Портфолио з теми "Математика на службе человека"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Математика на службі людини", "Як геометрія прикрашає наше життя", "Побудова клумби на дачі у бабусі"

"Математика на службе человека", "Как геометрия украшает нашу жизнь", "Построение клумбы на даче у бабушки"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Вік учнів, клас

13 лет, 7 клас

Стислий опис проекту

Учні діляться на групи і створюють проект клумби, для цього використовуються завдання на побудову кіл, вписаних і описаних трикутників. В результаті роботи повинні бути підготовлені плакат формату А4 спроектованої клумби, презентація алгоритму побудови клумби та блог з описом роботи над проектом.

Ученики делятся на группы и создают проект клумбы, для этого используются задачи на построение окружностей, вписанных и описанных треугольников. В результате работы должны быть подготовлены плакат формата А4 спроектированной клумбы, презентация алгоритма построения клумбы и блог с описанием работы над проектом.

Повний План вивчення теми

План вивчення темиКОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Навчальні цілі

В учнів формуються навички: Рішення основних задач на побудову і нескладних завдань, рішення яких зводиться до основних побудов Належний і продуктивну працю з іншими Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно Прийняття відповідальності за результати спільної роботи Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різних формах і в різних умовах.

У учащихся формируются навыки: Решение основных задач на построение и несложных задач, решение которых сводится к основным построений Надлежащий и производительный труд с другими Использование для достижения целей совокупного интеллекта групп, когда это необходимо Принятие ответственности за результаты совместной работы Понимание, осознание роли эффективного общения, создания и использования различных видов общения: устного, письменного и с помощью мультимедиа-средств в различных формах и в различных условиях.

Буклет вчителя для батьків Буклет вчителя для батьків2

Опис оцінювання

Процес оцінювання проводиться у три етапи: на початку проекту[2], впродовж роботи над проектом[3], наприкінці роботи над проектом. На початку проекту використовуємо метод анкетування, використовуючи як інструмент дошка запитань та таблицю ЗХД, а також можна використати і тестування. Саме оцінювання проводиться після прослуховування та обговорення презентації. Оцінювання учнівських робіт впродовж роботи над проектом здійснюється за відповідними формами оцінювання. Тут можна використати також і форму оцінювання блогів та вікі сайтів . Упродовж виконання учнями роботи можна використати контрольний список для вікі сайту, за допомогою якого можемо фіксувати виконані учнем кроки.

Діяльність учнів

Учнівський блог Математика на службе человека

На початку учні переглядають учительську презентацію та обговорюють хід проекту. Учні поділяються на малі групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Далі вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації. Добирають ілюстрації відповідно змісту. Під керівництвом вчителя вчаться розробляти учнівську презентацію. Створюють презентацію в режимі Power Point. Досліджують статистику використання геометричних фігур у своїй галузі. Під час виконання проекту вчитель для учнів готовить журнал дослідження. Учні планують створення блогу або вікі-статті. Учні вчаться та створюють блог, на якому розміщують інформацію про свій проект. Після ознайомлення із темою „КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ” за навчальною карткою вивчення теми, учні вивчатимуть тему самостійно

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Окул Клавдия Владимировна

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики і математики.

Навчальний заклад

ОНВК "Гармонія"

Місто\село, район, область

г. Одеса

Контактні дані

e-mail: clodiya.okul@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 9 липня по 14 липня 2012

Місце проведення тренінгу

ОНВК №84

Тренери

Ковтун Тетяна Петрівна