Портфолио Пасечной Татьяны Валериевны по теме "Расчет вероятности выигрыша в порулярных украинских лотереях"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Расчёт вероятности выигрыша в популярных украинских лотереях

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра и начала анализа

Навчальна тема (як записано в програмі)

Елементи теорії ймовірності і математичної статистики


Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис

Навчальний проект «Визначення ймовірності виграшу в популярних українських лотереях», 11 клас, тема «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики». Учні досліджують правила гри популярних українських лотерей, обраховують ймовірність виграшу, роблять висновки.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі: учні знають елементи комбінаторики(перестановки, комбінації), класичне означення ймовірності випадкової події, означення відповідної частоти події;обчислюють ймовірність події, користуючись її означенням та комбінаторними формулами; виявляють критичне мислення; критично та компетентно оцінювати інформацію; вміло зв’язують різні способи інтерпретації інформації; розуміють підґрунтя та базові засади етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації; зможуть створити переконливу презентацію.

Очікувані результати: навчаться ефективно застосовувати набуті знання , критично мислити, продемонструють старанність та позитивну робочу етику, будуть ефективно використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування та досліджень.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На першому уроці учитель під час демонстрації початкової презентації пропонує учням заповнити таблицю з-х-д з метою мотивації учнів для опанування темою, а також, за допомогою метода мозкового штурму учні заповнюють організаційну діаграму («Асоціативний кущ») з визначення знань основних понять теорії ймовірності. Також, на цьому уроці учитель знайомить учнів з усіма інструментами оцінювання впродовж проекту.

На другому уроці учні створюють власний блог для рефлексії, знайомляться з правилами ведення блогу, а також, знайомляться з формою [1] оцінювання блогу. Починаючи з другого уроку учні роблять записи на блозі кожного уроку. Учитель оцінює рефлексію за контрольним списком.

На третьому уроці учитель пропонує учням заповнити контрольний список планування проекту, учні аналізують план проекту групи, вносять корективи в план.

На п’ятому уроці учні заповнюють форму оцінювання спільної діяльності.

На шостому уроці группи представляють кінцевий продукт- мультимедійну презентацію і заповнюють контрольний список для оцінювання однолітками презентації. Підводяться підсумки, нагородження самих активних учасників проекту, виноситься подяка учням, які мають низький та середній рівні досягнень у навчанні за співпрацю над проектом.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку проектної діяльності учитель інформує учнів щодо проектної методики на попередньому уроці перед вивченням теми.

І урок.

Учитель демонструє вступну презентацію, яка має мотиваційний аспект, розкриє головні питання, на які буде спрямовано роботу. Учні заповнюють таблицю З-Х-Д та організаційну діаграму, з метою оцінити свої попередні знання з теми. Використовуючи методичні рекомендації, учитель об’єднує учнів у групи: «оптимісти», «песимісти», «нейтральні». Утвореним групам пропонується відповісти на питання «Яким чином знання і вміння, отримані при вивченні теми можуть бути застосовані до виконання проекту?».На цьому ж уроці кожна група отримує план роботи: обрати одну із популярних українських лотерей, з’ясувати правила гри в лотерею, запропонувати математичний апарат для обчислення ймовірності виграшу, обчислити ймовірність, представити результати дослідження у вигляді мультимедійної презентації.

ІІ урок.

Перед початком виконання дослідницької роботи учитель знайомить учнів з правилами безпеки та стратегіями пошуку в Інтернеті, пропонує [2] тест про авторські права з подальшим обговоренням правильних відповідей, пропонує учням заповнити [3] таблицю «список джерел» , [4] анкету-опитування з теми проекту. Учні спочатку виконують тест про авторські права, здійснюють пошук джерел та заповнюють таблицю використаних джерел, відповідають на анкету.

ІІІ-V урок.

Дослідницька робота. В процесі роботи поза школою учні можуть спілкуватись через Інтернет, використовуючи чати та Skype з метою координації своєї діяльності в групі. Для обрахунків ймовірності учні можуть використовувати різні інструменти: калькулятори, програму Excel. Учні планують форму представлення учнівської роботи, за необхідності учитель надає шаблон.

VІ урок Презентація кінцевих продуктів кожної групи. Захист проекту. Всі учні роблять висновки про ймовірність виграшу, чи варто грати в лотереї, щоб заробити «легкі» гроші.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пасічна Тетяна Валеріївна

Фах, навчальний предмет

учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки

Навчальний заклад

Костянтинівський район, Іллічівська СШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

село Ілліча, Костянтинівського району Донецької області

Контактні дані

t.passechnaнаgmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05-09.06.2012

Місце проведення тренінгу

місто Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна