Портфолио Ольги Герег по теме "Oare pentru tot binele făcut ți se mulțumește?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Название проекта

”Oare pentru tot binele făcut ți se mulțumește?”

Основной и второстепенный учебные предметы

Educația civică

Обучающие цели

Elevii vor fi capabili:

1. Să analizeze fapte și întâmplări din viață pentru a aprecia corect conduita proprie și a celorlalți;

2. Să respecte regulile de comportament etic în societate;

3. Să stabilească corelația între calitățile personale și faptele personale;

4. Să utilizeze în mod decent și veridic limbajul de comunicare verbală, nonverbală și paraverbală;

5. Să delimiteze comportamentul etic de cel imoral.

Возраст учеников, класс

clasa a VII-a, 13-14 ani

Краткое описание проекта

Acest proiect învață elevii să-și dezvolte așa sentimente ca toleranța, compasiunea și bunătatea prin încercarea de a întinde o mână de ajutor celor care au nevoie de ea, fără a pretinde la vre-o recompensă. Realizând acest proiect, elevii vor putea face diferența dintre faptele bune și cele rele. Copiii vor trebui să deducă idea că amici ne pot fi și câinii și să înțeleagă sensul proverbului ”prietenul la nevoie se cunoaște”.

Визитка проекта

Описание оценивания

Ancheta ”Știu-Vreau să știu-Am aflat”

Chestionarul ”Descoperă-ți profesia”

Planul de acțiune al grupului

Tabelul de autoevaluare

Tabelul evaluării reciproce

Tabela de planificare a evaluării

Foaia de lucru Diferenţiere şi tehnologii

Reflecţii asupra evaluării la lecţiile mele

Деятельность учеников и учителя

I ORĂ

Ora o voi începe cu o prezentare inițială ”Un pas în trecut”. Astfel voi determina elevii să-și amintească câteva fapte bune pe care ei le-au

săvârșit recent și să explice modul, motivele legate de acele evenimente. Tot conform prezentării voi face o mică recapitulare a orei

precedente:

sentimentele pozitive și sentimentele negative. La această etapă copiii vor folosi internetul, și anume site-ul www.webdex.ro pentru a căuta

sinonimele și antonimele cerute. După o scurtă interogare la subiect, voi prezenta elevilor tema proiectului pentru următoarele 5 lecții, și

anume: ”Oare pentru tot binele făcut ți se mulțumește?”.

Pentru a identifica ce deja știu elevii despre câinii maidanezi, ce ar vrea să afle la subiectul dat și care vor fi rezultatele învățării

realizând acest proiect, eu le voi propune să completeze ancheta ”Știu – Vreau să Știu – Am aflat” începând de azi și încheind în ziua predării

proiecului. După completarea primelor 2 rubrici ale anchetei de către elevi, eu voi enumera scopurile pe care aceștia vor trebui să le atingă

realizând acest proiect.

Urmărind obiectivele propuse trebuie, inițial, să determinăm funcțiile fiecărui elev în parte pentru realizarea acestui proiect. Pentru

aceasta copiii vor trebui să îndeplinească chestionarul ”Descoperă-ți profesia”. Rezultatele acestui chestionar îmi va permite să identific ce

anume i-ar coveni fiecărui elev să facă la acest proiect. Ocupându-se de lucrul care-i este pe plac, elevul va depune maximum efort pentru a

primi un rezultat reușit. Prin urmare voi determina 8 detectivi, 8 blog-eri și 8 statisticieni.

Următorul pas este descrierea sarcinilor fiecărei profesii în parte, aceasta o voi face cu ajutorul prezentării ”Funcțiile profesiilor” . După

dezbaterile dintre mine și elevi pe baza însărcnărilor descoperite, vom repartiza elevii în 4 grupuri astfel încât fiecare echipă să fie

formată din: 2 detectivi, 2 blog-eri și 2 statisticieni care să locuiască într-un cartier. La sfârșitul orei voi împărți echipelor ”Planul de

acțiune al grupului” în care elevii vor trebui să-și descrie toate acțiunile pe parcursul realizării proiectului.

II ORĂ

La această oră elevii vor trebui să vină deja cu primele rezultate. Detectivii trebuie să aducă fotografiile făcute în cartier cu câinii

maidanezi găsiți și să expună „Lista problemelor și dificultăților” provocate de către câinii maidanezi orășenilor. Statisticienii trebuie să

pezinte broșura ”Un gest de caritate” realizată după

modelul oferit . Iar blog-erii trebuie să demonstreze blog-ul ”Un câine – un stăpân”

efectuat conform exemplului propus. Analizând și comentând materialul pregătit de cele 4 grupuri, elevii vor trece la următoarea etapă.

În a doua jumătate a lecției, detectivi vor trebui să colecteze din internet istorii reale despre devotamentul câinilor față de oameni.

Statisticienii vor trebui redacteze „Lista problemelor și dificultăților” la calculator în tabelul dat și să inventeze întrebările pentru

chestionarul ”Prieteni patrupezi” după exemplul oferit. Iar blog-erii vor trebui să completeze blog-ul grupului cu anunțul şi fotografiile

aduse de către detectivi.

Între timp, eu îmi voi evalua lucrul făcut pentru acest proiect completând lista cu Reflecţiile asupra evaluării la lecţiile mele. În final,

colegii de grup vor face schimbul de informații necesar pentru a trece la următorul pas. La sfârşitul lecţiei voi repartiza fiecărui elev câte

un „Tabel de autoevaluare” pe care ei vor trebui să-l completeze pe parcursul realizării proiectului.

III ORĂ

La începutul orei, fiecare grup povesteşte câte o istorie reală, care i-a captivat cel mai mult, despre devotamentul câinilor faţă de oameni.

După care, detectivii trebuie să descrie repartizarea broșurei ”Un gest de caritate” primite după ora precedentă de la statisticienii din grup.

Analizând reacţia şi comentariile persoanelor după citirea broşurei, elevii vor trebui să determine atitudinea oamenilor faţă de câinii

maidanezi. Statisticienii vor trebui să prezinte chestionarul ”Prieteni patrupezi” deja dactilografiat la calculator și să-l transmită

detectivilor din grup. Iar blog-erii vor trebui să adauge pe pagina de internet a grupului broşura ”Un gest de caritate”, chestionarul

”Prieteni patrupezi” şi ”Lista problemelor și dificultăților”.

La sfârșitul orei eu voi repartiza fiecărui grup câte un ”Tabel al evaluării reciproce”. Aici elevii trebuie să introducă rezultatele primite

de către grupul vecin în urma realizării proiectului. Astfel ei vor evalua lucrul făcut de colegi.

IV ORĂ

Pentru început detectivii trebuie să pezinte chestionarele ”Prieteni patrupezi” cu răspunsurile primite de la vecini și rude. Ei vor trebui să

extragă principalele idei bazate pe actuala problemă a câinilor maidanezi din convorbirile cu anchetații. Iar blog-erii vor trebui să prezinte

”Lista cauzelor problemei câinilor maidanezi și a căilor ei de rezolvare” a acesteia, realizată cu ajutorul internetului.

În a doua jumătate a lecției elevii vor primi lucru individual. Detectivii vor trebui să realizeze ”Lista ajutorului material” colectat în

biblioteca școlii de la voluntari pentru internatul de câini din oraș, după care trebuie s-o transmită statisticienilor pentru dactilografiere.

Statisticienii vor trebui să redacteze ”Lista cauzelor problemei câinilor maidanezi și a căilor ei de rezolvare” și să efectueze o diagramă

care să reflecte rezultate chestionarului ”Prieteni patrupezi”. Iar blog-erii vor trebui să analizeze comentariile primite la blog-ul realizat

și să extragă concluzii în urma corespondenței cu internatul de câini din oraș.

Între timp eu voi continua autoevaluarea lucrului meu asupra proiectului completând ”Tabela de planificare a evaluării” și

”Foaia de lucru Diferenţiere şi tehnologii” .

V ORĂ

La această lecție elevii vor trebui să finalizeze completarea anchetei ”Știu – Vrea șă știu – Am aflat”, ”Tabelului de autoevaluare”,

”Tabelului evaluării reciproce” și ”Planului de acțiune al grupului”. Următorul pas al grupului este verificarea și analizarea tuturor datelor

și rezultatelor acumulate în urma orelor precedente și pregătirea portofoliului proiectului realizat. Ultima etapă în realizarea proiectului

este extragere concluziilor pe baza lucrului efectuat timp de 5 ore.

VI ORĂ

La finalul proiectului, fiecare grup trebuie să facă câte o prezentare pentru celelalte echipe a portofoliului realizat. După aceasta eu voi

nota fiecare elev în parte conform lucrului depus de către acesta.

SFÂRȘIT

Информация о авторе

Имя, фамилия

Olga Ghereg

Специальность, учебный предмет

laborant

Учебное заведение

Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"

Город\село, район, область

orașul Bender, Republica Moldova

Контактные данные

tel: 069645989

e-mail: olyaghereg2013@gmail.com

Информация о тренинге

Даты проведения тренинга

13 - 16 decembrie 2013

Место проведения тренинга

orașul Chișinău

Centrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE)

Тренеры

Ana Scripca

Larisa Șevciuc