуміння тематики та проблеми. Наприкінці роботи над проектом діти демонструють презентацію. Дають самооцінку, заповнюють анкету «групова робота» (учні зможуть оцінити вклад кожного в групову роботу). Проводять рефлексію, заповнюють таблицю З-Х-Д,здійснюється підсумкове опитування за допомогою електронних тестів. Під час представлення проектної роботи учнів вчитель використовує форму оцінювання презентаціі, форму оцінювання групової роботи.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Проект буде здійснений шляхом збору необхідної інформації,відвідування шкільної та районної бібліотек,будинку культури,оформлення публікації,в якій було розміщено найцікавішу інформацію про традиції святкування Масниці у Німеччині та на Україні. На підготовчому етапі був створений план проекту,поставлені завдання, знайдені кошти. Клас поділили на дві групи,перед кожною з яких стояло конкретне завдання.
Група №1 збирала інформацію про традиції святкування Масниці у Німеччині, а група №2- на Україні. Для пошуку інформації використовувались різні джерела: інтернет, навчальні посібники, газети, журнали .
Етапи:
-Підготовчий. Перший тиждень.
Вчитель інформує батьків учнів про доцільність використання проектного методу в навчальній діяльності учнів(за допомогою буклету), отримує від батьків відповідні згоди та дозволи, надає інструкції та правила роботи за комп’ютером, інструкції для пошуку інформації в мережі Інтернет. На початку заняття вчителем здійснюється опитування учнів за ключовою темою уроку «Чому вчить сучасну людину духовна спадщина минулих поколінь?», демонструється вступна презентація вчителя, після чого визначаються навчальні цілі школярів (заповнюють З-Х-Д схеми, організаційні діаграми,відповідають на запитання на дошці). Учні об’єднуються в робочі групи за бажанням.
Ознайомившись з тематичними питаннями ( «Що прикрашає наше життя? Чи треба знати і шанувати народні традиції?»)діти висувають ідеї щодо реалізації проекту. На цьому ж етапі вчитель встановлює строки виконання(обговорює з учнями кожний етап роботи та об’єм роботи на кожному уроці), знайомить з формами захисту та з правилами оформлення проектних робіт.
- Проектування . Другий тиждень.
При знайомстві з темою дослідження, у рамках цього проекту вчитель надає конкретні завдання учням(одна група досліджує та аналізує інформацію про святкування «Масниці » у Німеччині,інша досліджує святкування «Масниці » на Україні).
Усі учні дотримуються плану роботи, який був їм запропоновано та обговорено на першому етапі проекту(вступна презентація вчителя). На цьому етапі учні розробляють графік роботи своєї теми та розподіляють обов’язки та завдання, згідно з теми та графіка роботи в кожній групі. Учні оцінюють як вони можуть контролювати власне навчання (анкету «самоспрямування у навчанні»). Вчитель готує літературу та електроні матеріали(макет презентаціі), веде бесіду про авторське право.
-Реалізація. Третій тиждень.
На третьому етапі групи виділяють та систематизують інформацію для презентації, планують проектний продукт (презентацію). Об’єднуються в одну групу та створюють кінцеву презентацію, що представляє комплексну роботу обох груп. Оформлюють роботу та відпрацьовують сценарій фестивалю.
Протягом роботи над проектом, вчитель надає консультативну допомогу,відстежує дотримання учнями контрольного списку планування проекту, корегує та спрямовує діяльність учнів. Проводиться самооцінка та взаємооцінка внеску в проект, оцінка звітів отриманих досліджень. Визначається рівень здобутих учнями знань та навичок, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця, творчість та ін. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно зі знанням предмету. Підводяться підсумки та виставляються оцінки.
Впродовж усіх етапів вчитель спостерігає за дітьми та проводить консультації. Запрошений вчитель інформатики консультує дітей впродовж всієї роботи, допомагає виконувати складні завдання при роботі з засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Додаткові матеріали

асоціативний кущ
буклет
макет презентації
правила роботи за комп ютером
самооцінка учнів
презентація вчителя
таблиця ЗХД
форма оцінювання презентації
план впровадження

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Каланчук Лариса Володимирівна

Фах, навчальний предмет

учитель німецької мови, німецька мова

Навчальний заклад

Амвросіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №6 Амвросіївської районної ради Донецької області

Місто\село, район, область

Місто Амвросіївка, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

Місто Амвросіївська, ЗОШ №6

Тренери

Войтенко Алла Василівна