Портфоліо "Героїчна боротьба русичів проти монголо-татарських нападників в повісті І. Франка «Захар Беркут»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Героїчна боротьба русичів проти монголо-татарських нападників в повісті І. Франка «Захар Беркут»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література – Іван Франко «Захар Беркут»
Географія
Історія України
Українська мова
Технології

Навчальна тема (як записано в програмі)

ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ Іван Франко. “Захар Беркут” (скорочено) Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету. ТЛ: історична повість, сюжет.

Вік учнів,клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Проект з української літератури розрахований на учнів вікової категорії 12-14 років. Буде реалізований під час вивчення теми « Іван Франко «Захар Беркут». В процесі роботи над проектом учні будуть проводити досліди по кількох напрямках: як у повісті змальована героїчна боротьба русичів проти монгольських загарбників; з’ясовуватимуть провідні мотиви повісті; даватимуть характеристики героям твору; розглянуть проблему вибору людини у вирішальній ситуації; дослідять особливості мови повісті; готуватимуть матеріал для інтеграції з географії. Кінцевим продуктом діяльності учнів у проекті будуть есе на тему «Спорідненість героїв сучасного і минулого».

Повний план вивчення теми

План вивчення теми
План впровадження теми

Навчальні цілі

• вивчення змісту та історичної основи повісті І. Франка «Захар Беркут»; • переказувати і коментувати зміст; • визначити тему повісті та її провідні мотиви; • оволодіння навичками аналізу епічного твору; • характеризувати образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка, підтверджувати власну думку текстовими цитатами; • визначати улюбленого героя; • аналізувати роль художніх засобів, особливості мови; • пояснювати роль діалектизмів; • обговорювати проблему вибору людини у вирішальній ситуації; • формування навичок ХХІ століття.

Опис оцінювання

Впродовж роботи над проектом оцінювання здійснюється на кожному етапі.Лист оцінювання
. На початку проекту учні переглядають презентацію, створену вчителем; за допомогою мозкового штурму керівник проекту з’ясовує рівень знань на початку вивчення теми. Впродовж роботи над проектом учитель проводить консультації, відбувається самостійна робота з різними формами оцінювання (учні виконують клоуз-тести, заповнюють таблиці, проводять міні-диспут). Кінцевим результатом роботи над проектом буде есе «Спорідненість героїв сучасного і минулого», презентація на тему «Героїчна боротьба русичів»

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перед початком роботи над проектом учитель знайомить учнів з презентацією, в якій висвітлюються основні завдання, що їх мають вирішити впродовж втілення проектних завдань. Презентація вчителя
.З метою розповсюдження і впровадження даного методу навчання вчитель готує буклет, за допомогою якого батьки долучаються до процесу навчання дітей, що сприяє кращій підготовці і більш значному виховному впливу при опрацювання даної теми Буклет
. В процесі дослідження теми учні працюють над завданнями, що їх ставить керівник проекту-учитель української мови та літератури: - пошук матеріалів для інтеграції з окремих предметів (історія, географія, мовознавство); - висловлюють передбачення щодо закінчення твору та долі головних героїв; - обмін враженнями стосовно прочитаного («Розкрий себе»); - співставлення передбачень з авторським закінченням; - вирішення проблемного запитання: «Чи передбачуваним є фінал повісті?» (Метод «Мікрофон»); - групова робота над таблицями («Обґрунтуй свій вибір»). Для цього вони об’єднуються в групи , кожна з яких складає власний план діяльності для вирішення поставлених завдань. 1. « Географи» готують повідомлення про гори Карпати: • визначають координати їх розташування; • корисні копалини; • флору та фауну; • промислові розробки в цьому регіоні. 2. «Історики» готують повідомлення про часи боротьби з татарськими загарбниками: • звідки вони прийшли; • як з ними воювали наші співвітчизники; • після опрацювання матеріалу, поданого «істориками» учні роблять висновок: чи можна вважати повість І. Франка «Захар Беркут» історичною? Чому? 3. «Мовознавці» • проводять дослідження стосовно використання в повісті слів-історизмів , архаїзмів, діалектизмів, пояснюють іншим учням різницю між ними; • після прослуховування виступів учні класу створюють словничок, де записують незрозумілі слова (архаїзми, історизми, діалектизми) і знаходять їх тлумачення в електронних словниках.

По закінченню роботи над змістом повісті учні можуть заповнити таблицю «Проблема вибору людини у вирішальній ситуації».
Проблема вибору.
Дати відповіді на питання (письмово або усно – на вибір) Після створення вчителем прикладу учнівської роботи учнівськa презентація учні використовуватимуть його в якості прикладу для створення власних робіт: окремих слайдів для спільної презентації, використання матеріалу презентації (довідки) для створення власного продукту (написання есе на запропоновану тему). Під час своїх досліджень та виконання завдань учителя учні використовують мережу Інтернет для: - пошуку матеріалів для інтеграції, для створення окремих слайдів презентації; - заповнюють електронні опитувальники з теми, запропоновані вчителем; - спілкування та обміну інформацією поміж собою, з учителем (ел. пошта, блог).

Додаткові матеріали

Учнівська презентація
Листок оцінювання
Мозкова атака
Презентація вчителя
Проблема вибору
Буклет "Метод проектів"
Клоуз-тест

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Колесник Людмила

Фах, навчальний предмет

учитель, українська мова та література

Навчальний заклад

Амвросіївська ЗОШ І-ІІІст. №6 Амвросіївської районної ради Донецької області
М. Амвросіївка, Амвросіївський район, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 -18.06 2012

Місце проведення тренінгу

Амвросіївська ЗОШ І-ІІІ ст. №6

Тренери

Войтенко А. В.