Портфолио Правиловой Натальи Валерьевны по теме "Влияние типа темперамента на выбор профессии"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Влияние типа темперамента на выбор профессии

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Биология 9 кл.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема 2. Мислення і свідомість

Вік учнів, клас

9класс, 15-16лет

Стислий опис

Данный проект рассчитан на учащихся 9 класса. Тема по программе: Мышление и сознание. 2-е практические работы: Определение типа темперамента. Определение профессиональных склонностей. Учащиеся класса делятся на 2 группы (по интересу). Каждая из групп получает свое задание и рекомендации в каком виде лучше представить свои результаты исследования: 1-я группа: Организовать в Интернете социологическое исследование связи типа темперамента с профессиональными успехами человека. Конечный продукт: презентация. 2-я группа: Проанализировать связь типа темперамента и их влияние на профессиональное самоопределение личности, изучив теоретический материал Конечный продукт: брошюра с рекомендациями по выбору професии Учащиеся собирают информацию об истории возникновения учения о темпераментах, о влиянии типа темперамента на выбор профессии. Проводят соц опрос с целью выяснить тип темперамента респондентов, их профессию и достижения. Изучают профессии известных исторических лидеров и прослеживают связь с их типом темперамента. Определяют свой тип темперамента и разрабатывают рекомендации по выбору будущей специальности.

Повний План вивчення теми

план вивчення темы

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

- Учні будуть знати як свідомо вибрати професію.

- Зможуть швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

- Вони навчаться ооформленню, аналізу та синтезу інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання.

- Учні будуть розуміти етични/правови питань, пов’язани з доступом до та з використанням інформації

- Учень буде обґрунтовувати роль самовиховання у формуванні особистості; вплив соціальних факторів на формування особистості;

- Учень зможе застосувати знання для самовиховання особистісних якостей та профільного самовизначення.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Провести обговорення та опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Учні використовують контрольний список для створення презентації, контрольній список для усного виступу для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в журналах спостережень та досліджень допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форму оцінювання презентації та форму для зворотного зв'язку для здійснення учнями само оцінювання своєї роботи та отримання взаємо оцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію учні мають отримувати до того, як робота завершена для того, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації проектів.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку проекту на МО вчителі ознайомлюються з методом проектів, їм роздається буклет.

На 1 уроці підліткам оголошується тема проекта та демонструється презентація вчителя. Проводиться вхідне оцінювання попередніх знань учнів за ЗХД, а за допомогою результатів оцінювання формулюються питання, що цікавлять учнів. З презентації вчителя учні отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Учні отримують контрольні списки до своїх продуктів проектної діяльності. Учні класу об’єднуються в 2 групи (по интересу). Кожна з груп отримує своє завдання: - Організувати соціологічне дослідження зв’язку типів темпераменту з успіхами в праці людини по Інтернету; Кінцевий продукт: Презентація. - Проаналізувати зв’язок типа темпераменту та їх вплив на професійне самовизначення особистості, вивчив теоретичний матеріал; Кінцевий продукт: брошура з рекомендаціями з вибору професії.

Перед тім як діти начнуть користуватися Інтернетом, на 2 уроці вони знайомляться с тестом «Авторське право», інформацією про пошукову діяльність в Інтернеті. Їм для роботи дається Веб- інструменти для спілкування: як проводити Інтернет – опитування? Вчитель роздає інструкції та правила роботи за комп'ютером, інструкції для пошуку інформації в мережі Інтернет. Контрольний список для оцінки веб сайтів, Колекції зображень. Оцінюють знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, що роздаються вчителем. При використанні матеріалів в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації.

Протягом роботи над проектом (3-5 уроки) учні здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет Список каталогів та пошукових машин. Виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. Журнал навчання На 6 уроці підлітки заповнюють форми для самооцінювання та взаємооцінювання. творча гнучкість,список вминня,Форма оцінювання.

На 7-8 уроках, працюючи в групах, учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності Шаблон презентации Публикация ученика.

Презентують свою роботу учні на 9 уроці. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів, рівень розвитку навиків мислення високого рівня. Учень обґрунтовує роль самовиховання у формуванні особистості; вплив соціальних факторів на формування особистості. Застосовує поученні знання для самовиховання особистісних якостей та профільного самовизначення.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталья Валерьевна Правилова

Фах, навчальний предмет

практический психолог

Навчальний заклад

Мариупольская школа-интернат 1-2ступеней №1 для детей-сирот и детей лишенных родительской опеки

Місто\село, район, область

г.Мариуполь, Донецкая обл.

Контактні дані

(0629 58-29-10)

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.06.12-09.06.12

Місце проведення тренінгу

г.Донецк

Тренери

Стрига Мария Валерьевна